Обучителен курс на тема "Вербална и невербална комуникация. Презентационни умения на Учителя"

Обучителен курс на тема "Вербална и невербална комуникация. Презентационни умения на Учителя"

28/10/2020
Да, да, с нашите Приятели и Колеги от Ихтиман прекратихме (макар и за малко) поредицата курсове посветени на платформата MS Teams.
По-рано този месец с най-голямото учебно заведение в община Ихтиман - ОУ "Св. св. Кирил и Методий" си говорихме за: манипулацията с думи, езика на тялото и съвременните презентационни умения на Учителя.
С Педагозите от училището ще продължим съвместната си работа и по проект МУЛТИКУЛТУРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ - КЛЮЧЪТ КЪМ УСПЕШНАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СИСТЕМА В СЪВРЕМЕННОТО ОБЩЕСТВО по ОПНОИР, процедура: Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда.
Ваши,
Екипът на Фондация КУЗМАНОВ

ПОДОБНИ НОВИНИ