Проектно-базирано обучение в СУ "Васил Левски" - гр. Бяла Слатина, 25-26.06.2022г.

Проектно-базирано обучение в СУ "Васил Левски" - гр. Бяла Слатина, 25-26.06.2022г.

28/06/2022

В края на учебната година колегите от СУ "Васил Левски" - гр. Бяла Слатина се обърнаха към нас, за да им представим една от най-търсените и интерактивни теми през настоящата учебна година - "Проектно-базирано обучение".
Проектно-базираното обучение се счита за един от осемте най-добри обучителни методи в момента. По своята същност Проектно-базирано обучение позволява на учениците да придобият ключови знания и умения чрез разработването на проекти, които отговарят на реални проблеми.
Бъдете интерактивни, драги Учители, и отговарящи на нуждите на съвременното поколение деца и ученици.

ПОДОБНИ НОВИНИ