menu

Весели празници! - 2018/2019

Весели празници!

Happy Holidays!

Счастливых праздников!

Frohe feiertage!

 

Скъпи Приятели,

Молим Ви, запознайте се с нашата поздравителна картичка, от снимката.

 

Ваши,

Екипът на Фондация "КУЗМАНОВ"

Обучение по "Емоционална интелигентност" - 15.12.2018г.

"Емоционалната интелигентност е по-важна от чисто интелктуалната интелигентност (IQ)" - казват специалистите работещи по темата.
Затова и екипът на 101 СУ "Бачо Киро" - гр. София, оценявайки важността на емоциите и мястото им в живота на учениците и учителите, поканиха екипа на Фондация "КУЗМАНОВ", да им представи темата по атркативен и достъпен начин, за поредния си квалификационен курс.
Нашият екип, за да удовлетвори високите изисквания на учителите от школото, на свой ред покани проф. Ваня Матанова - преподавател в СУ "Св. Климент Охридски" и един от водещите клинични психолози у нас.
Разбира се, че екипът ни си тръгна и с подарък, направен от сръчните ръце на учителите и учениците в училището.
Благодарим Ви, г-жо Иванова и драги Колеги, за чудесното партньорство и през тази календарна година и до нови срещи през 2019г.

Тренинг № 1 за Родители в ДГ-Мокрище

След обучението за родители, което Фондация КУЗМАНОВ проведе с родителите на ДГ “Звънче” - Мокрище, сега нашата организация реализира и първия си тренинг с родителите по проект 
“Заедно - за доброто на децата ни”, по НП “Заедно за всяко дете” 2018 на МОН.
ДГ “Звънче”-Мокрище е едно от малкото учебни заведения в страната, което има одобрен проект по тази национална програма.
За днешния тренинг нашата организация покани като гост-лектори: г-н Юксел Яшаров и г-жа Филиз Яшарова, които споделиха редица добри Педагогически практики при работа с деца и техните родители. Двамата гост-експерти представиха и актуални възможности за кандидатстване по различни образователни проекти.
Отдел “Образование и култура” на Фондация КУЗМАНОВ ще има удоволствието да работи с детската градина в Мокрище, и малкият й амбициозен екип, и през следващата календарна година, когато ще продължим с проектните дейности и последващи обучения и тренинги, както за учители, така и за родители.

P.S. Признаваме си - тиквеникът е купен, а не е направен от нашия екип :-)

Ново попълнение в екипа на Фондация “КУЗМАНОВ”

От 10.12.2018г. към екипа на Фондация КУЗМАНОВ официално се присъедини и г-н Михаил Дончев (28 години, зодия Риби, с образование: политология).
Мишо ще работи в офиса на оргазацията ни в гр. София (на снимката е новото му работно място).
Вярваме, че неговият млад дух и енергия ще помогне още повече в нашите дела, в подкрепа на българското образование, социални и младежки дейности (това са ресорите на г-н Дончев към момента).
P.S. Мишо ще бъде и отговорен за изготвянето на удостоверенията, затова, драги Колеги, всички оплаквания и похвали относно Вашите удостоверения - може да отправите към него.

Столичният ни офис е на нов адрес, в по-просторно помещение и прилежаща учебна зала. Намиращ се до Южния парк (бул. “Петко Каравелов” 1А). За новите материални придобивки благодарим сърдечно на нашия голям Приятел и Колега - г-н Краси Стоянов

Обучение по ХАДВ с IV ОУ "Иван Вазов", гр. Монтана - 08.12.2018г.

IV ОУ "Иван Вазов" - гр. Монтана са на изнесено двудневно обучение в гр. Плевен, а Фондация "КУЗМАНОВ" е обучаващата организация.

Темата на обучителния тематичен курс е една от многото, която нашата организация предлага и са одобрени от МОН, а именно "Хиперактивност и дефицит на вниманието. Практически насоки за работа с хиперактивни деца и ученици". 

Отдел "Образование и култура" на Фондация "КУЗМАНОВ" е имал удоволствието да работи с отделни Колеги от школото, при други наши организирани обучения, но сега за първи път се срещаме с целия Педагогически колектив на училището.

Споделените от лектора теоритични и практически насоки бяха високо оценени от участниците в обучението и вярваме ще им помогнат в тяхната Просветителска дейност, по-добрата комуникация, и работа с учениците.

Приятно изкарване на Учителите от Монтана в Плевен, а нашият екип се подготвя за следващото си обучение.

над 350 Учители на обучение по "Интерактивни методи на обучение"

   На 7 и 8 декември 2018г. отдел "Образование и култура" на Фондация "КУЗМАНОВ" организира обучение на тема "Интерактивни методи на обучение", в което се включиха Педагози от цялата страна. Над 350 Учители от малки и големи населени места, както и от детски градини и училища, изслушаха с интерес представения материал за: какво е това интерактивен метод на преподаване, видове интерактивни подходи в преподаването, работа с интерактивна дъска и мястото на новите технологии в образователния процес, как да формираме "интерактивни родители" и образователен коучинг.

Само участниците в обучителния курс имаха правото и да се сдобият с последните бройки на сборници, които са събрали добри Педагогически практики от IV и V Национални Педагогически конференции на Фондация КУЗМАНОВ.

Сборникът от тазгодишната - VI Национална Педагогическа конференция очкавайте след няколко месеца.

До нови срещи, драги Колеги, през новата 2019 година! :-)

 

Записване за online части на обучения през месец януари 2018г.

П О К А Н А

 

относно онлайн обучителени тематични курсове на теми:

МЕНИДЖМЪНТ НА ГРУПАТА/КЛАСА

 

ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ

 

ПОРТФОЛИО НА УЧИТЕЛЯ (и БЕЗПЛАТНО ПРОФЕСИОНАЛЕН ЕТИКЕТ НА УЧИТЕЛЯ)

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

ДРАГИ КОЛЕГИ УЧИТЕЛИ,

Бихме желали да Ви поканим на престоящите онлайн части на обучителните тематични курсове на отдел „Образование и култура“ на Фондация „КУЗМАНОВ“. Вие може да се включите, както в едното, така и в трите обучения.

 

Информация за обученията:

     И трите обучителни тематични курса са разработени от експертите на отдел „Образование и култура“ на Фондация "КУЗМАНОВ". Нашата организация предлага квалификационни курсове, които са одобрени от Министъра на образованието и науката, и вписани в Информационния регистър на МОН със заповед №РД09-194/02.02.2018г..

 

 Мениджмънт на класа е обучение разработено изцяло на основа уменията, които съвременният учител трябва да притежава, за да води успешно и атрактивно образователния процес по време на учебен час. По време на курса ще бъдат разгледани успешни педагогически практики по темата, както от България, така и от чужбина, ще бъдат представени типовете ученическо поведение и типовете учителско поведение, ще бъде обърнато внимание на традиционните и интерактивни методи на обучение и тяхното място в учебния час, както и много други теорeтични и практически насоки за успешно менажиране на класа. По време на курса се предвижда да бъде излъчен запис на интервю с г-жа Петя Ганчовска, която е преподавател в колеж в САЩ, експерт в областта на мениджмънта и ще ни представи обзорно образователната система в САЩ.

