II Национална конференция по ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ

II Национална конференция по ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ

16/01/2022

 

П О К А Н А

за II Национална конференция по ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ на тема

КОМПЕТЕНТНОСТИ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

част от поредицата педагогическите конференции на Фондация „КУЗМАНОВ“

 

     УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

     ДРАГИ УЧИТЕЛИ,

     СКЪПИ КОЛЕГИ,

    С огромно удоволствие, и най-учтиво, Ви каним на II Национална конференция по предучилищно образование на тема "Компетентности в детската градина", организирана от отдел „Образование и култура“ на Фондация „КУЗМАНОВ“ в партньорство с Бургаския свободен университет (БСУ).

II Национална конференция по предучилищно образование на тема "Компетентности в детската градина" ще се проведе в периода 1 - 3 април 2022г., в най-добрия арт и уелнес хотел на 2021г., четиризвезден СПА хотел Diplomat Plaza - гр. Луковит.

     Информация за събитието:

  КОМПЕТЕНТНОСТИ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА е темата на II Национална конференция по предучилищно образование, част от цикъла Педагогически конференции организирани от Фондация „КУЗМАНОВ”. Конференцията е посветена на ключовите компетентности, които развиват децата в детската градина чрез: интерактивни педагогически ситуации и добри педагогически практики в образователния процес (проектно-базираното обучение във всички образователни институции, STEM-обучение, ТРИЗ-педагогика и др.). Докладите, които ще бъдат представени ще бъдат насочени към: повишаване на интереса към образователния процес на децата, гражданското образование (родолюбието), приобщаващото образование, интерактивно образование, работата с родителите, STEM -обучение в ДГ и т.н. По време на този национален форум ще бъдат представени съвременни образователни практики (от интерактивно и проектно-базирано обучение), които Учителите в България реализират, както в детската градина, така и с деца в: ЦПЛР, ЦОП и другите образователни институции.

По време на II Национална конференция по ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ участниците ще бъдат поканени да представят поредица доклади на теми:

-  добри педагогически практики за успешна работа с деца (иновативни методи за преподаване чрез: казуси, ролеви игри, симулационни игри, метод на проектите, инсърт техника, STEM-обучение в ДГ, ТРИЗ-педагогика и др.);

- мястото на гражданско образование в ДГ, включително и родолюбието;

- доклади и презентации посветени на работа с родителите;

- как се случва приобщаващото образование (работа с деца със СОП, с хронични заболявания, надарени и т.н.)? Общата и допълнителна подкрепа реализирана чрез съвременните образователни методи;

- дидактически материали и педагогически похвати, които Учителите използват при иновативното и проектно-базираното обучение на деца.

     Всички изнесени доклади по време на конференцията ще бъдат събрани в специален сборник заедно с докладите от IX Национална Педагогическа конференция (3-5.12.2021г., Банско), който ще бъде отпечатан и предоставен на заинтересованите страни в българското образование (МОН, РУО, училища, неправителствени организации и др.). Съгласно чл. 46, т. 1, буква д) от НАРЕДБА № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, всеки участник в конференцията, който подготви и представи доклад (в последствие докладът ще бъде публикуван в специализирано издание – сборника с доклади) ще получи служебна бележка за това, която представя пред работодателя за квалификационен кредит.

     На всеки участник ще бъде ПОДАРЕН образователни книжки, които може да използва при педагогическата си работа в неговото учебно заведение.

  Втората Националната конференция по ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ на тема "Компетентности в детската градина" ще даде възможност на участниците (директори, учители, възпитатели, психолози, ресурсни учители, служители в държавната администрация и неправителствения сектор) да представят до 20 минути своите добри педагогически практики ИЛИ да бъдат само слушатели във форма. Самият доклад може да бъде дълъг и изчерпателен и той, целият, ще намери място в сборника, който ще се издаде в последствие (заедно с докладите от IX Национална Педагогическа конференция), но презентацията по този доклад е желателно да бъде до 20 минути. Презентация по-дълга от 20 минути се допуска, ако представяния метод е абсолютно нов и иновативен за нашата образователна система (по-дългите от 20 минути презентации се съгласуват предварително с организаторите). Може участникът да бъде и само слушател, без да изнася доклад или презентация. Форумът ще даде възможност и за изграждане на формални и неформални контакти и връзки между участниците, които биха им били полезни при работата по проекти, обмен на информация и др..

