Работна среща в НУ „Михаил Каролиди“ - гр. Пещера

Работна среща в НУ „Михаил Каролиди“ - гр. Пещера

02/09/2021

Още в първия ден на месец септември 2021г. имахме удоволствието да посетим едно от модерните и добре организирани учебни заведения в община Пещера (и не само, защото училището има едни от най-високите резултати от НВО за начален етап в област Пазарджик) - НУ „Михаил Каролиди“.
С г-н Петър Николов-директор и г-жа Христина Огорелкова-зам. директор на школото планирахме две дейности:
- състоянието на стратегията на учебното заведение и план за действие към нея, съгласно съпоставимостта й с актуалните нормативни документи и добрите практики по темата. Така училището ще се подготви по-добре за предстоящата оценка на институцията (те са включени в плана на НИО за оценка през учебната 2021/2022 год.);
- обучение на Педагогическия колектив още преди началото на новата учебна година. С тази квалификация всеки един Учител в училището ще бъде запознат с нормативната база, своята роля при изпълнението на стратегията на учебното заведение като част от процеса на атестиране на Педагогическите специалисти.


Ние се захващаме за работа да създадем качествени документи на Колегите от НУ „Михаил Каролиди“ - гр. Пещера, които да отразяват качествения образователен процес в образователната институция.

ПОДОБНИ НОВИНИ