  По време на обучението на тема "Мениджмънт на класа" ще се представят:

- задaчите на учителя-мениджър и организиране на учебното пространство;

- стилове управление на класа;

- как да постигнем висока производителност и удовлетвореност в класната стая?;

- стилове на преподаване;

- различни типажи на ученическо поведение;

- информационни материали, които ще бъдат изпратени на всеки участник по email; 

- удостоверение с 1 квалификационен кредит за преминало обучение, одобрено от МОН.

 

 Интерактивни методи на обучение - обучението предлага подходи за активно включване на децата и учениците в учебните часове, и учебния процес. Чрез интерактивни методи се задържа вниманието на децата и учениците и се провокира мисленето и въображението им, което води до по-активно участие на децата/учениците в обучителния процес, преподавания материал и постигане на по-добри учебни резултати. Този метод на обучение помага на преподавателя да идентифицира лидерите в класа и начините за делегиране на отговорности. В практическата част на курса се представят редица интерактивни педагогически подходи, както в детската градина, така и в училище, които са достигнали до нас чрез срещите ни с хиляди Учители и участници в нашите вече успешно проведени шест Национални Педагогически конференции

  По време на онлайн обучението на тема "Интерактивни методи на обучение" ще се представят:

- съвременни педагогически подходи за интерактивни методи на преподаване;

- редица примери за добри педагогически практики, които нашия екип е срещнал в цялата страна по време на обучения и реализираните шест Национални Педагогически конференции;

- възможност за задаване на въпроси от страна на участниците;

- обучителни материали по темата;

- удостоверение с 1 квалификационен кредит за преминало обучение, одобрено от МОН.

 

Портфолио на Учителя - обучението е разработено съгласно изискванията на закона за Предучилищното и училищното образование, наредба № 12 от 1.09.2016г. на МОН и други нормативни документи свързани с онагледяването на професионалното развитие и работата на Учителите. В курса има заложена и практическа част свързана с изготвянето на индивидуално портфолио. 

  По време на обучението на тема "Портфолио на Учителя" ще се представят:

 - теоретични и практически насоки за изготвяне на Портфолио на Учителя, съгласно наредба № 12 на МОН и другите нормативни документи;

- редица практически примери, поднесени от лектора;

- възможност за задаване на въпроси от страна на участниците;

- бланка на Учителско портфолио, с включени минималните изисквания. Формулярът на портфолио ще бъде изпратен на регистрираните от участниците email-и;

- удостоверение с 1 квалификационен кредит за преминало обучение, одобрено от МОН.  

Професионален етикет на Учителя - обучението е с опция за БЕЗПЛАТНО включване на колеги, които до момента са участвали поне в един квалификационен курс на Фондация "КУЗМАНОВ". Курсът е изцяло практически структуриран и цели да представи на участниците съвременните, световни, изисквания за Учителски етикет.

Обучителният тематичен курс се води от д-р Елена Колева - преподавател по мениджмънт и бизнес етикет в Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - гр. Свищов. 

  По време на БЕЗПЛАТНОТО обучение на тема "Професионален етикет на Учителя" ще се представят:

 - изискванията за етикет при комуникация - писмена и устна на Учителя, с практически насочки и примери;

- изискванията за етикет за облеклото (дрескода - dress-code) на Учителя, с редица практически примери, поднесени от лектора;

- възможност за задаване на въпроси от страна на участниците;

- препоръчана литература, която да продължи обучението на участниците по темата;

- НЕ СЕ предвижда издаване на удостоверение за завършен курс. Обучението е в подкрепа на Българските Учители.

 

  Дати:

      Плануваме да проведем онлайн частите на обучителните тематични курсове на следните дати:

 

04.01.2019г. /петък/ за обучението на тема Мениджмънт на класазаявки се приемат до 28.12.2018г. /включително/ или до достигане на 300 регистрирани участници.

Начален час: 14:00 часа.

 

05.01.2019г. /събота/ за обучението на тема Интерактивни методи на обучение заявки се приемат до 28.12.2018г. /включително/ или до достигане на 300 регистрирани участници.

Начален час: 14:00 часа.

 

13.01.2019г. /неделя/ за обучението на тема Портфолио на Учителя и Професионален етикет на Учителя заявки се приемат до 28.12.2018г. /включително/ или до достигане на 300 регистрирани участници.

 Начален час: 14:00 часа.

 

 Важно! Ако в този ден и час имате друг ангажимент, но сте се регистрирали за обучението, то ние ще Ви изпратим пълен запис за съответното обучение, на посочения от Вас email, който запис ще може да гледате през следващите 48 часа (след това записът няма да бъде активен).

 

         Цена:

      Цената на всеки отделен обучителен курс е 29 лв. на участник.

 

Обучение "Мениджмънт на класа" - 29 лв./участник.

Обучение "Интерактивни методи на обучение" - 29 лв./участник.

Обучение "Портфолио на Учителя и Професионален етикет на Учителя" - 29 лв./участник.

Ако един участник заяви участие и за трите обучителни курса, то общата цена ще бъде намалена с 12 лв., т.е. обучение "Мениджмънт на класа" + обучение "Интерактивни методи на обучение" + обучението "Портфолио на Учителя и Професионален етикет на Учителя" = 87 лв. = 75 лв./участник. В този случай участникът получава достъп до трите обучения и три удостоверения с по 1 квалификационен кредит. 

 

       Начин на плащане и получаване на материалите:

     Вие може да заплатите Вашата такса по един от двата начина:

 

1) По банков път - таксата се превежда по банковата сметка на Фондация "КУЗМАНОВ" като в основание за плащане задължително посочвате имената на участника/участниците, които вече са се регистрирали, за да знаем за кой/кои е преведената сума. При плащане по банков път, ние Ви издаваме фактура, която Ви изпращаме (и на хартия с подпис и печат) заедно с удостоверението до посочения от Вас офис на "Еконт". Този метод на плащане се препоръчва, когато таксата се заплаща от бюджета на учебното заведение (детска градина или училище). Ако от даденото учебно заведение се нуждаят предварително от проформа фактура, то моля свържете се с нас, за да Ви изпратим;

 

2) В офис на "Еконт", когато получавате пратката с Вашето удостоверение (чрез наложен платеж). Този метод се препоръчва за лица, които сами финансират участието си не се нуждаят задължително от фактура.

 

Политика за връщане на парите: Ако участник се откаже да участва в обучителен курс, след като е превел нужната сума към Фондация "КУЗМАНОВ" (и последната е издала вече надлежните документи свързани с обучението), то сумата от страна на Фондация "КУЗМАНОВ" НЕ подлежи на връщане към участника. 

