НОВИТЕ ни обучителни курсове през месец декември 2020г.

НОВИТЕ ни обучителни курсове през месец декември 2020г.

03/12/2020

Скъпи Учители,
Бихме желали да Ви поканим на последните за 2020г. онлайн курсове. Три от обученията са абсолютно НОВИ и ще бъдат представени за първи път, а едното е БЕЗПЛАТНО (ПОДАРЪК) за Вас:
НОВО 10 ключови умения за привличане и задържане вниманието на учениците по време на дистанционно обучение, със сертификат;
НОВО ИЗМЕНЕНИЯ В НАРЕДБА № 15 (Държавен вестник, брой 101, от 27.11.2020г.) за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. Измененията отнасящи се до правилното организиране и провеждане на квалификационни курсове на Педагогическите специалисти - БЕЗПЛАТНО (ПОДАРЪК);
НОВО Всичко (в детайли) за работата с платформите Google-формуляри и Forms на MS Teams, със сертификат;
- ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ (на база нашите работни срещи в САЩ, Европа и Русия), със сертификат.
Повече информация на сайта на Фондация КУЗМАНОВ или на линка тук - ОБУЧЕНИЯ (кликнете върху думата ОБУЧЕНИЯ).

ПОДОБНИ НОВИНИ