Обучителни курсове с КРЕДИТИ през месец МАЙ 2021 год.

Обучителни курсове с КРЕДИТИ през месец МАЙ 2021 год.

26/04/2021

   Скъпи Колеги,

   Курсовете на отдел "Образование и култура" на Фондация КУЗМАНОВ са специално разработени за Учители. Ето и предложенията ни за месец МАЙ 2021г. с по 1 квалификационен кредит:

МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БДП ЗА ДЕЦА И УЧЕНИЦИс удостоверение с 1 кредит

10 КЛЮЧОВИ УМЕНИЯ ЗА ПРИВЛИЧАНЕ И ЗАДЪРЖАНЕ ВНИМАНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕс удостоверение с 1 кредит

 БЕЗПЛАТНО ОЦЕНЯВАНЕ ЗНАНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ ПРИ ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА (ОРЕС)

   

   Фондация КУЗМАНОВ организира обучителни курсове (събиране на групи, логистика, документация и т.н.) с квалификационни кредити като вид обслужващо звено на един от най-иновативните университети в България, с висока акредитация, а именно Бургаският свободен университет (БСУ). Курсовете се провеждат от БСУ, а Лекторите на БСУ предоставят нужната информация винаги от практическа гледна точка, и през погледа на добрите образователни практики в България и по света. Тази наша организационна дейност е разписана в специален Договор за сътруничество, който имаме с БСУ.

   Курсът Методика на обучението по БДП за деца и ученици ще се проведе в синхронно обучение от разстояние в електронна среда, в реално време, на 16 май 2021г. /неделя/ от 09:00 до 16:30 часа, а на 17.05.2021г. ще бъде неприсъствената част на курса. Ако в посочения ден и час имате временни технически проблеми с компютъра или Интернета си, то Вие ще получите запис на живото предаване, който ще може да гледате на 17 май 2021г.. Така ще може да прегледа отново важните за Вас моменти, от уюта и сигурността на дома си.

   НОВИЯТ курс 10 ключови умения за привличане и задържане вниманието на учениците ще се проведе в синхронно обучение от разстояние в електронна среда, в реално време, на 30 май 2021г. /неделя/ от 09:00 до 16:30 часа, а на 31.05.2021г. ще бъде неприсъствената част на курса. Ако в посочения ден и час имате временни технически проблеми с компютъра или Интернета си, то Вие ще получите запис на живото предаване, който ще може да гледате на 31 май 2021г.. Така ще може да прегледа отново важните за Вас моменти, от уюта и сигурността на дома си.

 БЕЗПЛАТНИЯТ курс Оценяване знанията на учениците при обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) ще се проведе в живо предаване, в реално време, на 9 май 2021г. /неделя/ от 14:00 до 18:00 часа. Ако в посочения ден и час НЕ Ви е удобно да проследите курса, то Вие ще получите запис на живото предаване, който ще може да гледате в периода 10-13 май 2020г.. Така ще може да прегледа отново важните за Вас моменти, от уюта и сигурността на дома сиВие може да се включите и САМО в БЕЗПЛАТНИЯ курс, без да заявявате участие в другите курсове, като последвате линка - ОРЕС (кликнете върху думата ОРЕС).

Обучителните курсове се провеждат в електронна среда, синхронно и от разстояние. Ще се използва една от най-удобните и популярни платформи измежду: Zoom/MS Teams или Google classroom (Google meet), в която Вие може да се регистрирате с Вашите email-и (лични или служебни), включително и тези в домейна @edu.mon.bg. За да се изпълнят изискванията за синхронно обучение от разстояние в електронна среда, описани в Наредба 15 на МОН, включително и да имате право да получите удостоверение с квалификационен кредит, то Вие задължително трябва:
- да участвате в обучителния курс;
- да се впишете в електронния присъствен списък, който ще бъде пуснат на самото обучение;
- в неприсъствения ден от курса (вторият ден) да изпълните поставената от обучителя задача и да ни я изпратите на email;
- да си попълните анкетата също в рамките на неприсъствения ден от обучението.

 

   ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЯТА:

  Курсът Методика на обучението по БДП за деца и ученици ще представи в детайли всички теоретични знания и практически умения, които Учителите трябва да формират в децата и учениците, както в детската градина, така и в училище, за да може да спазват правилата за движение по пътищата и по този начин да опазят, както своето здраве и живот, така и здравето и живота на своите приятели. Изискванията в курса са съобразени с нормативните документи и добрите практики за безопасно движение. Курсът е подходящ за Учители, които искат да представят обучението по БДП на техните възпитаници по интерактивен и задържащ вниманието начин. Курсът е за придобиване на знания и умения как интерактивно да се водят часовете по БДП, поддържащ и актуализиращ знанията на Учителя. Обучителният курс е разработен и на база авторски дидактически методи на д-р Надие Карагьозова - курс по Методика на обучението по БДП за ученици - академия по безопасност /Безопасност на движението по пътищата за детски градини и училища - формиране на пътна култура у подрастващите/.

По време на обучението на тема "Методика на обучението по БДП за ученици" ще се представят:

- всички нужни знания и умения, които трябва Учителят да формира в децата/учениците за безопасно движение по пътищата;

- предложения за интерактивно организиране и провеждане на часовете по БДП;

- дидактически инструменти за задържане вниманието на децата/учениците в часовете по БДП;

- методика на обучението по БДП;

- цялостна организация на обучителния процес по БДП, включително и контрол и оценка на знанията на децата/учениците;

- възможност за задаване на въпроси от страна на участниците;

- удостоверение за завършен курс на тема Методика на обучението по БДП за деца и ученици, с 1 квалификационен кредит.

