menu

Документи

Заповед РД09-194/02.02.2018г. на Министъра на образованието и науката, с която се одобряват обучителни програми за Учители, на Фондация "КУЗМАНОВ". Обучителните тематични курсове са вписани в регистъра ИРОПК на МОН.

Заявка за изработка на сайт на учебно заведение

Заявка за закупуване на медал в кампанията "Аз дарих!"

Заявка за закупуване на "Сборник с добри Педагогически практики от цяла България"

EC-07

EC-A06

Учредителен Акт

Вътрешни Правила за осъществяване на общественополезната дейност, подборът на лицата и начинът на тяхното подпомагане