 

     Всички удостоверения, и съпътстващи ги документи, ще бъдат изпратени до участниците в посочен от тях офис на "Еконт" (при регистрацията си всеки ще посочи най-удобният за него офис на "Еконт"). Материалите ще бъдат изпратени до офисите на "Еконт" най-късно до 14 работни дни след приключване на дадено  обучение. Доставката на материалите до офис на "Еконт" е на цена около 4,12 лв. и се поема от страна на участника.

 

 За кого е подходящо обучението:

- директори, заместник директори на учебни заведения;

- учители, включително ресурсни учители и специални педагози;

- психолози и/или педагогически съветници, които работят в учебно заведение

- и др.

 

Колегите, които желаят да се включат в обучение (обученията), може да попълнят ЗАЯВКА (кликнете върху думата ЗАЯВКА). Молим да подавате само по една заявка, за да не става объркване. Ако се налага да промените заявката си, то моля свържете се с представител на Фондация "КУЗМАНОВ" по телефона или ни напишете писмо, от колкото да подвате нова заявка. Благодарим Ви предварително! 

След подаване на заявка от Ваша страна ще поличите email с бланката на удостоверението и допълнителна инструкция. Ако до 36 часа след направена от Вас заявка НЕ получите от нас потвърдително писмо (email), то значи НЕ те успели да се регистрирате успешно.

 

 

 

С уважение,
        Екипът на Фондация "КУЗМАНОВ"

Обучение на тема "Иновативно образование" - 1.12.2018г.

Учителите от ДГ "Росица"-гр. Пловдив и ДГ "Дружба", също от гр. Пловдив, поканиха за пореден път екипа на отдел "Образование и култура" на Фондация "КУЗМАНОВ" за своя квалификационен курс.

Тема: "Иновативно образование", която включва: работа с интерактивна дъска, мястото на новите технологии в образователния процес, иновативни образователни подходи и презентационни умения на Учителя.

Място: ДГ "Росица" - гр. Пловдив, която беше домакин на обучението и показа своята модерна база, "Стая на родителите" и изключително гостоприемство.

Участниците: Учителите от двете институции, които бяха отворени за нови знания и активно участваха в интерактивната лекция поднесена от обучителя на Фондацията.

Пожелаваме на Колегите весели празници и до нови срещи през следващата календарна година!

Обучение в ДГ "Боряна" - 24.11.2018г.

Отново срещаме нашите приятели от три детски градини в гр. Пловдив: ДГ "Боряна", ДГ "Елица" и ДГ "Мир". Обучението беше посветено на агресията и разрешаването на конфликти - една важна и актуална тема. За екипа на отдел "Образование и култура" на Фондация "КУЗМАНОВ" винаги е удоволствие да срещне Учителите от региона на Пловдив, както от детските градини, така и от училищата, и общинската администрация. Поредно обучение, поредни емоции, поредни добри спомени и поредни нови знания по темата.

До скоро, уважаеми Колеги!

Обучение за Учители с 50% отстъпка по случай ЧЕРЕН ПЕТЪК

 

 

П О К А Н А

 

относно онлайн обучителен тематичен курс на тема:

 

ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

ДРАГИ КОЛЕГИ УЧИТЕЛИ,

 

Бихме желали да Ви поканим и на престоящата онлайн част на обучителния тематичен курс Интерактивни методи на обучение на отдел „Образование и култура“ на Фондация „КУЗМАНОВ“. 

 

Информация за обучението:

 

     Обучителният тематичен курс е разработени от експертите на отдел „Образование и култура“ на Фондация "КУЗМАНОВ". Нашата организация предлага квалификационни курсове, които са одобрени от Министъра на образованието и науката, и вписани в Информационния регистър на МОН със заповед №РД09-194/02.02.2018г..

 Интерактивни методи на обучение - обучението предлага подходи за активно включване на децата и учениците в учебните часове, и учебния процес. Чрез интерактивни методи се задържа вниманието на децата и учениците и се провокира мисленето и въображението им, което води до по-активно участие на децата/учениците в обучителния процес, преподавания материал и постигане на по-добри учебни резултати. Този метод на обучение помага на преподавателя да идентифицира лидерите в класа и начините за делегиране на отговорности. В практическата част на курса се представят редица интерактивни педагогически подходи, както в детската градина, така и в училище, които са достигнали до нас чрез срещите ни с хиляди Учители и участници в нашите вече успешно проведени шест Национални Педагогически конференции

  По време на онлайн обучението на тема "Интерактивни методи на обучение" ще се представят:

- съвременни педагогически подходи за интерактивни методи на преподаване;

- редица примери за добри педагогически практики, които нашия екип е срещнал в цялата страна по време на обучения и реализираните шест Национални Педагогически конференции;

- възможност за задаване на въпроси от страна на участниците;

- обучителни материали по темата и възможност за закупуване на последните бройки Сборници с добри Педагогически практики, които представят иновативни подходи на Учители от детски градини и училища;

- удостоверение с 1 квалификационен кредит за преминало обучение, одобрено от МОН.

      Дата:

      Плануваме да проведем онлайн часта на обучителния тематичен курс на 07.12.2018г. /петък/.

Начален час: 14:00 часа.

 

 Важно! Ако в този ден и час имате друг ангажимент, но сте се регистрирали за обучението, то ние ще Ви изпратим пълен запис за съответното обучение, на посочения от Вас email, който запис ще може да гледате през следващите 48 часа (след това записът няма да бъде активен).

         Цена:

      Цената на курса е с 50% отстъпка, при записване до края на деня 23.11.2018г. (ЧЕРЕН ПЕТЪК). 

     Редовна цена: 40 лв. При записване до полунощ на 23.11.2018г. цената е 20 лв. на участник.

       Начин на плащане и получаване на материалите:

     Вие може да заплатите Вашата такса по един от двата начина:

1) По банков път - таксата се превежда по банковата сметка на Фондация "КУЗМАНОВ" като в основание за плащане задължително посочвате имената на участника/участниците, които вече са се регистрирали, за да знаем за кой/кои е преведената сума. При плащане по банков път, ние Ви издаваме фактура, която Ви изпращаме (и на хартия с подпис и печат) заедно с удостоверението до посочения от Вас офис на "Еконт". Този метод на плащане се препоръчва, когато таксата се заплаща от бюджета на учебното заведение (детска градина или училище). Ако от даденото учебно заведение се нуждаят предварително от проформа фактура, то моля свържете се с нас, за да Ви изпратим;

2) В офис на "Еконт", когато получавате пратката с Вашето удостоверение (чрез наложен платеж). Този метод се препоръчва за лица, които сами финансират участието си не се нуждаят задължително от фактура.

Политика за връщане на парите: Ако участник се откаже да участва в обучителен курс, след като е превел нужната сума към Фондация "КУЗМАНОВ" (и последната е издала вече надлежните документи свързани с обучението), то сумата от страна на Фондация "КУЗМАНОВ" НЕ подлежи на връщане към участника. 

