Спешен фонд за "Бедстващи деца семейства и специалисти"

Спешен фонд за "Бедстващи деца семейства и специалисти"

24/01/2021

В първите дни на 2021 година, по юлианския календар, стартирахме благотворителна инициатива в подкрепа на бъдещето на България - нашите Деца.  Инициативата Спешен фонд за „Бедстващи деца, семейства и специалисти“ на НМД, финансирана от Фондация „Кахане“, и реализирана от отдел "Социални дейности" на Фондация КУЗМАНОВ има за цел да подкрепи бедстващи деца и ученици, болни от COVID-19.
В благотворителната акция се включи и екипът фармацевти на аптеки "Вита" - гр. Шумен. Господин Виктор Велинов (от аптека "Вита -2") за два дни подбра най-подходящите медикаменти за по-бързо възстановяване на деца/ученици болни или преболедували COVID-19. Медикаментите бяха ранжирани според възрастовата група на пациентите.
За по-бързото си възстановяване всяко дете/ученик (респективно техните бедстващи семейства) ще получи: пробиотици, витамини, имуностимуланти, маски и други.
Всеки пакет хранителни добавки и медикаменти първоначално трябваше да бъде на стойност 50 лв. Господин Виктор Велинов от аптеки "Вита" добави още няколко медикамента и включи по-скъпи хранителни добавки, и съответно по-подходящи за деца, за своя сметка. Така той увеличи стойността на всеки пакет с 20 лв. (като ДАРЕНИЕ от негова страна) и вече стойността на един пакет медикаменти е 70 лв.
Следващият етап, който се очаква да бъде реализиран в периода 18-22.01.2021г., е 20 крайно нуждаещи се деца/ученици (респективно техните семейства) от вече определени учебни заведения, от северна и южна България, в лошо финансово състояние, и сега боледуващи от Ковид-19, да получат пакетите с медикаменти.
Това ще бъдат деца/ученици от български, ромски и турски произход, и за които образованието е приоритет.
Ще бъдат подкрепени 20 деца/ученици (респективно техните семейства) Х 70 лв. (под формата на пробиотици, витамини, имуностимуланти, маски и други) = 1 400 лв.
Или благодарение на г-н Велинов увеличихме финансовата подкрепа с 40%  И така с нашата скромна подкрепа се надяваме да имаме по-здрави, по-щастливи и по-усмихнати деца.
P.S. До получаването на пакетите хранителни добавки от нуждаещите се деца/ученици, медикаментите ще бъдат на отговорно пазене от офис-кучето на Фондацията ни - Рекс.

ПОДОБНИ НОВИНИ