НОВИ обучителни курсове през месеците МАЙ и ЮНИ 2023 год., включително и БЕЗПЛАТНИ обучения
-12%

НОВИ обучителни курсове през месеците МАЙ и ЮНИ 2023 год., включително и БЕЗПЛАТНИ обучения

07/05/2023

   Уважаеми Колеги,

   Курсовете на НВУ и БСУ, провеждани в партньорство с отдел "Образование и култура" на Фондация КУЗМАНОВ, а сега и със сдружение „Дигитален Търновград“, са специално разработени за Педагогически специалисти. Ето и подробности за присъствените, дистанционните/онлайн и БЕЗПЛАТНИ обучителни тематични курсове, през месеците МАЙ и ЮНИ 2023г., с по 1 квалификационен кредит:

присъствен в  гр. Разград Портфолио на Учителя БЕЗПЛАТЕН

 онлайн РАБОТА С ПРОГРАМА ЗА ПРЕЗЕНТИРАНЕ POWER POINT

присъствен в  гр. Видин Обучение базирано на компетентности (за ДГ и училища) БЕЗПЛАТЕН

онлайн ХИПЕРАКТИВНОСТ И ДЕФИЦИТ НА ВНИМАНИЕТО (ХАДВ)

онлайн МЕТОДИКА НА ИНТЕРАКТИВНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО БДП ЗА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ

НОВ присъствен в  гр. София КАК ДА НАПРАВИМ ВАШЕТО УЧИЛИЩЕ ВИДИМО В ИНТЕРНЕТ И ИНТЕРЕСНО ЗА МЛАДИТЕ ХОРА?

онлайн ПРОЕКТНО-БАЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ

НОВ онлайн ИЗКУСТВЕНИЯТ ИНТЕЛЕКТ (AI) В РАБОТАТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ И УЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ - БЕЗПЛАТЕН

   Фондация КУЗМАНОВ организира обучителни курсове (събиране на групи, логистика, документация и т.н.) с квалификационни кредити като вид обслужващо звено на едни от най-иновативните университети в България, с висока акредитация, а именно НВУ "Васил Левски"-гр. Велико Търново (НВУ) и Бургаският свободен университет. Курсовете се провеждат от университетите, а Лекторите предоставят нужната информация винаги от практическа гледна точка, и през погледа на добрите образователни практики в България и по света. Тази наша организационна дейност е разписана в специален договор за съвместна дейност.

   Присъственият курс Портфолио на Учителя е БЕЗПЛАТЕН ще се проведе изцяло присъствено, на 14 и 15 май 2023г. /неделя и понеделник/ от 09:00 до 16:30 часа, в гр. Разград. Конкретната зала ще бъде обявена на участниците допълнително, и ще бъде съобразена с големината на групата, но това ще бъде подходящо помещение в центъра на града.

 Обучителният тематичен курс Работа с програма за презентиране Power Point ще се проведе в синхронно обучение от разстояние в електронна среда, в реално време, на 20 май 2023г. /събота/ от 09:00 до 16:30 часа, а на 21.05.2023г. ще бъде неприсъствената част на курса. Вие ще получите запис на живото предаване, който ще може да гледате на 21 май 2023г.. Така ще може да прегледате отново важните за Вас моменти, от уюта и сигурността на дома си.

  БЕЗПЛАТНИЯТ курс Обучение базирано на компетентности (за ДГ и училища) ще се проведе изцяло присъствено, на 21  и 22 май 2023г. /неделя и понеделник/ от 09:00 до 16:30 часа, в гр. Видин. Конкретната зала ще бъде обявена на участниците допълнително, и ще бъде съобразена с големината на групата, но това ще бъде подходящо помещение в центъра на града.

   Курсът Хиперактивност и дефицит на вниманието (ХАДВ) ще се проведе в синхронно обучение от разстояние в електронна среда, в реално време, на 25 май 2023г. /четвъртък-почивен ден/ от 09:00 до 16:30 часа, а на 26.05.2023г. ще бъде неприсъствената част на курса. Вие ще получите запис на живото предаване, който ще може да гледате на 26 май 2023г.. Така ще може да прегледате отново важните за Вас моменти, от уюта и сигурността на дома си.

