Обучителни курсове с КРЕДИТИ през НОЕМВРИ и ДЕКЕМВРИ на 2022 год.

Обучителни курсове с КРЕДИТИ през НОЕМВРИ и ДЕКЕМВРИ на 2022 год.

13/11/2022

   Уважаеми Колеги,

   Курсовете на БСУ, провеждани в партньорство с отдел "Образование и култура" на Фондация КУЗМАНОВ, са специално разработени за Педагогически специалисти. Ето и подробности за обучителните тематични курсове, в края на календарната 2022г., с по 1 квалификационен кредит:

МЕТОДИКА НА ИНТЕРАКТИВНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО БДП ЗА ДЕЦА И УЧЕНИЦИс удостоверение с 1 кредит

НОВО НЕВРОПЕДАГОГИКА И СЪВРЕМЕННИЯТ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЦЕСс удостоверение с 1 кредит

   Фондация КУЗМАНОВ организира обучителни курсове (събиране на групи, логистика, документация и т.н.) с квалификационни кредити като вид обслужващо звено на един от най-иновативните университети в България, с висока акредитация, а именно Бургаският свободен университет (БСУ). Курсовете се провеждат от БСУ, а Лекторите на БСУ предоставят нужната информация винаги от практическа гледна точка, и през погледа на добрите образователни практики в България и по света. Тази наша организационна дейност е разписана в специален Договор за сътрудничество.

   Обучителният тематичен курс Методика на интерактивното обучение по БДП за деца и ученици ще се проведе в синхронно обучение от разстояние в електронна среда, в реално време, на 26 ноември 2022г. /събота/ от 09:00 до 16:30 часа, а на 27.11.2022г. ще бъде неприсъствената част на курса. Вие ще получите запис на живото предаване, който ще може да гледате на 27 ноември 2022г.. Така ще може да прегледате отново важните за Вас моменти, от уюта и сигурността на дома си.

  НОВОТО ни предложение ​Невропедагогика и съвременният образователен процес ще се проведе в синхронно обучение от разстояние в електронна среда, в реално време, на 10 декември 2022г. /събота/ от 09:00 до 16:30 часа, а на 11.12.2022г. ще бъде неприсъствената част на курса. Вие ще получите запис на живото предаване, който ще може да гледате на 11 декември 2022г.. Така ще може да прегледате отново важните за Вас моменти, от уюта и сигурността на дома си.

Обучителните курсове се провеждат в електронна среда, синхронно и от разстояние. Ще се използва една от най-удобните и популярни платформи измежду: Zoom/MS Teams или Google classroom (Google meet), в която Вие може да се регистрирате с Вашите email-и (лични или служебни), включително и тези в домейна @edu.mon.bg. За да се изпълнят изискванията за синхронно обучение от разстояние в електронна среда, описани в Наредба 15 на МОН, включително и да имате право да получите удостоверение с квалификационен кредит, то Вие задължително трябва:

- да участвате в обучителния курс;
- да бъдете назначен на длъжност като педагогически специалист;
- да се впишете в електронния присъствен списък, който ще бъде пуснат на самото обучение;
- в неприсъствения ден от курса (вторият ден) да изпълните поставената от обучителя задача и да ни я изпратите на email;
- да си попълните анкетата също в рамките на неприсъствения ден от обучението.

 

   ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЯТА:

 Курсът Методика на интерактивното обучение по БДП за деца и ученици ще представи в детайли всички теоретични знания и практически умения, които Учителите трябва да формират в децата и учениците, както в детската градина, така и в училище, за да може да спазват правилата за движение по пътищата и по този начин да опазят, както своето здраве и живот, така и здравето и живота на своите приятели. Изискванията в курса са съобразени с нормативните документи и добрите практики за безопасно движение. Курсът е подходящ за Учители, които искат да представят обучението по БДП на техните възпитаници по интерактивен и задържащ вниманието начин. Обучението е за придобиване на знания и умения как интерактивно да се водят часовете по БДП, поддържащ и актуализиращ знанията на Учителя. Обучителният тематичен курс е разработен и на база авторски дидактически методи на д-р Надие Карагьозова - курс по Методика на обучението по БДП за ученици - академия по безопасност /Безопасност на движението по пътищата за детски градини и училища - формиране на пътна култура у подрастващите/.

По време на обучението на тема "Методика на интерактивното обучение по БДП за деца и ученици" ще се представят:

- всички нужни знания и умения, които трябва Учителят да формира в децата/учениците за безопасно движение по пътищата;

- предложения за интерактивно организиране и провеждане на часовете по БДП;

- дидактически инструменти за задържане вниманието на децата/учениците в часовете по БДП;

- методика на обучението по БДП;

- цялостна организация на обучителния процес по БДП, включително и контрол и оценка на знанията на децата/учениците;

- възможност за задаване на въпроси от страна на участниците;

- удостоверение за завършен курс на тема "Методика на интерактивното обучение по БДП за деца и ученици", с 1 квалификационен кредит.

