menu

Кампания "Усмихни се"

Отдел "Социални дейности" на Фондация "КУЗМАНОВ", в партньорство с "ИЛИЯНАДЕНТ - Амбулатория за индивидуална първична дентална помощ", стартират кампанията "Усмихни се". Хора от цялата страна ще получат безплатен първичен преглед, първична дентална помощ и лечение включващо: лечение на кариес и последващо покритие с фотополимер, почистване на зъбен камък, лечение на заболявания на венците (гингвинит, пародонтит и др.) и други манипулации.

Лицата, които ще бъдат включени в кампанията "Усмихни се" ще бъдат подбрани съгласно Вътрешните правила за осъществяване на общественополезна дейност, подборът на лицата и начинът на тяхното подпомагане на Фондация "КУЗМАНОВ".

Критериите, на които трябва да отговарят желаещите да се възползвате от инициативата са:

- лица над 18 години (младежи и възрастни), които живеят с доход на член от семейството под една минимална работна заплата (420 лв.) на месец. Непълнолетните лица НЕ са допустими кандидати по тази кампания, защото денталното лечение за тях е безплатно и осигурено от държавата;

- да живеят в гр. София или да имат имат възможност да пътуват до гр. София, където ще се провеждат денталните прегледи и лечение. Пътните разходи са за сметка на облагодетелствените по тази кампания лица и НЕ се покриват от Фондация "КУЗМАНОВ".

Желаещите имаха срок от 14.04.2016г. до 06.05.2016г. (включително) да подадат своето заявление-декларация (SA-01) до Изпълнителния директор на Фондация "КУЗМАНОВ, по образец от отдел "Документи" на сайта ни.

Лицата, които искаха да се възползват от тази дейност и бяха поставени под запрещение (освидетелствено с ментални проблеми), подаваха заявление-декларация чрез техните настойници.

Общо 16 човека подадоха заявление-декларация за дентален преглед и първична дентална помощ. Класираните лицата, които ще бъдат включени в кампанията "Усмихни се" ще бъдат уведомени и трябва да потвърдят желанието си до 5 работни дни писмено (на електронна поща или с писмо).

Одобрените в кампанията лица ще бъдат включвани поетапно, по реда на подаване на заявлението си, до изразходване на плануваните финансови средства в кампанията "Усмихни се" - 2 550 лв.