 Обучителният тематичен курс Методика на интерактивното обучение по БДП за деца и ученици ще се проведе в синхронно обучение от разстояние в електронна среда, в реално време, на 27 май 2023г. /събота/ от 09:00 до 16:30 часа, а на 28.05.2023г. ще бъде неприсъствената част на курса. Вие ще получите запис на живото предаване, който ще може да гледате на 28 май 2023г.. Така ще може да прегледате отново важните за Вас моменти, от уюта и сигурността на дома си.

   НОВИЯТ курс Как да направим вашето училище видимо в интернет и интересно за младите хора? ще се проведе изцяло присъствено, на 3 и 4 юни 2023г. /събота и неделя/ от 09:00 до 16:30 часа, в гр. София. Конкретната зала ще бъде обявена на участниците допълнително, и ще бъде съобразена с големината на групата, но това ще бъде подходящо помещение в центъра на града.

 Обучителният тематичен курс Проектно-базирано обучение ще се проведе в синхронно обучение от разстояние в електронна среда, в реално време, на 3 юни 2023г. /събота/ от 09:00 до 16:30 часа, а на 4.06.2023г. ще бъде неприсъствената част на курса. Вие ще получите запис на живото предаване, който ще може да гледате на 4 юни 2023г.. Така ще може да прегледате отново важните за Вас моменти, от уюта и сигурността на дома си.

   НОВОТО ни БЕЗПЛАТНО предложение Изкуственият интелект (AI) в работата на педагогическите специалисти и учебните заведения ще се проведе в синхронно обучение от разстояние в електронна среда, в реално време, на 11 юни 2023г. /неделя/ от 09:00 до 11:30 часа.

Онлайн обучителните курсове се провеждат в електронна среда, синхронно и от разстояние. Ще се използва една от най-удобните и популярни платформи измежду: Zoom/MS Teams или Google classroom (Google meet), в която Вие може да се регистрирате с Вашите email-и (лични или служебни), включително и тези в домейна @edu.mon.bg. За да се изпълнят изискванията за синхронно обучение от разстояние в електронна среда, описани в Наредба 15 на МОН, включително и да имате право да получите удостоверение с квалификационен кредит, то Вие задължително трябва:
- да участвате в обучителния курс;
- да бъдете назначен на длъжност като педагогически специалист;
- да се впишете в електронния присъствен списък, който ще бъде пуснат на самото обучение;
- в неприсъствения ден от курса (вторият ден) да изпълните поставената от обучителя задача и да ни я изпратите на email;
- да си попълните анкетата също в рамките на неприсъствения ден от обучението.

   Изцяло присъствените курсове в гр. Разград, гр. Видин и гр. София ще се проведат при сформирана група от минимум 30 участници за всеки курс. Даден участник има право на удостоверение с 1 квалификационен кредит, ако активно е участвал и присъствал и през двата дни на обучението. 

 

   ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЯТА:

 Обучителният тематичен курс Портфолио на Учителя ще се проведе БЕЗПЛАТНО в гр. Разград и ще представи изискванията за структура на Учителското портфолио. По време на курса ще бъдат представени и дискутирани в детайли минималните изисквания за Портфолио на Учителя, както и ще бъдат представени различни Педагогически портфолиа. На 15.05.2023г. по време на втория ден от присъственото обучение ще бъдат обсъждани в детайли портфолиата на участниците в обучението (обсъждането и коментарите върху портфолиата на участниците е по желание, но е препоръчително участниците в обучението да са започнали с изготвянето на своето професионално портфило, за да могат да получат конкретни практически насоки за подобряването му).

По време на обучението на тема "Портфолио на Учителя" ще се представят:

- представяне на раздел VI от наредба № 15 на МОН от 27.11.2020г.;

- минималните елементи и изисквания към Учителското портфолио;

- практически примери за всички раздели на портфолиото, с акценти върху най-често допусканите грешки от страна на Учителите, при изготвянето на този важен документ;

- интервю с Учител, който е създал своето портфолио съгласно добрите стандарти в България и чужбина;

- бланка на Учителско портфолио;

- практически тренинг: обсъждане в детайли на портфолиа на участници в курса, на Вашите портфолиа;

- възможност за задаване на въпроси от страна на участниците;

- удостоверение за завършен курс на тема "Портфолио на Учителя", с 1 квалификационен кредит.

