Политика за поверителност

Фондация КУЗМАНОВ НЕ СЪБИРА И НЕ ОБРАБОТВА ЛИЧНИ ДАННИ, освен в случаите, в които наши клиенти или потребители на уебсайта ни СЪЗНАТЕЛНО решат да ни предоставят такива данни с цел изпълнение на тяхна поръчка или в отговор на техен въпрос или искане за оферта.

В тези случаи във Фондация КУЗМАНОВ съблюдаваме основни принципи при обработването на лични данни, като законосъобразност; добросъвестност и прозрачност; съотносимост на обработката с целите; свеждане на данните до минимум; ограничение на съхранението и т.н.

В екипа на Фондация КУЗМАНОВ г-н Краси Стоянов е Длъжностно лице за защита на данните съгласно регламента на ЕС 2016/679 (GDPR). С него може да се свържете на email: office@foundationkuzmanov.com или kratech@gmail.com 

В случаите, в които наши клиенти или потребители на сайта ни по тяхна воля ни предоставят свои лични данни, тези данни се съхраняват единствено в сроковете, нужни за отговора на зададения въпрос, изпълнението на дадената задача или във връзка с евентуално възникналите в тази връзка делови взаимоотношения. След отпадане на нуждата от съхраняване на тези данни, те се унищожават.

Ние, Фондация КУЗМАНОВ, под никакъв предлог не събира и не обработва специални категории лични данни (т.нар. чувствителни лични данни), както и лични данни на деца.

Фондация КУЗМАНОВ под никакъв предлог не предоставя на трети страни получени от самата нея лични данни на свои контрагенти или потребители на фирмения си сайт.

Когато даден Потребител на сайта на Фондация КУЗМАНОВ се регистрира и създава личен профил за ползване на даден курс/услуга, то той е нужно да предостави следните данни:

- имена;

- email;

- телефонен/GSM номер;

Когато даден потребител се нуждае и от фактура, то той е нужно да предостави и данни на дадената организация/институция като: име на организацията/институцията, адрес, БУЛСТАТ/ЕИК и МОЛ.

Фондация КУЗМАНОВ си запазва правото да актуализира, изменя и допълва политиката си за защита на личните данни по всяко време, съгласно свое решение или когато обстоятелствата или законодателството го налагат.

ОНЛАЙН КУРСОВЕ ЗА ВСЕКИ

Ние сме експерти в провеждането на обучения - насладете се на качествено обучение от професионалисти! 

Избери

Избери

Изберете курсът или курсовете, в които желаете да се включите

Плати

Плати

Вие може да заплатите Вашата поръчка с дебитна карта, по банков път или чрез Еконт/EasyPay

Гледай

Гледай

Избраният от Вас курс може да проследите: на живо, онлайн или на запис (в удобно за Вас време)