     Всички удостоверения, и съпътстващи ги документи, ще бъдат изпратени до участниците в посочен от тях офис на "Еконт" (при регистрацията си всеки ще посочи най-удобният за него офис на "Еконт"). Материалите ще бъдат изпратени до офисите на "Еконт" най-късно до 14 работни дни след приключване на дадено  обучение и изпратени попълнени документи от страна на участника. Доставката на материалите до офис на "Еконт" е на цена около 4,12 лв. и се поема от страна на участника.

 

 За кого е подходящо обучението:

 

- директори, заместник директори на учебни заведения;

- учители, включително ресурсни учители и специални педагози;

- психолози и/или педагогически съветници, които работят в учебно заведение

- и др.

 

Колегите, които желаят да се включат в обучение (обученията), може да попълнят ЗАЯВКА (кликнете върху думата ЗАЯВКА). ЗАЯВКА може да подадете до края на "черен петък" - до 24:00 часа на 23.11.2018г.

След подаване на заявка от Ваша страна ще поличите email с бланката на удостоверението и допълнителна инструкция. Ако до 24 часа след направена от Вас заявка НЕ получите от нас потвърдително писмо (email), то значи НЕ те успели да се регистрирате успешно.

 

С уважение,
        Екипът на Фондация "КУЗМАНОВ"

 

Обучение на тема ХАДВ - 20-21.11.2018г.

На 20 и 21 ноември 2018г. екипът на Фондация "КУЗМАНОВ" отново е в партньорското ни школо - СУ "Николай Катранов", гр. Свищов. 

"Хиперактивност и дефицит на вниманието" е темата на това поредно обучение, което Педагогическият колектив на училището поръча на експертите от фондацията да разработят и представят специално за тях.

За отдел "Образование и култура" на нашата организация винаги е удоволствие да срещнем Учителите от СУ "Николай Катранов" и да поработим в креативна и приятелска среда.

Благодарим Ви и до нови срещи, драги Колеги!

VI Национална Педагогическа конференция, 16-18.11.2018г.

Отдел "Образование и култура" на Фондация "КУЗМАНОВ" в партньорство с "КУЗМАНОВ ОБРАЗОВАНИЕ" ЕООД проведоха VI Национална Педагогическа конференция. По традиция форумът се проведе в гр. Банско.

175 Учители от България и чужбина (Германия и Испания) взеха участие в едно от най-значимите и важни за Педагогическата гилдия събитие. Темата на тазгодишната конференция беше "Съвременни методи на обучение", а добри Педагогически практики бяха споделени, както от детски градини, така и от училища. 

По време на тридневния форум бяха:

- изнесени десетки и десетки доклади от Учители в България и чужбина;

- посетено беше иновативното и съвременно НУ "Св. Паисий Хилендарски" - гр. Банско;

- участниците във форума (представители на училища, детски градини, общини, неправителствени организации и бизнеса) създадоха редица контакти;

- фолклорен ансамбъл "Еремия" поздрави участниците в конференцията, а Нестинарският обред остави огнен и неизличим спомен у всички наблюдаващи го;

- всеки един участник получи подарък - "Сборник с добри Педадогически практики за иновативно образование";

- и т.н..

Всички участници в VI Национална Педагогическа конференция подкрепиха инициативата - деца и ученици с изявени дарби и интереси в компютърните науки да бъдат подкрепени от бизнеса и получат менторски напътствия от служители на големи и международни IT-компании (за инциативата следете на нашия сайт).

Кметът на община Банско изпрати поздравителен адрес до всичкиучастници в конференцията и отличи екипа на организаторите с плакета на града.

Фондация "КУЗМАНОВ" благодари на всички участници и се радва, че им е оставил незабравим спомен и подпомогнал Просветителската им дейност.

 

Ваши,

Екипът на Фондация "КУЗМАНОВ" и "КУЗМАНОВ ОБРАЗОВАНИЕ" ЕООД

Проект BG05M20P001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти"

Проект BG05M20P001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти"

Отдел "Образование и култура" на Фондация "КУЗМАНОВ" подписа договори с РУО-Благоевград и РУО-Ямбол за обучение на Учители по проект BG05M20P001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти".

Нашата организация работи с редица учебни заведения от региона на Благоевград, които многократно са се убедили във високото качество на квалификационните курсове на Фондация "КУЗМАНОВ". За нас ще е чест да продължим съвместната си работа с детски градини и училища от област Благоевград чрез този проект.

Ваши,
Екипът на Фондация "КУЗМАНОВ"

Обучение "Вербална и невербална комуникация"-02.11.2018г.

В неучебния, но присъствен, 2.11.2018г. екипът на отдел "Образование и култура" на Фондация "КУЗМАНОВ" е в гр. Севлиево, където за трети път провеждаме обучение в СУ "Васил Левски" - гр. Севлиево.
След темите "Приобщаващо образование" и "Мениджмънт на класа" сега Учителите от училището избраха изключително интересната, атрактивна, практически ориентирана и определено ценна за Педагози тема - "Вербалана и невербална комуникация".
Благодарим Ви, Колеги, за поредното доверие.
Бъдете живи и здрави и до нови срещи!

РОЖДЕН ДЕН и обучение "ХАДВ"-01.11.2018г.

Честит празник на всички Будители на България!
Честит 1 ноември!
Честит РОЖДЕН ДЕН на Фондация "КУЗМАНОВ".

На 1 ноември 2018г., денят в който цялата страна почита делата на отминалите и настоящи Будители на България, екипът на отдел "Образование и култура" на Фондация "КУЗМАНОВ" проведе поредното си обучение с Учителите/Будителите от ПГ „Акад. С. П. Корольов”, гр. Дупница. За третото си по ред обучение с Фондация "КУЗМАНОВ", Педагозите от школото избраха темата "Хиперактивност и дефицит на внимание" и красотите на с. Баня, община Разлог.

Денят 1 ноември е празничен за целия екип на Фондация "КУЗМАНОВ", защото днес нашата организация чества своя 8 рожден ден. За нас наистина беше радост да споделим празника си с Колегите от ПГ - Дупница, а утре - 2.11.2018г. продължаваме с поредното присъствено обучение в гр. Севлиево.

Целият ни екип благодари на всички хора, с които съдбата ни е срещнала през тези години и сме имали честа и удоволствието да работим заедно.

Честит двоен празник, Фондация "КУЗМАНОВ"!

Честит ден на Народните Будители!

Честит празник, скъпи Колеги!

Ние от отдел "Образование и култура" на Фондация "КУЗМАНОВ" не знаем дали Будителите се раждат такива или се създават, но във всички случаи бихме желали да Ви пожелаем да бъдете живи и здрави и да възпитавате достойно децатата ни - бъдещето на България.

Днес, 01.11.2018г., инспектирахме хотела и залата за VI Национална Педагогическа конференция, която ще се проведе в периода 16-18.11.2018г., в гр. Банско (повече подробносто може да откриета на сайта ни www.foundationkuzmanov.com) и може да Ви уверим, че залата е готова и очаква Учителите от цяла България, които да споделят добрите си Педагогически практики в сферата на съвременното образнование.

