Обучение на инженер-учители от ПГТС "Арх. Йордан Миланов"-гр. Перник, 6-8.04.2022г.

Обучение на инженер-учители от ПГТС "Арх. Йордан Миланов"-гр. Перник, 6-8.04.2022г.

11/04/2022

В периода 6-8.04.2022г. педагогически специалисти-инженери бяха на обучение за повишаване на квалификацията и компетентностите на тема "Нови методи на преподаване", по проект BG05M2OP001-2.014-0001 "Подкрепа за дуалната система на обучение", финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г..
За отдел "Образование и култура" на Фондация КУЗМАНОВ беше изключително удоволствие да прекараме няколко дни с иновативните и предлагащи нестандартни педагогически подходи учители-инженери от ПГТС "Арх. Йордан Миланов"-гр. Перник.


Екипът ни очаква с нетърпение следващата ни среща с Колегите, по време на изнесеното им годишно обучение в края на месец юни 2022г.

ПОДОБНИ НОВИНИ