 Обучителният тематичен курс Работа с програма за презентиране Power Point е посветен на програмата за презентиране PowerPoint. Лекторът ще представят стъпка по стъпка, от самото начало, работата с програмата. Програмата за презентиране, която ще се представи, е сред топ три в света и с нейна помощ се създават впечатляващи и запомнящи презентации. От друга страна работата с програмата е лесна и в края на курса всеки участник ще има уменията да работи добре с PowerPoint. Мислите си, че работите добре с PowerPoint - пак си помислете :-). Чрез нея се създават запомнящи се и невероятни презентации, с ново поколение ефекти, които презентации ще задържат задълго вниманието на публиката (пред която представяте) или на Вашите възпитаници.

По време на всяко едно от обученията ще се представят:

- възможностите на програмата;

- първи стъпки за работа с програмата, основните бутони и менюта в нея;

- как с програмата да направите впечатляваща презентация, следвайки добрите презентационни практики;

- стъпка по стъпка как се създава презентация чрез продукта;

- работа с шаблони (template);

- възможност за задаване на въпроси от страна на участниците;

- удостоверение за завършен курс на тема "Работа с програма за презентиране Power Point", с 1 квалификационен кредит.

   БЕЗПЛАТНИЯТ обучителен тематичен курс Обучение базирано на компетентности (за ДГ и училища) ще събере педагози в гр. Видин, където ще представи новите тенденции при преподаването на децата и учениците от XXI век. Курсът е от поредицата ни "Иновативно образование", в която се представят най-съвременните и интерактивни методи на обучение. По дефиниция всички методики на обучение имат за основна цел придобиването на знания, развитието на умения и установяването на работни навици. Обучението, базирано на компетентности (CBL) представлява набор от стратегии за постигане на това.

Компетентностният подход на преподаване е представен като: динамична съвкупност от знания, умения, нагласи и отношения, които се придобиват в процеса на обучение. Свързват се основно с поведението на личността – не сами по себе си знания или умения, а подходящи поведения, демонстрирани в конкретни учебни ситуации и необходими за постигането на резултати в конкретна дейност или при определена професионална роля.

Знанията са свързани с отговори на въпроси – какво, кога, къде, колко и т.н., уменията изискват прилагането на знанията на практика, а под отношенията са нагласите към знанието и се отразяват в поведението на учениците.
В курса се разглеждат основните ключови компетентности, включващи в себе си общопредметните и предметни компетентности. Също така и умения, които педагогическите специалисти трябва да развият в своите възпитаници. 

По време на обучението на тема "Обучение базирано на компетентности" ще се представят:

- представяне в детайли на метода Обучение базирано на компетентности;

- запознаване с основите ключови компетентности, които се развиват в ДГ и училище;

- представяне на преносимите (меки) умения, които Педагогическият специалист формира в децата/учениците по време на педагогически ситуации или учебни часове;

- представяне на съвкупност от компетентности (знания, умения и отношения), които децата/учениците трябва да развият в учебните заведения;

- представяне на знанията, уменията и нагласите, които ДОС развива в децата и учениците;

- възможност за задаване на въпроси от страна на участниците.

- удостоверение за завършен курс на тема "Обучение базирано на компетентности", с 1 квалификационен кредит.

   Обучителеният курс Хиперактивност и дефицит на вниманието (ХАДВ) е продължение на поредицата обучителни квалификационни курсове посветени на Приобщаващото образование, но този път акцентът е върху Синдрома на хиперактивността и дефицитът на вниманието (ХАДВ). Обучението е разработено по материали на д-р Наталия Любенова, която ще бъде и специален гост-лектор, и представя темата, както теоретично, така и с професионални практически насоки, които Педагогическите специалисти трябва да прилагат при педагогическото си взаимодействие с деца и ученици на обща и/или допълнителна подкрепа. Д-р Любенова е психолог с директен поглед върху ситуацията в учебните заведения, посетила е редица специализации в чужбина и има богат опит при работа с деца, ученици и възрастни в нейната индивидуална практика като психолог.

По време на обучението на тема "Хиперактивност и дефицит на вниманието (ХАДВ)" ще се представят:

- как се определя дали дадено дете/ученик е със синдрома на ХАДВ?;

- някои акценти при работата с хиперактивни деца и ученици;

- дидактически инструменти и методически похвати за задържане вниманието на децата/учениците;

- практически примери за педагогически взаимодействия с деца/ученици с ХАДВ;

- работата с родителите на деца с ХАДВ, и не само;

- възможност за задаване на въпроси от страна на участниците;

- удостоверение за завършен курс на тема "Хиперактивност и дефицит на вниманието (ХАДВ)", с 1 квалификационен кредит.

