menu

Предприети мерки от Фондация "КУЗМАНОВ" за опазване на личните данни

Уважаеми Колеги,

   Фондация “КУЗМАНОВ” следи за качеството на своите услуги чрез системата ISO 9001:2015 (успешен втори одит) и сигурността на информацията, включително и личните данни, със системата ISO 27001:2017 и GDPR.

От 21.09.2018г. към екипа ни се присъедини и г-н Красимир Стоянов - длъжностно лице за защита на личните данни. Така Фондация "КУЗМАНОВ" отговаря на най-съвременните изисквания за защита на личните данни, съгласно регламента на ЕС 2016/679 (GDPR).

Наистина са малко организациите в България, които прилагат в пълнота изискванията на GDPR, но ние ще продължим да го правим с цел опазване на Вашето спокойствие и Вашата сигурност. Така вече десетките хиляди Учители, които ни се доверяват за техните квалификации, може да бъдат спокойни за качеството на предлаганите от нас услуги и предприетите от нас мерки за опазване на личната им информация, отговарящи на националните и европейски изисквания