Участието в конференцията е като ДОКЛАДЧИК или СЛУШАТЕЛ (без да изнася доклад).

     Място и дата:

   Плануваните дати за провеждането на II Национална конференция по ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ са 1 - 3 април 2022г., в четиризвездния СПА-хотел & резорт „Дипломат Плаза“ – гр. Луковит (повече информация за хотела може да видите на линка https://diplomatplaza.com).

За кого е подходяща II Национална конференция по предучилищно образование:

- представители на държавни образователни институции (МОН, РУО и др.);

- директори на учебни заведения (детски градини, ЦПЛР, ЦСОП, РЦПППО);

- учители, възпитатели, ресурсни учители, психолози и педагогически съветница от учебни заведения детски градини и други образователни институции);

- лица и организации работещи в сферата на образованието или с деца.

     Разходи на участниците във II Национална конференция по предучилищно образование:

   СПА-хотел&резорт „Diplomat Plaza“ – гр. Луковит е модерен и най-добър арт и уелнес хотел за 2021 год.. Цената, която ни предлагат е 132 лв. на човек, на ден, при двойно или тройно настаняване, на база блок маса (закуска, обяд и вечеря на блок маса) и безплатно ползване на СПА-пакет, т.е. разходите на един участник на ден са 132 лв. За две нощувки 264 лв. Настаняване в самостоятелна стая е 165 лв./вечер. Конкретното предложение на хотел „Diplomat Plaza“ – гр. Луковит е поместено в приложение 2 към настоящата покана.

За обезпечаване на II Национална конференция по предучилищно образование (наем на зала, лектори-модератори, отпечатване на сборници с докладите от конференцията, удостоверения, материали за обученията и др.) се включва такса участие от 109 лв..

Сумарно цената на един участник, за трите дни, която включва: такса участие в конференцията и хотелско настаняване за три дни (неограничено количество храна на блок маса и свободен достъп до СПА-процедури) е 373 лв. Общата сума от 373 лв. (или 439 лв. ако сте пожелали настаняване в самостоятелна стая) се превеждат, преди конференцията – до 18.03.2022 г., по банков път/Easy Pay или др. към организаторите (срещу фактура).

Придружители на участниците в конференцията, заплащат по 132 лв./ден/ на човек за хотелско настаняване и изхранване, плюс такса придружител от 30 лв./човек. Придружителите задължително трябва да бъдат включени в заявката, за да може да се предвиди и за тях хотелско настаняване.

    Участниците в конференцията ще получат: удостоверение с 1 квалификационен кредит за участие в курс на тема "Компетентности и образование", ПОДАРЪК образователни книги за всеки участник в конференцията, както и възможност за формиране на формални и неформални контакти между всичките участници от цялата страна. Участниците, които ще представят и доклад, който ще намери място в специален сборник, ще получат допълнително и служебна бележка даваща право на още 1 квалификационен кредит.             

     Уважаеми Колеги,

    Ще се радваме да Ви срещнем отново и заедно да обсъдим компетентностите, които предучилищното образование развива в децата.

Молим да заявите Вашето участие (форма на участие - докладчик или слушател, брой участници, данни за фактура и други изисквания) най-късно до 18.03.2022 год., като попълните ЗАЯВКА (кликнете върху думата ЗАЯВКА).

НЕИЗПОЛЗВАЙТЕ бутона КУПИ, който е под новината, а линка ЗАЯВКА (кликнете върху думата ЗАЯВКА)

При подаване на ЗАЯВКА Ви се съгласявате с Условията за ползване на сайта на Фондация КУЗМАНОВ.