Хубав празник, драги Колеги, и до скорошни срещи.

Ваши,
Екипът на Фондация "КУЗМАНОВ"

 

Обучение "Презентационни умения на Учителя" - 26.11.2018г.

Над 500 Учители се включиха в обучителния тематичен курс "Презентационни умения на Учителя", който отдел "Образование и култура" на Фондация "КУЗМАНОВ" провежда от петък, 26.11.2018г.. Поредното ни обучение на тема "Презентационни умения на Учителя" е достъпно за Педагози от цялата страна. В това си издание квалификационният курс събра над 500 Педагогически специалисти, на които бяха представени теоритични и практически насоки свързани с: презентационните умения, минималните изисквания за структура на добра презентация, препоръките на водещите световни експерти в областта на презентирането и т.н.
Над 96% от присъстващите Колеги на обучението веднага изразяват желанието си да се включат и в други обучения на Фондация "КУЗМАНОВ", а над 94% от участниците определят квалификационния курс с думите "много добър" и "отличен".

За нашия екип е радост, че отново сме предоставили съвременни и практически ориентирани знания на участниците в курса.
Благодарим Ви и до нови срещи, драги Колеги!

Ваши,
Екипът на Фондация "КУЗМАНОВ"

Обучение в ДГ 157 - Нови Искър-25.11.2018г.

Колегите от ДГ 157 "Детска стряха" - гр. Нови Искър поканиха отново Лекторите на отдел "Образование и култура" на Фондация "КУЗМАНОВ" за поредното си присъствено обучение. Този път темата на квалификационния курс беше "Агресията и "беззагубният" метод за разрешаване на конфликти".
Много от емоциите преживяха Учителите от детската градина по време на курса, защото агресивните ситуации и методите им за разрешаване не са само в учебното заведение, а и в живота.

Фондация "КУЗМАНОВ" подготвя нови теми, специално разработени за детски градини, като "Игротерапия" и други, които съвсем скоро ще представим на Педагозите от цялата страна.

Покана за VI Национална Педагогическа конференция на тема "Съвременни методи на обучение"

ДО

Директорите на учебни заведения

в Р. България

 

 

 

 

П О К А Н А

за VI Национална Педагогическа конференция  на тема

СЪВРЕМЕННИ МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ,

част от поредицата педагогическите конференции

на Фондация „КУЗМАНОВ“

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

С огромно удоволствие и най-учтиво Ви каним на VI Национална Педагогическа конференция организирана от отдел „Образование и култура“ на Фондация „КУЗМАНОВ“ в партньорство с „КУЗМАНОВ ОБРАЗОВАНИЕ“ ЕООД.

 

Информация за събитието:

СЪВРЕМЕННИ МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ е темата на VI Национална Педагогическа конференция част от цикъла Педагогически конференции организирани от Фондация „КУЗМАНОВ. Конференцията е посветена, както на традиционните, така и на иновативните/интерактивни добри педагогически практики (дейности) във всички учебни заведения (детски градини и училища), които са свързани с: повишаване на интереса към образователния процес на децата/учениците, гражданското образование (родолюбието), приобщаващото образование, иновативното/интерактивно образование, работата с родителите и т.н. По време на този национален форум ще бъдат представени съвременни образователни взаимодействия учител-ученик-родител-институция, както в детската градина, така и в училището.

 

По време на VI Национална Педагогическа конференция участниците ще бъдат поканени да представят поредица доклади на теми:

-  представящи педагогически практики за успешна работа с деца и ученици (иновативни методи за преподаване чрез: казуси, ролеви игри, симулационни игри, дискусионни методи, мозъчни атаки, дебати, метод на проектите, инсърт техника и др.);

- мястото на гражданско образование в учебния процес, включително и родолюбието;

доклади и презентации посветени на отношения учебно заведение – родител и работа с родителите;

- приобщаващо образование (работа с деца със СОП, с хронични заболявания, надарени и т.н.).

 

Спазвайки традицията - ще се представят добри педагогически практики и от света. По време на конференцията, през 2015г., се представи американският образователен модел, през 2016г. се представиха ирландската и австрийската образователни системи, а през 2017г. – акцентите в работата на германските детски градини и училища. В тазгодишното издание на конференцията се предвижда да бъде представена испанската образователна система, от български учител работещ в Испания;

Всички изнесени доклади по време на конференцията ще бъдат събрани в сборник, който ще бъде отпечатан и предоставен на заинтересованите страни за българското образование (МОН, РУО, училища, неправителствени организации и др.). Съгласно чл. 49, ал. 3, т. 2 от НАРЕДБА № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, всеки участник в конференцията, който подготви и представи доклад (в последствие докладът ще бъде публикуван в специализирано издание – сборника с доклади) ще получи допълнително и още един квалификационен кредит (т.е. ще има общо два кредита от конференцията).

На всеки участник ще бъде подарен и Сборник с добри Педагогически практики за иновативно образование, който съдържа докладите от предходната V Национална педагогическа конференция провела се през месец ноември 2017г., в гр. Банско. Продажната цена на сборника е 29 лв., но на всеки участник той ще бъде подарен.

Предвижда се да бъде представена инициатива за подпомагане на талантливи деца и ученици, с интерес към компютърните науки. Ако участниците в конференцията подкрепят идеята за развитие на компютърните умения на деца и ученици, то това в последствие ще се развие като национална програма подкрепена и от IT-фирми в страната и чужбина.

Шестата Националната Педагогическа конференция на тема СЪВРЕМЕННИ МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ ще даде възможност на участниците (директори, учители, възпитатели, психолози, ресурсни учители, служители в държавната администрация и неправителствения сектор) да представят до 20 минути своите добри практики при работата си ИЛИ да бъдат само слушатели във форма. Самият доклад може да бъде дълъг и изчерпателен и той, целият, ще намери място в сборника, който ще се издаде в последствие, но презентацията по този доклад е желателно да бъде до 20 минути. Презентация по-дълга от 20 минути се допуска, ако представеният метод е абсолютно нов и иновативен за нашата образователна система (по-дългите от 20 минути презентации се съгласуват предварително с организаторите). Може участникът да бъде и само слушател, без да изнася доклад или презентация. Форумът ще даде възможност и за изграждане на формални и неформални контакти и връзки между участниците, които биха им били полезни при работата по проекти, обмен на информация и др.

Участието в конференцията е като ДОКЛАДЧИК или СЛУШАТЕЛ (без да изнася доклад).

 

Място и дата: Плануваните дати за провеждането на VI Националната Педагогическа конференция са 1617 и 18 ноември 2018г., в СПА-хотел „Casa Carina“ – гр. Банско (повече информация за хотела може да видите на линка http://bansko-casakarina.com).

За кого е подходяща VI Националната Педагогическа конференция:

- представители на държавни образователни институции (МОН, РУО и др.);

- директори на учебни заведения (училища и детски градини);

учители, възпитатели, психолози и педагогически съветница от учебни заведения (училища и детски градини);

- представители на Регионални центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование (бившите Ресурсни центрове);

- лица и организации работещи в сферата на образованието или с ученици.