   Обучителният тематичен курс 10 ключови умения за привличане и задържане вниманието на учениците ще представи десет важни навика на високоефективните Педагози. Информацията в курса ще бъде изцяло практически насочена, подкрепена с примери и илюстрирана с добри практики от света. Курсът е разработен на база: проучвания в българската и световната литература; посещения и проведени стотици работни срещи с Учители от България и чужбина, както и собствени наблюдения. Ако сте посещавали при нас обучението "Презентационни умения на Учителя" или "10 ключови умения за привличане и задържане вниманието на учениците по време на дистанционно обучение, то този курс НЕ е подходящ за Вас, защото информацията в него се препокрива частично от тези два курса.

По време на обучението на тема "10 ключови умения за привличане и задържане вниманието на учениците" ще се представят:

- систематизирана информация за ефективните начини за задържане вниманието на учениците, както по време на присъствени, така и по време на онлайн обучения, на база наши проучвания в световната литература;

- някои акценти при вербалната комуникация;

- невербалната комуникация и мястото й при онлайн общуването;

- предвижда се и включването на интервюта с отличени български Учители/Директори;

- възможност за задаване на въпроси от страна на участниците;

- удостоверение за завършен курс на тема 10 ключови умения за привличане и задържане вниманието на учениците, с 1 квалификационен кредит.

   БЕЗПЛАТНИЯТ курс Оценяване знанията на учениците при обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) ще представи в детайли как може да създавате тестове (с отворен и затворен отговор), контролни и класни работи чрез платформите Google-формуляри и Forms на MS Teams. Това са платформи, които МОН препоръчва на българските учители да ползват при работата си. По време на обучението ще бъдат представени, както основните функции, така и по-специфичните възможности на двата продукта.

Вие може да се включите и САМО в БЕЗПЛАТНИЯ курс, без да заявявате участие в другите курсове, като последвате линка - ОРЕС (кликнете върху думата ОРЕС).

По време на обучението на тема "Оценяване знанията на учениците при обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС)" ще се представят:

- всички бутони и менюта на платформите;

- възможностите на платформата за създаване на: тестове, контролни и класни работи;

- опции за разбъркване на въпросите и отговорите, така че всеки ученик да има различна подредба на въпросите и възможните отговори в своя тест/контролно;

- опция за автоматична проверка на теста/контролното и поставяне на автоматична оценка на работата;

- вмъкване на снимки, математически формули и други в приложенията Google-формуляри и Forms на MS Teams;

- възможност за задаване на въпроси от страна на участниците.

 

   СУМА:

Методика на обучението по БДП за деца и ученицис 1 квалификационен кредит - 39 лв./участник

10 ключови умения за привличане и задържане вниманието на ученицитес 1 квалификационен кредит - 39 лв./участник

Оценяване знанията на учениците при обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) - 0 лв./участник, защото курсът е напълно БЕЗПЛАТЕН

Участниците, които се запишат до 07.05.2021 година имат възможност да получат и СПЕЦИАЛЕН ПОДАРЪК - получаване на достъп до записа на курса "Мениджмънт на класа". 

Вие може да преведете Вашата сумата от 39 лв./участник/курс по банков път ИЛИ с дебитна/кредитна карта, ИЛИ на каса на Easy Pay и др..

Ако Вие ни дарите 39 лв., то ще Ви включим безплатно в един курс. Вашето дарение към Фондация КУЗМАНОВ ще се използва за оперативното й обезпечаване и функциониране.

 

   ДОСТАВКА:

   Информация как да се включите в курса ще Ви бъде изпратена на регистрирания от Вас email. 

Записът на избрания от Вас курс/курсове може да гледате в описаните по-горе срокове.

На Вашия email ще Ви бъдат изпратени и учебните материали, когато такива са предвидени в курса.

Удостоверенията за участие ще бъдат изпратени до избран от Вас офис на Еконт. Куриерските разходи за получаване на Вашата пратка до офис на Еконт е на цена около 4 лв., която доставка се поема от Ваша страна (Вие ще бъдете уведомени по email и SMS за точния ден на пратката Ви).

 

   ЗАЯВКА:

Ако желаете да се включите в нашите интерактивни обучения, то може да заявите Вашето участие (брой участници, данни за издаване на удостоверение и други изисквания) като попълните ЗАЯВКА (кликнете върху думата ЗАЯВКА)

Заявки се приемат до три дни преди всеки курс ИЛИ до изчерпване на местата. 

НЕИЗПОЛЗВАЙТЕ бутона КУПИ, който е под новината, а линка ЗАЯВКА (кликнете върху думата ЗАЯВКА).

При натискане на бутона ЗАЯВКА Ви се съгласявате с Условията за ползване на сайта на Фондация КУЗМАНОВ.

След като направите регистрация за включване в обучение, Вие ще получите email с допълнителна информация (писмото с допълнителната информация ще получите до 12 часа).

Ние сме експерти в провеждането на обучения - насладете се на качествено обучение от професионалисти!

РЕЙТИНГ:
39,00 лв.

ИЗПРАТИ ОТЗИВ

Cerificate Example

ОТЗИВИ

ПОДОБНИ КУРСОВЕ