Професионалната компетентност за ефективно изпълнение на професионалните задължения на магистратите и служебните служители

Професионалната компетентност за ефективно изпълнение на професионалните задължения на магистратите и служебните служители

16/12/2021

На 15.12.2021г. г-н Атанас Кузманов - Изпълнителен директор на Фондация КУЗМАНОВ имаше удоволствието да проведа обучение със съдии (магистрати) от Районен съд - Перник (с активното участие на Председателя на РС-Перник), включително и Председателката на Районен съд - Пазарджик. 
Сред разгледаните теми в еднодневното обучение бяха: преодоляване на професионалните предизвикателства; индивидуална и колективна комуникация; ефективно изпълнение на професионалните задължения и професионални взаимоотношения и комуникацията  на магистратите и служебните служители.
Радваме се, че българската съдебна система има толкова млади, мотивирани и знаещи съдии.

ПОДОБНИ НОВИНИ