   Курсът Методика на интерактивното обучение по БДП за деца и ученици ще представи в детайли всички теоретични знания и практически умения, които Учителите трябва да формират в децата и учениците, както в детската градина, така и в училище, за да може да спазват правилата за движение по пътищата и по този начин да опазят, както своето здраве и живот, така и здравето и живота на своите приятели. Изискванията в курса са съобразени с нормативните документи и добрите практики за безопасно движение. Курсът е подходящ за Учители, които искат да представят обучението по БДП на техните възпитаници по интерактивен и задържащ вниманието начин. Обучението е за придобиване на знания и умения как интерактивно да се водят часовете по БДП, поддържащ и актуализиращ знанията на Учителя. Обучителният тематичен курс е разработен и на база авторски дидактически методи на д-р Надие Карагьозова - курс по Методика на обучението по БДП за ученици - академия по безопасност /Безопасност на движението по пътищата за детски градини и училища - формиране на пътна култура у подрастващите/.

По време на обучението на тема "Методика на интерактивното обучение по БДП за деца и ученици" ще се представят:

- всички нужни знания и умения, които трябва Учителят да формира в децата/учениците за безопасно движение по пътищата;

- предложения за интерактивно организиране и провеждане на часовете по БДП;

- дидактически инструменти за задържане вниманието на децата/учениците в часовете по БДП;

- методика на обучението по БДП;

- цялостна организация на обучителния процес по БДП, включително и контрол и оценка на знанията на децата/учениците;

- възможност за задаване на въпроси от страна на участниците;

- удостоверение за завършен курс на тема "Методика на интерактивното обучение по БДП за деца и ученици", с 1 квалификационен кредит.

   НОВИЯТ обучителен курс Как да направим вашето училище видимо в интернет и интересно за младите хора? се провежда в партньорство и със сдружение „Дигитален Търновград“. Обучението ще се проведе в гр. София от г-н Александър Иванов, който е изпълнителен директор на CreateX Digital Agency с над 50 клиенти от България, Англия и САЩ. Основател е и на медийната група "Дигитално Дело". През последните няколко години е бил Образователен директор на SoftUni Digital & SoftUni Creative. От 2020 е Main Brand Ambassador на организацията. През периода 2019-2020г. е бил главен мениджър на Google за Дигитален Гараж в България. Той е един от учителите по програма "Заедно в Час", преподавал е информационни технологии. Бил е координатор и лектор на международен Еразъм + проект, базиран на метода "обучение чрез преживяване" с обучения в 5 държави. Председател на УС на сдружение „Дигитален Търновград“.

По време на обучението на тема "Как да направим вашето училище видимо в интернет и интересно за младите хора?" ще се представят различни дигитални инструменти в подкрепа на учителите за повишаване на видимостта на училището и за установяване на по-добри връзки с учениците, родителите и общността. Обучението обхваща теми като изграждане на уебсайтове, социални медии, мейл маркетинг, SEO и други техники за дигитален маркетинг. Курсът предоставя на учителите необходимите умения и знания, за да бъдат ефективни при позиционирането на училището в дигиталното пространство и да създават успешни маркетингови кампании. Възможност за задаване на въпроси от страна на участниците, както и удостоверение за завършен курс на тема "Как да направим вашето училище видимо в интернет и интересно за младите хора?", с 1 квалификационен кредит.

   Обучителният тематичен курс Проектно-базирано обучение ще представи един от най-използваните в учебните часове метод, който се възприема най-добре от съвременното поколение ученици. Проектно-базираното обучение се счита за един от осемте най-добри обучителни методи в момента. По своята същност Проектно-базирано обучение позволява на учениците да придобият ключови знания и умения чрез разработването на проекти, които отговарят на реални проблеми. Обучението, базирано на проекти или интегрирани задачи, днес е най-добрата дидактическа гаранция за ефективно развитие на ключови умения и сложни компетенции като: критично мислене, комуникация, сътрудничество или решаване на проблеми. Проектно-базирано обучение по един нов и различен модел формира знания за съдържанието на учебната програма.

По време на обучението на тема "Проектно-базирано обучение" ще се представят:

- подробно методът "Проектно-базирано обучение" и ключовите му похвати;

- прилагане на метода "Проектно-базирано обучение" по време на присъствени обучения (в клас) и дистанционни обучения (онлайн);

- формиране на ключови умения и компетентности в учеиците;

- добри практики на метода от света;

- възможност за задаване на въпроси от страна на участниците;

- удостоверение за завършен курс на тема "Проектно-базирано обучение", с 1 квалификационен кредит.

