Над 140 Педагози от цялата страна вземат участие в курса "Обърната класна стая"

Над 140 Педагози от цялата страна вземат участие в курса "Обърната класна стая"

25/04/2021

В периода 25-26.04.2021г. над 140 Педагози от цялата страна вземат участие в обучителния курс "Обърната класна стая" (с включени добри Педагогически практики на метода от САЩ, Европа и Русия).
Курсът се провежда в синхронно обучение от разстояние, в електронна среда, в реално време, и представя един от най-съвременните образователни подходи, който успешно се прилага в STEAM-класни стаи, Khan академия и другаде.
Методът е толкова популярен по света, защото отговаря много добре на нуждите на съвременното поколение ученици (дигиталните деца, Z-поколението).
През месец май 2021 год. сме Ви подготвили още НОВИ и интересни курсове (които ще Ви представим още следващата седмица), включително и напълно БЕЗПЛАТНОТО обучение "Оценяване знанията на учениците при обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС)".
Ваши,
Екипът на Фондация КУЗМАНОВ

ПОДОБНИ НОВИНИ