Организаторите си запазват правото да спрат записването преди крайния срок – 18.03.2022г., ако капацитетът на хотела се запълни.

 

            Приложения: 1 - програма на II Национална конференция по ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ2 – оферта от хотел „Diplomat Plaza“ – гр. Луковит

Приложение 1

ПРОГРАМА

на II Национална конференция по предучилищно образование на тема

КОМПЕТЕНТНОСТИ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

 

01.04.2022г., петък

до 14:00 часа – настаняване на участниците в СПА-хотел&резорт „Diplomat Plaza“ – гр. Луковит. Регистрацията на участниците ще продължи през целия следобед

14:00 часа – 16:00 часа – представяне на доклади и презентации от участниците в конференцията

16:00 часа – 16:30 часа – кафе-пауза

16:30 часа – 17:00 часа – представяне на доклади и презентации от участниците в конференцията/обучение

след 17:00 часа – свободно време на участниците

19:00 часа – 21:30 часа – откриване на II Национална конференция по ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ, официална вечеря, снимка на всички участници, DJ-парти

 

02.04.2022г., събота

9:00 часа – 10:30 часа - представяне на доклади и презентации от участниците в конференцията/обучение

10:30 часа – 11:00 часа – почивка

11:00 часа – 12:30 часа - представяне на доклади и презентации от участниците в конференцията/обучение

12:30 часа – 14:00 часа – обяд

14:00 часа – 14:30 часа – представяне на STEM-обучение в ДГ от г-жа Светлана Любенова Фидосиева - специален гост-лектор

14:30 часа – 15:30 часа – представяне на доклади и презентации от участниците в конференцията/обучение

след 15:30 часа – свободно време на участниците

19:00 часа – 21:30 часа – вечеря с DJ-парти

 

03.04.2022г., неделя

9:00 часа – 10:30 часа - представяне на доклади и презентации от участниците в конференцията/обучение

10:30 часа – 11:00 часа – почивка

11:00 часа – 12:00 часа – закриване на II Национална конференция по ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ

след 12:30 – обяд на участниците, свободно време и отпътуване.

Изложената по-горе програма е работна и организаторите си запазват правото да внасят корекции в нея, за които участниците ще бъдат своевременно уведомени.

 

Приложение  2

Предложение на SPA-хотел&резорт „Diplomat Plaza“ – гр. Луковит към участниците във II Национална конференция по предучилищно образование​ на тема КОМПЕТЕНТНОСТИ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

Период:  1 - 3.04.2022 (2 нощувки, 3 дни).

Цената, която можем да ви предложим е 132,00 лв. на ден на човек при двойно и по-голямо настаняване, а за единично настаняване цената е 165.00 лв. на ден на човек на база All inclusive.

На разположение на гостите на хотела са: топъл басейн със сребърно-йонна филтрация, финладска и инфраред сауна, ароматна парна баня, контрастен душ, джакузи. Басейнът е с полу-олимпийски размери, с варираща дълбочина от 135 до 180 см. Детската зона е с дълбочина от 50 до 55 см.. Температурата, която поддържаме на водата е в диапазона между 31-34‘C

 ПРОГРАМА ALL INCLUSIVE

*2 нощувки на човек в двойна и тройна стая;

*2 закуски на блок маса;

*2 обяд на блок маса;

*2 вечери на блок маса;
*СПА пакет.

Лица до 18 г. нямат право на алкохолни напитки.

Настаняване след 14.00 ч. и напускане до 12.00 ч.

 

 +359 885 20 52 52
 +359 697 5 50 86
 reservation@diplomatplaza.com
 sales@diplomatplaza.com
 гр. Луковит, ул. „Димитър Талев” №2

РЕЙТИНГ:
109,00 лв.

ИЗПРАТИ ОТЗИВ

Cerificate Example

ОТЗИВИ

ПОДОБНИ КУРСОВЕ