 

Разходи на участниците в VI Националната Педагогическа конференция:

Хотел „Casa Carina“ – гр. Банско е нов и модерен хотел. Цената, която ни предлагат е 40 лв. на човек, на ден, за настаняване в двойна стая, на база All Inclusive (неограничено количество храна и напитки) и безплатно ползване на СПА-процедурите, т.е. разходите на един участник на ден са 40 лв. За две нощувки 80 лв. Конкретното предложение на хотел „Casa Carina“ – гр. Банско е поместено в приложение 2 към настоящата покана.

За обезпечаване на VI Национална Педагогическа конференция  (наем на зали, лектори-модератори, отпечатване на сборници с докладите от конференцията, удостоверения, материали за семинарите и др.) се включва такса участие от 85 лв..

Сумарно цената на един участник, за трите дни, която включва: такса участие в конференциятанеограничено количество храна и напитки и свободен достъп до СПА-процедури е 165 лв. От общата сума от 165 лв. се превеждат, преди конференцията – до 09.11.2018г., по банков път 85 лв. към „КУЗМАНОВ ОБРАЗОВАНИЕ“ ЕООД (срещу фактура), а остатъкът от 80 лв. се заплаща към хотела, на място или по банков път, от където също се издава фактура.

            Участниците в конференцията ще получат: удостоверение с един квалификационен кредит за участие в VI Национална Педагогическа конференция на тема Интерактивни методи на обучение, сборник с добри Педагогически практики от цялата страна (сборникът с докладите от Национална Педагогическа конференция на Фондация „КУЗМАНОВ“, който редовно се продава на цена от 29 лв, ще бъде ПОДАРЕН на всеки участник в конференцията), както и възможност за формиране на формални и неформални контакти между всичките около 150 участници от цялата страна, сред атмосферата на Пирин планина. Участниците, които ще представят и доклад, който ще намери място в специален сборник, ще получат допълнително и още 1 квалификационен кредит.

            НОВО

            За първи път, отдел „Образование и култура“ на Фондация „КУЗМАНОВ“, дава възможност на Учители да публикуват техните доклади в сборника от конференцията, БЕЗ да вземат пряко (физическо) участие във форума (БЕЗ да идват до Банско). Това ще им донесе вече описания по-горе в поканата 1 квалификационен кредит. Колегите, които желаят да се възползват от тази възможност, трябва да изпратят докладите си до 25.11.2018г. и да заплатят такса само от 40 лв. към Фондация „КУЗМАНОВ“/„КУЗМАНОВ ОБРАЗОВАНИЕ“ ЕООД.

             

Уважаеми Колеги,

Ще се радваме да Ви срещнем отново на наше събитие и заедно да  обсъдим как преодоляваме новите предизвикателства в образователната ни система.

Молим да заявите Вашето участие (брой участници, данни за фактура и други изисквания) най-късно до 09.11.2018г., като попълните ЗАЯВКА (кликнете върху думата „ЗАЯВКА“) или посетете нашия сайт.

С оглед на това, че броят на желаещите винаги е над предвидените 150 места в хотела, то организаторите си запазват правото да спрат записването преди крайния срок – 09.11.2018г., ако капацитета на хотела е запълнен.

 

            Приложения: 1 - програма на VI Националната Педагогическа конференция на тема „Съвременни методи на обучение“2 – оферта от хотел „Casa Carina“ – гр. Банско

Приложение 1

 

ПРОГРАМА

за VI Национална Педагогическа конференция на тема

СЪВРЕМЕННИ МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ

 

16.11.2018г., петък

до 14:00 часа – настаняване на участниците в СПА-хотел „Casa Carina“ – гр. Банско. Регистрация на участниците;

14:00 часа – 15:30 часа – откриване на VI Национална педагогическа конференция. Представяне на доклади и презентации от участниците в конференцията.

15:30 часа – 16:00 часа – почивка

16:00 часа – 17:00 часа – представяне на доклади и презентации от участниците в конференцията

след 17:00 часа – свободно време на участниците

19:00 часа – 21:30 часа – официална вечеря

 

            17.18.2018г., събота

9:00 часа – 10:30 часа - представяне на доклади и презентации от участниците в конференцията

10:30 часа – 11:00 часа – почивка

11:00 часа – 12:10 часа - представяне на доклади и презентации от участниците в конференцията.

12:10 часа – 12:30 часа - представяне на инициативата за подкрепа на надарени деца и ученици с интерес в компютърните науки.

12:30 часа – 14:00 часа – обяд

14:00 часа – 14:30 часа – представяне на добри педагогически практики от чужбина

14:30 часа – 15:30 часа – представяне на доклади и презентации от участниците в конференцията.

 

след 15:30 часа – свободно време на участниците

19:00 часа – 21:30 часа – вечеря

 

            18.11.2018г., неделя

9:00 часа – 10:30 часа - представяне на доклади и презентации от участниците в конференцията

10:30 часа – 11:00 часа – почивка

11:00 часа – 12:00 часа – закриване на VI Национална педагогическа конференция  и връчване на сертификати;

след 12:30 – обяд на участниците, свободно време и отпътуване.

 

            Изложената по-горе програма е работна и организаторите си запазват правото да внасят корекции в нея, за които участниците ще бъдат своевременно уведомени.

 

Приложение  2

Предложение на SPA-хотел „Casa Carina – гр. Банско към участниците

в VI Национална Педагогическа конференция на тема

СЪВРЕМЕННИ МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ

Период:  16.11-18.11.2018 (2 нощувки).

Поради отоплителният сезон, в който вече се намираме, цената, която можем да ви предложим е 40,00 лв. на ден на човек при двойно и по-голямо настаняване, за единично настаняване цената е  66.00 лв. на ден на човек на база All inclusive.

Цената включва ползване на вътрешен басейн, фитнес, сауна, парна баня, безплатен wi-fi в зоната около Рецепция и Лоби бар, подземен гараж, 9 % ДДС, хотелска  застраховка и туристическа такса.

 ПРОГРАМА ALL INCLUSIVE

ЗАКУСКА: 08:00 – 10:00 ч.

Корнфлейкс, мюсли, краве сирене, кашкавал, шунка, кренвирши, шпеков салам, маслини, домати, краставици, мляко кисело, мляко прясно, бъркани яйца, варени яйца, пържени филии, мини кроасани, баница със сирене, мекици, сладко, мед, масло, плодове според сезона, хляб, кафе, чай, сок от пост микс, минерална вода.   

ОБЯД: 12:30 – 14:00 ч.

3 вида салати, супа, готвени месни и безмесни ястия, плодове според сезона, домашни сладкиши, хляб, български алкохол, наливно вино, наливна бира, кафе, чай, сок от пост микс, минерална вода.

СЛЕД ОБЯД: 16.00 – 17.00 ч.

