Информация за процедурите за ПКС и ППС

Информация за процедурите за ПКС и ППС

22/07/2021

Уважаеми Учители,

Позволете да Ви представим условията и реда за придобиване на ПКС, от V до I:

 

УСЛОВИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ЧЕТВЪРТА ПКС 

За повече информация посетете линка тук: https://www.bfu.bg/uploads/pages/info2021-4-pks.pdf

УСЛОВИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПЕТА ПКС

За повече информация посетете линка тук: https://www.bfu.bg/uploads/pages/info2021-5-pks.pdf

УСЛОВИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА ПКС ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ТРЕТА ПКС

За повече информация посетете линка тук: https://www.bfu.bg/uploads/pages/info2021-33-pks.pdf

УСЛОВИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА ПКС

За повече информация посетете линка тук: https://www.bfu.bg/uploads/pages/info2021-22-pks.pdf

УСЛОВИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПЪРВА ПКС

За повече информация посетете линка тук: https://www.bfu.bg/uploads/pages/info2021-11-pks.pdf

 

Оставаме на Ваше разположение за допълнителни въпроси.

Ваши,
Екипите на БСУ и Фондация КУЗМАНОВ

РЕЙТИНГ:
79,00 лв.

ИЗПРАТИ ОТЗИВ

Cerificate Example

ОТЗИВИ