   НОВИЯТ обучителен тематичен курс Невропедагогика и съвременният образователен процес най-вероятно се представя от нас за първи път в България като квалификационен курс. Курсът ще представи психофизиологически профил на децата (предучилищно образование), учениците в начален, прогимназиален и гимназиален етап. Тези психофизиологически профили дават информация на Учителя как децата/учениците възприемат информацията в разлината възраст, и съответно какви меоди на преподаване и обучение са най-подходящи за тях. Също така се разглеждат и особеностите, включително и обучителните, на съвременното поколение деца и ученици, т. нар. Z-поколение и Алфа-поколение. Обучителният тематичен курс дава обяснения на проблемите в съвременните учебни заведения като: ниска мотивация сред учениците за усвояване на знания и умения; понижено внимание от страна на децата/учениците по време на педагогическите ситуации/учебния час; липса на умения за приложение на научената информация и др.. Квалификационният курс дава препоръки как по-ефективно да се преподава на децата и учениците.

По време на обучението на тема "Невропедагогика и съвременният образователен процес" ще се представят:

- какво представлява неропедагогиката?;

- особености при обучението на съвременното поколение деца и ученици в учебните заведения - Z-поколение и Алфа-поколение;

- когнитивна психология - видове механизми за придобиване на нови знания и умения ИЛИ как децата/учениците учат. Психофизиологически профил на съвременното поколение деца и ученици;

- Невропедагогика в предучилищно образование (в ДГ);

- Невропедагогика в начален етап;

- Невропедагогика в прогимназиален и гимназиален етап;

- удостоверение за завършен курс на тема "Невропедагогика и съвременният образователен процес", с 1 квалификационен кредит.

 

   СУМА:

Методика на интерактивното обучение по БДП за деца и ученицис 1 квалификационен кредит - 49 лв./участник

Невропедагогика и съвременният образователен процесс 1 квалификационен кредит - 49 лв./участник

Вие може да преведете Вашата сумата по банков път ИЛИ с дебитна/кредитна карта, ИЛИ на каса на Easy Pay и др..

ОТСТЪПКАТА от 20 % важи за заявени и заплатени курсове до 18.11.2022г. (включително). Когато даден курс се заплаща от уебно заведение, към него се начислява и ДДС.

Ако Вие ни дарите 49 лв., то ние ще Ви включим безплатно в избран от Вас курс. Вашето дарение към Фондация КУЗМАНОВ ще се използва за оперативното й обезпечаване и функциониране.

   ДОСТАВКА:

   Информация как да се включите в курса ще Ви бъде изпратена на регистрирания от Вас email. 

Записът на избрания от Вас курс/курсове може да гледате в посочените по-горе срокове.

Вие ще получите и учебните материали, когато такива са предвидени в курса.

Ако желаете удостоверение с квалификационен кредит, то документът ще Ви бъде изпратен до 15 работни дни, до избран от Вас адрес или офис на Еконт. Куриерските разходи за получаване на Вашата пратка до офис на Еконт е на цена около 5 лв., която доставка се поема от Ваша страна (Вие ще бъдете уведомени по email и SMS за точния ден на пратката Ви).

 

   ЗАЯВКА:

Ако желаете да се включите в нашите интерактивни обучения, то може да заявите Вашето участие (брой участници, данни за издаване на удостоверение и други изисквания) като попълните ЗАЯВКА (кликнете върху думата ЗАЯВКА)

Заявки се приемат до три дни преди всеки курс ИЛИ до изчерпване на местата. 

НЕИЗПОЛЗВАЙТЕ бутона КУПИ, който е под новината, а линка ЗАЯВКА (кликнете върху думата ЗАЯВКА).

При натискане на бутона ЗАЯВКА Ви се съгласявате с Условията за ползване на сайта на Фондация КУЗМАНОВ.

След като направите регистрация за включване в обучение, Вие ще получите email с допълнителна информация (писмото с допълнителната информация ще получите до 12 часа).

Ако Вие ни дарите сътоветната сума, то ние ще Ви включим безплатно в съответния курс. Вашето дарение към Фондация КУЗМАНОВ ще се използва за оперативното й обезпечаване и функциониране. 

Ние сме експерти в провеждането на обучения - насладете се на качествено обучение от професионалисти!

РЕЙТИНГ:
49,00 лв.

ИЗПРАТИ ОТЗИВ

Cerificate Example

ОТЗИВИ

ПОДОБНИ КУРСОВЕ