Дребни сладки и соленки, плод според сезона, български алкохол, наливно вино, наливна бира, кафе, чай, сок от пост микс, минерална вода. 

ВЕЧЕРЯ: 19.00 – 21.30 ч.

Всяка вечер различни готвени интернационални ястия, 3 вида салати, скара, при подходящо време барбекю в градината на комплекса, различни видове месни и безмесни предястия и ястия, десeрти, плодове, хляб, български алкохол, наливно вино, наливна бира, кафе, чай, сок от пост микс, минерална вода.

08.00 – 22.00 ч. – кафе, чай, сок от пост микс, минерална вода.

13.00 – 22.00 ч.  български алкохол (2 вида ракия, водка, джин, вермут, ром, мента, мастика), наливна бира, наливно вино

ПЛАТЕНИ УСЛУГИ

Халат: 5,00 лв. за целия престой с депозит от 30,00 лв.

Бебешка кошара: 5,00 лв. на ден;

Домашен любимец до 5,00 кг. : 10,00 лв. на ден;

Подземен паркинг: 8,00 лв. за 24 часа;


ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ:

Цените са в лева на човек при минимален капацитет за основните легла
Храната и напитките по програма All inclusiveса валидни само за основния ресторант на хотела.

При по-малко от 20 човека настанени в един и същи период в хотела, изхранването е по предварително избрано меню от хотела.

Вносни напитки и кафе еспресо се заплащат допълнително според меню.

Програмата All inclusive започва със следобедна закуска и завършва с обяд.

Лица до 18 г. нямат право на алкохолни напитки.

Настаняване след 14.00 ч. и напускане до 12.00 ч.

 

Best Regards

mob: +359 895 58 24 24

e-mail: info@bansko-casakarina.com

web: www.bansko-casakarina.com

Обучение "Приобщаващо образование" - 12 и 13.10.2018г.

Над 700 Учители от цялата страна се включиха в обучителния тематичен курс "Приобщаващо образование" на отдел "Образование и култура", който се проведе в периода 12-13.10.2018г. в гр. София.

Обучението е разработено изцяло на основа наредбата за "Приобщаващо образование". По време на курса бяха разгледани и стъпките за налагане на санкции и актуализирания механизъм за противодействие на тормоза и насилието, и цялостната документация свързана с наредбата за "Приобщаващото образование".

През този месец нашата организация ще проведе още две обучения - "Презентационни умения на Учителя" и "Работа в интеркултурна/междукултурна среда".

Колегите участващи в обучението оцениха курса като изключително полезен и практически ориентиран.

Благодарим Ви за доверието!

 

Ваши,

Екипът на Фондация "КУЗМАНОВ"

Инструкции към online обученията през месец октомври 2018г.

Уважаеми Колеги,
 
   Благодарим Ви за поредното доверие към отдел "Образование и култура" на Фондация "КУЗМАНОВ" и включването Ви в обучителните темтични курсове "Приобщаващо образование", "Презентационни умения на Учителя" и "Работа в интеркултурна/мултикултурна среда".
За да участвате в онлайн частта на обучението Ви е нужен компютър (с колонки)/лаптоп/смартфон, който да е свързан с Интернет. Напомняме Ви, че ако в уречения ден и час нямате възможност да бъдете пред компютъра, то ние ще Ви изпратим пълен запис от онлайн обучението на регистрирания от Вас email. Записът ще бъде достъпен до 48 часа след изпращането му.
Имайте в предвид, че може да задавате въпроси на Лектора, в реално време като ги записвате отстрани в платформата. Поради изисквания на YouTube само регистрирани потребители могат да пишат в платформата.
 
Колегите да очакват удостоверенията си в посочените от тях офиси на "Еконт" до 14 работни дни след приключване на обучителния курс.
 
   Молим Ви, на съответните дати - 12, 26 и/или 28 октомври 2018г., няколко минути преди 14:00 часа, да последвате линка, който е изпратен на регистрираните от Вас email-и.
       
   ВАЖНО! Фондация "КУЗМАНОВ" НЕ поема отговорност за форсмажори обстоятелства (природно бедствие, война, тежко заболяване или смърт на лектора и т.н.), които могат да доведат до забавяне на обучението, влошаване или загуба на сигнала или дали качеството на Интернета в България ще бъде достатъчно добро. Ако по една или друга причина не успеете да гледате обучителния тематичен курс на живо или по време на обучението се появи технически проблем и съответният линк спре да бъде активен, то посетете веднага сайта на Фондация „КУЗМАНОВ“, в рубриката „Новини“, където ще откриете допълнителна информация и резервен линк. Разбира се, може спокойно да изчакате и получаването на пълния запис от обучението на регистрирания от Вас email. 
Запис от обучението и учебните материали ще Ви бъдат изпратени, на регистрираните от Вас email-и, веднага след обучението. 
  
Оставаме на Ваше разположение за всякакви уточняващи въпроси и до срещата ни в 14:00 часа :-)
 
С уважение,
Екипът на Фондация "КУЗМАНОВ"

Обучителни тематични курсове за Учители през месец октомври 2018г.

 

 

П О К А Н А

 

относно онлайн обучителени тематични курсове на теми:

 

ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ

(обучени над 2 200 учители от нашата организация)

ПРЕЗЕНТАЦИОННИ УМЕНИЯ НА УЧИТЕЛЯ

(обучени над 1000 учители, от които над 500 само през месец юли 2018г.)

РАБОТА В МУЛТИКУЛТУРНА/ИНТЕРКУЛТУРНА СРЕДА

(обучени над 1 800 учители по темата)

 

 

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

ДРАГИ КОЛЕГИ УЧИТЕЛИ,

 

Бихме желали да Ви поканим на престоящите онлайн части на обучителните тематични курсове на отдел „Образование и култура“ на Фондация „КУЗМАНОВ“. Вие може да се включите, както в едното, така и в трите обучения. 

 

Информация за обученията:

 

     И трите обучителни тематични курса са разработени от експертите на отдел „Образование и култура“ на Фондация "КУЗМАНОВ". Нашата организация предлага квалификационни курсове, които са одобрени от Министъра на образованието и науката, и вписани в Информационния регистър на МОН със заповед №РД09-194/02.02.2018г..

 Приобщаващо образование - обучението е разработено изцяло на основа наредбата за Приобщаващото образование, която е в сила от 27.10.2017г. По време на курса ще бъдат разгледани и стъпките за налагане на санкции, механизмът за противодействие на тормоза и насилието, и цялостната документация, свързана с наредбата за "Приобщаващото образование".

  По време на онлайн обучението на тема "Приобщаващо образование" ще се представят:

- подробно представяне на наредбата за "Приобщаващото образование" и практическото й влияние върху работата на Учителя;

- изясняване на основните термини в нормативната уредба като: "обща и допълнителна подкрепа", "координатор на екип" и др.;

- процедурата за налагане на наказания, с практически примери от страна на Лектора;

- механизмът за противодействие на агресивните прояви и тормоза, в контекста на приобщаващото образование;

- възможност за задаване на въпроси от страна на участниците;

- бланки на документи, които трябва да бъдат изготвени съгласно изискванията на наредбата на "Приобщаващото образование". Документите ще бъдат предоставени на участниците на регистрираните от тях email-и;

- удостоверение с 1 квалификационен кредит за преминало обучение, одобрено от МОН.

