Заповядайте на обучения и тренинги през месеците XI и XII 2021 год.

Заповядайте на обучения и тренинги през месеците XI и XII 2021 год.

04/11/2021

Уважаеми Колеги,
До края на календарната 2021 год. Ви каним да се включите в следните онлайн/дистанционни курсове и тренинги. Обученията Ви носят по 1 квалификационен кредит. Някои от тях са с ОТСТЪПКА над 11% по случай 11 рожден ден на Фондация КУЗМАНОВ.
- СТРЕСЪТ И РАБОТАТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ КОЛЕКТИВ В УСЛОВИЯТА НА COVID-19;
- АТЕСТИРАНЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ - практически тренинг на г-н Атанас Кузманов с попълване на атестационни карти;
- ИЗИСКВАНИЯТА (МЕТОДОЛОГИЯ, ДОКУМЕНТАЦИЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ) ПРИ РАБОТАТА С ДЕЦА И УЧЕНИЦИ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА (Приобщаващо образование).
Повече информация на сайта на Фондация КУЗМАНОВ или на линка тук - ОБУЧЕНИЯ (кликнете върху думата ОБУЧЕНИЯ).

Ваши,
Екипите на БСУ и Фондация КУЗМАНОВ

ПОДОБНИ НОВИНИ