Обучителни курсове с КРЕДИТИ през месец МАРТ 2022 год.

Обучителни курсове с КРЕДИТИ през месец МАРТ 2022 год.

28/02/2022

През месец МАРТ 2022 год. Ви каним на едни от най-интерактивните обучителни курсове с квалификационни кредити:

ОБУЧЕНИЕ В STEM СРЕДА (за ДГ и училища);
МЕТОДЪТ "ОБЪРНАТА КЛАСНА СТАЯ" (с включени добри Педагогически практики на метода от САЩ и Европа);
ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ.

Повече информация на сайта на Фондация КУЗМАНОВ или на линка тук - ОБУЧЕНИЯ (кликнете върху думата ОБУЧЕНИЯ).

Ваши,

Екипите на БСУ и Фондация КУЗМАНОВ

ПОДОБНИ НОВИНИ