Обучение на тема "Атестиране на Педагогическите специалисти" в ОУ "Димитър Димов", гр. Пловдив

Обучение на тема "Атестиране на Педагогическите специалисти" в ОУ "Димитър Димов", гр. Пловдив

09/09/2021

В периода 9-10.09.2021г. Педагогическият екип на ОУ "Димитър Димов"-гр. Пловдив провежда ключов обучителен курс - "Атестиране на Педагогическите специалисти".
Курсът на БСУ, организиран от Фондация КУЗМАНОВ, не само представя раздел VIII от Наредба 15 на МОН, а в детайли коментира и обяснява целия процес на атестиране, включително подробно представяне на отделните атестационни карти, за различните Педагогически специалисти. И най-важното - какво се вписва като доказателствена част в колонката на атестационната карта.
Разбира се не може да не се кажат и няколко думи за професионалното портфолио на Учителя - като основен документ в атестационния процес.
Ние продължаваме нашата работа с прекрасния колектив на школото, докато Колегите са напълно ГОТОВИ ЗА АТЕСТИРАНЕ.

ПОДОБНИ НОВИНИ