Методика на обучението по БДП за ученици

Методика на обучението по БДП за ученици

04/03/2021

   Скъпи Колеги,

Отдел "Образование и култура" на Фондация КУЗМАНОВ продължава своята поредица от курсове, посветени на интерактивните методи в преподаването по БДП. След успешно проведения курс "Методика на обучението по БДП за деца (предучилищна и начална образователни степени)", с Лектор д-р Надие Карагьозова - Лектор със значителен опит по темата, провела стотици обучения в цялата страна и представяща обучителния тематичен курс от предучилищен до гимназиален етап, то сега експертите в нашата организация, ще представят курса Методика на обучението по БДП за ученици, както дистанционно (онлайн), така и присъствено в гр. Варна (с оглед на епидемичната обстановка в страната, ако се наложат отново затваряния и ограничения, то курсът ще се проведе само дистанционно).

Курс по Методика на обучението по БДП за ученици - академия по безопасност /Безопасност на движението по пътищата за детски градини и училища - формиране на пътна култура у подрастващите/

   Съгласно нормативните изисквания на МОН, всички Учители трябва да водят кратки курсове по БДП на своите ученици, включително и по време на дистанционното обучение, защото движението на децата и учениците по пътищата не се ограничава само с пътуване до даденото учебно заведение. Затова Педагозите трябва периодично да актуализират знанията си по БДП, да водят заниманията интерактивно и съобразено с възрастовите особенности на децата. Само така могат да формират трайни знания и умения при подрастващите, с които да опазят не само своя живот и здраве на пътя. 

   ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕТО:

  Курсът Методика на обучението по БДП за ученици ще представи в детайли всички теоретични знания и практически умения, които Учителите трябва да формират в учениците в прогимназиален и гимназиален етап на обучение, за да може да спазват правилата за движение по пътищата и по този начин да опазят, както своето здраве и живот, така и здравето и живота на своите приятели. Изискванията в курса са съобразени с нормативните документи и добрите практики за безопасно движение. Курсът е подходящ за Учители, които искат да представят обучението по БДП на техните възпитаници по интерактивен и задържащ вниманието начин. Курсът е за придобиване на знания и умения как интерактивно да се водят часовете по БДП, поддържащ и актуализиращ знанията на Учителя. Обучителният курс е разработен и на база авторски дидактически методи на д-р Надие Карагьозова

По време на обучението на тема "Методика на обучението по БДП за ученици" ще се представят:

- всички нужни знания и умения, които трябва Учителят да формира в децата/учениците за безопасно движение по пътищата;

- предложения за интерактивно организиране и провеждане на часовете по БДП;

- дидактически инструменти за задържане вниманието на децата/учениците в часовете по БДП;

- методика на обучението по БДП;

- цялостна организация на обучителния процес по БДП, включително и контрол и оценка на знанията на децата/учениците;

- възможност за задаване на въпроси от страна на участниците;

- ако желаете, то може да Ви бъде издаден сертификат за завършен курс, с продължителност 16 учебни часа, на тема Методика на обучението по БДП за ученици, който сертификат ще получите на Вашия email. Kурсът може да бъде отчетен и като вътрешноинституционална квалификация, а полученият сертификат приложете към Вашето професионално портфолио.

  ОНЛАЙН (ДИСТАНЦИОННАТА) част от курса Методика на обучението по БДП за ученици ще се проведе в живо предаване, в реално време, на 01.04.2021г.. Ако в посочения ден и час НЕ Ви е удобно да проследите курса, то Вие ще получите запис на живото предаване, който ще може да гледате в периода 02-05.04.2021г.. Така ще може да прегледа отново важните за Вас моменти, от уюта и сигурността на дома си.

   ПРИСЪСТВЕНИЯТ курс в гр. Варна ще се проведе на 02.04.2021г., от 14:00 часа във Фестивален и конгресен център - Варна. Ако за присъствения курс има по-малко от 25 участника, то обучението ще се проведе САМО дистанционно (онлайн). 

СУМА:

Методика на обучението по БДП за ученици - 29 лв./участник

Вие може да преведете Вашата сумата от 29лв. по банков път ИЛИ с дебитна/кредитна карта, ИЛИ на каса на Easy Pay и др..

Ако Вие ни дарите 29 лв., то ще Ви включим безплатно в курса. Вашето дарение към Фондация КУЗМАНОВ ще се използва за оперативното й обезпечаване и функциониране.

   ДОСТАВКА:

   Информация как да се включите в курса ще Ви бъде изпратена на регистрирания от Вас email. 

Записът на избрания от Вас курс/курсове може да гледате в продължение на минимум 4 дни, в описаните по-горе срокове.

Сертификатът/сертификатите ще Ви бъдат изпратени на Вашия email, откъдето може да го разпечатате и приложите във Вашето Портфолио на Учителя и трудово досие.

   ЗАЯВКА:

Молим да заявите Вашето участие (брой участници и други изисквания) най-късно до 29.03.2021г.., като попълните ЗАЯВКА (кликнете върху думата ЗАЯВАКА)

НЕИЗПОЛЗВАЙТЕ бутона КУПИ, който е под новината, а линка ЗАЯВКА (кликнете върху думата ЗАЯВКА).

При натискане на бутона ЗАЯВКА Ви се съгласявате с Условията за ползване на сайта на Фондация КУЗМАНОВ.

След като направите регистрация за включване в обучение, Вие ще получите email с допълнителна информация (писмото с допълнителната информация ще получите до 12 часа).

Ние сме експерти в провеждането на обучения - насладете се на качествено обучение от професионалисти!

РЕЙТИНГ:
29,00 лв.

ИЗПРАТИ ОТЗИВ

Cerificate Example

ОТЗИВИ

ПОДОБНИ КУРСОВЕ