Заповядайте на модул "Стратегия на учебното заведение & ефективният Педагогически колектив", част от Национална Академия за Директори (настоящи и бъдещи)

Заповядайте на модул "Стратегия на учебното заведение & ефективният Педагогически колектив", част от Национална Академия за Директори (настоящи и бъдещи)

28/08/2020

     Уважаеми Директори,

     Идва новата учебна година и независимо дали сте новоназначен Директор или вече имате натрупан стаж на тази длъжност, то пред Вас има два важни момента с началото на учебната 2020/2021 година:
- да приемете нова стратегия на учебното заведение (ДГ, училище, ЦПЛР или друга образователна институция), която трябва да съответства на нормативните документи и да има заложени такива цели, които да са съпоставими с атестирането на Вашите Педагогически специалисти, техните портфолиа и оценката на цялостната Ви институция, които ще се проведат в края на 2021 год..
- да изградите и формирате ефективен Педагогически екип, който да Ви подпомогне във Вашата работа, има ясно разпределение на отговорностите и задачите и работи за превръщането на Вашето учебно заведение в модерно и желано място от децата/учениците и техните родители.

Ако имате нужда от подкрепа при изготвянето на качествена стратегия на учебното Ви заведение (не забравяйте, че стратегията е в основата и на атестирането, портфолиото и оценката на институцията) и формирането на ефективен Педагогически екип, то заповядайте на поредния модул на Националната академия за Директори, който ще се проведе в периода 11-13.09.2020г., в гр. Банско.
Повече информация вижте на линка - АКАДЕМИЯ (кликнете върху думата АКАДЕМИЯ).

Оставаме на Ваше разположение!

Ваши, 
Екипът на Фондация "КУЗМАНОВ" 

ПОДОБНИ НОВИНИ