Курс "Методика на обучението по БДП"

Курс "Методика на обучението по БДП"

25/11/2020

Уважаеми Колеги,

Екипът на отдел "Образование и култура" на Фондация КУЗМАНОВ многократно е получавал запитвания за курсове по БДП за различни образователни степени (предучилищно, начално, прогимназиално или гимназиално ниво). С радост Ви съобщаваме, че успяхме да привлечем един от водещите лектори по темата - д-р Надие Карагьозова, и Ви предлагаме да се включите присъствено ИЛИ дистанционно в курсовете по БДП (Методика на обучението по БДП).

Повече информация за курса по БДП може да намерите на сайта на Фондация КУЗМАНОВ или на линка - БДП (кликнете върху думата БДП)

ПОДОБНИ НОВИНИ