   НОВИЯТ ни БЕЗПЛАТЕН курс Изкуственият интелект (AI) в работата на педагогическите специалисти и учебните заведения ще представи как изкуственият интелект (AI) може да бъде в помощ на работата на учителя и дейността на учебните заведения. Ще бъдат представени различни дигитални образователни платформи, които улесняват педагогическата дейност и я поставят на по-високо и съвременно ниво, отговаряща на нуждите на съвременното поколение деца и ученици.

По време на обучението на тема "Изкуственият интелект (AI) в работата на педагогическите специалисти и учебните заведения" ще се представят:

- образователни интернет платформи и мобилни приложения работещи на база изкуствен интелект (AI);

- изкуственият интелект и образователната система в България;

- добри педагогически практики при използването на AI от света;

- възможност за задаване на въпроси от страна на участниците;

- не се предвижда издаване на удостоверение или сертификат за завършен курс.

 

   СУМА:

По случай 24 май нашите обучителни курсове се предлагат с 12% ОТСТЪПКА или са БЕЗПЛАТНИ:

БЕЗПЛАТЕН Портфолио на Учителяс 1 квалификационен кредит - 0 лв.

Работа с програма за презентиране Power Pointс 1 квалификационен кредит - 49 лв./участник

БЕЗПЛАТЕН Обучение базирано на компетентности (за ДГ и училища)с 1 квалификационен кредит - 0 лв.

Хиперактивност и дефицит на вниманието (ХАДВ)с 1 квалификационен кредит - 49 лв./участник

Методика на интерактивното обучение по БДП за деца и ученицис 1 квалификационен кредит - 49 лв./участник

Как да направим вашето училище видимо в интернет и интересно за младите хора?с 1 квалификационен кредит - 70 лв./участник. За втори и всеки следващ участник от същото учебно заведение - 60 лв./участник

Проектно-базирано обучениес 1 квалификационен кредит - 49 лв./участник

БЕЗПЛАТЕН Изкуственият интелект (AI) в работата на педагогическите специалисти и учебните заведения - 0 лв.

По време на регистрацията Вие може да изберете как желаете да внесете сумата - като такса или като дарение. Ако Вие ни направите дарение, то ние ще Ви включим безплатно в избран от Вас курс. Вашето дарение към Фондация КУЗМАНОВ ще се използва за оперативното й обезпечаване и функциониране.

Вие може да преведете Вашата сумата по банков път ИЛИ с дебитна/кредитна карта, ИЛИ на каса на Easy Pay и др..

 

   ДОСТАВКА:

   Информация как да се включите в курса ще Ви бъде изпратена на регистрирания от Вас email. 

Записът на избрания от Вас курс/курсове може да гледате в посочените по-горе срокове.

Вие ще получите и учебните материали, когато такива са предвидени в курса.

Ако желаете удостоверение с квалификационен кредит, то документът ще Ви бъде изпратен до 15 работни дни, до избран от Вас адрес или офис на Еконт. Куриерските разходи за получаване на Вашата пратка до офис на Еконт са на цена около 5 лв., която доставка се поема от Ваша страна (Вие ще бъдете уведомени по email и SMS за точния ден на пратката Ви).

 

   ЗАЯВКА:

Ако желаете да се включите в нашите интерактивни обучения, то може да заявите Вашето участие (брой участници, данни за издаване на удостоверение и други изисквания) като попълните ЗАЯВКА (кликнете върху думата ЗАЯВКА)

Заявки се приемат до три дни преди всеки курс ИЛИ до изчерпване на местата. 

НЕИЗПОЛЗВАЙТЕ бутона КУПИ, който е под новината, а линка ЗАЯВКА (кликнете върху думата ЗАЯВКА).

При натискане на бутона ЗАЯВКА Ви се съгласявате с Условията за ползване на сайта на Фондация КУЗМАНОВ.

След като направите регистрация за включване в обучение, Вие ще получите email с допълнителна информация (писмото с допълнителната информация ще получите до 12 часа).

Ние сме експерти в провеждането на обучения - насладете се на качествено обучение от професионалисти!

РЕЙТИНГ:
56,00 лв.
49,00 лв.

ИЗПРАТИ ОТЗИВ

Cerificate Example

ОТЗИВИ

ПОДОБНИ КУРСОВЕ