I Национална конференция по ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ

I Национална конференция по ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ

04/03/2021

Отдел "Образование и култура" на Фондация КУЗМАНОВ организира за първи път Национална конференция по предучилищно образование на тема "Детската градина - място за всяко дете". В периода 16-18 април 2021 година ще поговорим, както за традиционните, така и на иновативните/интерактивни добри педагогически практики (дейности) в детската градина, които са свързани с: повишаване на интереса към образователния процес на децата, гражданското образование (родолюбието), приобщаващото образование, иновативното/интерактивно образование, работата с родителите и т.н. По време на този национален форум ще бъде представен специален модул за ДОКУМЕНТАЦИЯТА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА (стратегия на детската градина, план за действие към нея, атестирането на детските учители и оценка на образователната институция).

Участието може да бъде ПРИСЪСТВЕНО или ДИСТАНЦИОННО.

Повече информация вижте на линка КОНФЕРЕНЦИЯ (кликнете върху думата КОНФЕРЕНЦИЯ).

Ваши,

Екипът на Фондация КУЗМАНОВ

ПОДОБНИ НОВИНИ