    Презентационни умения на Учителя е обучителен тематичен курс, който помага на Учителя да отговори на съвременните изисквания за все по-добри и атрактивни умения за презентиране на учебния материал, с цел да предизвика интерес в децата и учениците, и задържи по-дълго тяхното внимание. Тези умения включват в себе си: вербална и невербална комуникация (езикът на тялото), стилът на отправяне на послания към аудиторията, цялостната структура на презентирания материал и помощните средства за постигане на наистина запомнящ се урок (презентация).

  По време на обучението на тема "Презентационни умения на Учителя" ще се представят:

- формулиране на позитивни и ясни послания от страна на Учителя в детската градина или училището;

- основи на вербалната и невербалната комуникация;

- как да направим интересна и запомняща се презентация?;

- видове технически средства и софтуерни програми в помощ на Учителя;

- оптимална структура на учебния час;

- информационни материали, които ще бъдат изпратени на всеки участник по email; 

- удостоверение с 1 квалификационен кредит за преминало обучение, одобрено от МОН.

 Работа в мултикултурна/интеркултурна среда. Квалификационният курс подпомага по-добре да се разберат културата и обичайте на ромския етнос у нас, като по този начин Учителят, от една страна по-лесно може да комуникира с ромските родители, а от друга - да използва подходящи методи за привличане на ромските ученици към образователния процес. По време на обучението ще бъдат разгледани практически похвати за работа с ромски родители от различни групи. Обучението е изключително подходящо за учебни заведения с над 10% ромски деца/ученици.

  По време на обучението на тема "Работа в мултикултурна/интеркултурна среда" ще се представят:

- теоретични и практически насоки за привличане и работа с ромски родители;

- теоретични и практически насоки за привличане на деца/ученици към образователния процес;

- видове ромски групи;

- примерен план-график за работа на родителския клуб в учебното заведение;

- информационни материали, които ще бъдат изпратени на всеки участник по email; 

- удостоверение с 1 квалификационен кредит за преминало обучение, одобрено от МОН.

  Дати:

      Плануваме да проведем онлайн частите на обучителните тематични курсове на следните дати:

12.10.2018г. /петък/ за обучението на тема Приобщаващо образование заявки се приемат до 08.10.2018г. /включително/ или до достигане на 300 регистрирани участници.

Начален час: 14:00 часа.

26.10.2018г. /петък/ за обучението на тема Презентационни умения на Учителя заявки се приемат до 22.10.2018г. /включително/ или до достигане на 300 регистрирани участници.

Начален час: 14:00 часа.

28.10.2018г. /неделя/ за обучението на тема Работа в мултикултурна/интеркултурна среда заявки се приемат до 22.10.2018г. /включително/ или до достигане на 300 регистрирани участници.

 

Начален час: 14:00 часа.

 

 Важно! Ако в този ден и час имате друг ангажимент, но сте се регистрирали за обучението, то ние ще Ви изпратим пълен запис за съответното обучение, на посочения от Вас email, който запис ще може да гледате през следващите 48 часа (след това записът няма да бъде активен).

         Цена:

      Цената на всеки отделен обучителен курс е 25 лв. на участник.

Обучение "Приобщаващо образование" - 25 лв./участник.

Обучение "Презентационни умения на Учителя" - 25 лв./участник.

Обучение "Работа в мултикултурна/интеркултурна среда" - 25 лв./участник.

Ако един участник заяви участие и за трите обучителни курса, то общата цена ще бъде намалена с 10 лв., т.е. обучение "Приобщаващо образование" + обучение "Презентационни умения на Учителя" + обучението "Работа в мултикултурна/интеркултурна среда" = 75 лв. = 65 лв./участник. В този случай участникът получава достъп до трите обучения и три удостоверения с по 1 квалификационен кредит. 

       Начин на плащане и получаване на материалите:

     Вие може да заплатите Вашата такса по един от двата начина:

1) По банков път - таксата се превежда по банковата сметка на Фондация "КУЗМАНОВ" като в основание за плащане задължително посочвате имената на участника/участниците, които вече са се регистрирали, за да знаем за кой/кои е преведената сума. При плащане по банков път, ние Ви издаваме фактура, която Ви изпращаме (и на хартия с подпис и печат) заедно с удостоверението до посочения от Вас офис на "Еконт". Този метод на плащане се препоръчва, когато таксата се заплаща от бюджета на учебното заведение (детска градина или училище). Ако от даденото учебно заведение се нуждаят предварително от проформа фактура, то моля свържете се с нас, за да Ви изпратим;

2) В офис на "Еконт", когато получавате пратката с Вашето удостоверение (чрез наложен платеж). Този метод се препоръчва за лица, които сами финансират участието си не се нуждаят задължително от фактура.

Политика за връщане на парите: Ако участник се откаже да участва в обучителен курс, след като е превел нужната сума към Фондация "КУЗМАНОВ" (и последната е издала вече надлежните документи свързани с обучението), то сумата от страна на Фондация "КУЗМАНОВ" НЕ подлежи на връщане към участника. 

     Всички удостоверения, и съпътстващи ги документи, ще бъдат изпратени до участниците в посочен от тях офис на "Еконт" (при регистрацията си всеки ще посочи най-удобният за него офис на "Еконт"). Материалите ще бъдат изпратени до офисите на "Еконт" най-късно до 14 работни дни след приключване на дадено  обучение. Доставката на материалите до офис на "Еконт" е на цена около 4,12 лв. и се поема от страна на участника.

 

 За кого е подходящо обучението:

 

- директори, заместник директори на учебни заведения;

- учители, включително ресурсни учители и специални педагози;

- психолози и/или педагогически съветници, които работят в учебно заведение

- и др.

 

Колегите, които желаят да се включат в обучение (обученията), може да попълнят ЗАЯВКА (кликнете върху думата ЗАЯВКА).

След подаване на заявка от Ваша страна ще поличите email с бланката на удостоверението и допълнителна инструкция. Ако до 36 часа след направена от Вас заявка НЕ получите от нас потвърдително писмо (email), то значи НЕ те успели да се регистрирате успешно.

 

С уважение,
        Екипът на Фондация "КУЗМАНОВ"

 

Назначаване на Длъжностно лице за защита на личните данни, съгласно GDPR

Уважаеми Колеги,

След въвеждането на системите ISO 9001 и ISO 27001 във Фондация "КУЗМАНОВ", нашата организация продължава да работи за повишаване на качеството и сигурността на предлаганите от нас квалификационни курсове. 

От 21.09.2018г. към екипа ни се присъедини и г-н Красимир Стоянов - длъжностно лице за защита на личните данни. