Тренинг за Обучители

Тренинг за Обучители

15/01/2023

НОВАТА 2023 година е чудесен повод за Вашето НОВО НАЧАЛО. Да пробвате нови предизвикателства и въможности.

Бихме желали да Ви поканим на третия поред майсторски клас на г-н Атанас Кузманов - ТРЕНИНГ ЗА ОБУЧИТЕЛИ, който ще се проведе дистанционно/онлайн на 1, 2 и 3 февруари 2023г. (трите дни са почивни). Темите, които ще бъдат разгледани ще Ви помогнат да изведете Вашата кариера на следващо ниво.

От 2020 год. в Тренингите за Обучители са се включвали участници от различни професионални сфери: учители, мениджъри, студенти, инфлуенсъри и др.. Разбира се, най-многобройни са били Педагогогическите специалисти, защото редица Учители вече са натрупали опит в работата си, и биха желали да споделят този опит с други техни колеги чрез квалификационни курсове. А и тези преподаватели са готови за следваща стъпка в кариерата си - да водят обучения. 

По време на ТРЕНИНГА ЗА ОБУЧИТЕЛИ ще бъдат представени:

- изискванията да бъдеш Обучител на: педагогически специалисти, бизнес представители, по специални теми;
- изискванията за документация при организиране на обучение, с акцент върху курсовете за учители;
- вербална и невербална комуникация на обучителя;
- изискванията към етикета на Обучителя (стил на обличане, поведение, бизнес комуникация);
- как да се създаде презентация, която да бъде впечатляваща и задържа вниманието за дълго на курсистите;
- добри практики на Обучители от България и чужбина;
- учебна програма на курса (анотация, продължителност на учебните модули, структуриране на темите и др.);
- модул "Изкуството да бъдеш обучител";
- упражнения за водене на обучителни курсове.
Участниците в тренинга получават сертификат за обучител (за непедагогически специалисти) ИЛИ удостоверение с 1 квалификационен кредит на тема "Презентационни умения на Учителя" (за педагогически специалисти). 

След всеки един ден ще получавате запис, който ще бъде достъпен 24 часа, и Вие ще може отново да проследите важните за Вас моменти.

В края на практическия тренинг участникът, който се е справил най-добре с упражнението - водене на обучителен курс, ще бъде поканен за асистент-обучител в реален обучителен курс, където ще подобри уменията си още повече, и ще получи хонорар в размер на 700 лв. + покриване на разходите (пътни, хотел, храна) ако реши да посети присъствен (на живо) курс.

Цена:

До 15.01.2023г., за да се възползвате от 12% ОТСТЪПКА може да заплатите преференциална такса участие 147 лв./на участник.
От 16.01.2023г. до 30.01.2023г. се заплаща редовна такса участие - 168 лв./на участник.

Когато тренингът се заплаща от Вашето уебно заведение или фирма, към него се начислява и ДДС.

Повече информация за тренинга ще получите на Вашия email след регистрация, както и от самия лектор по време на тренинга.

За записване моля посетете линка - ЗАЯВКА (кликнете върху думата ЗАЯВКА).

С уважение,

Атанас Кузманов - организатор на тренинга

РЕЙТИНГ:
168,00 лв.

ИЗПРАТИ ОТЗИВ

Cerificate Example

ОТЗИВИ

ПОДОБНИ КУРСОВЕ