Работни срещи в ОУ "Отец Паисий", с. Искра по проект на ЦОИДУЕМ – „Децата на Родопите - различни, но заедно“

Работни срещи в ОУ "Отец Паисий", с. Искра по проект на ЦОИДУЕМ – „Децата на Родопите - различни, но заедно“

07/06/2022

Две събития по проект на ЦОИДУЕМ – „Децата на Родопите - различни, но заедно“в ОУ "Отец Паисий", с. Искра:
1) кръгла маса и семинар за УЧЕНИЦИ на тема "Ползите от образованието и начини за преодоляване на стереотипите при децата и учениците от България и Европейския съюз";
2) обучение-семинар за УЧИТЕЛИ на тема "Мултикултурното образование – за да се обучаваме и живеем по-добре в нашето голямо Европейско семейство. Преодоляване на негативни нагласи сред Педагогическите специалисти и интерактивни методи на обучение, подходящи за преподаване в мултикултурна среда".
За екипа на отдел "Образование и култура" на Фондация КУЗМАНОВ беше истинско удоволствие да бъдем отново заедно с нашите приятели от с. Искра, и да продължим да работим за качествено българско образование, достойно представено в голямото ни европейско семейство - ЕС.
С най-добри пожелания за едно вълшебно лято.
До нови срещи!

ПОДОБНИ НОВИНИ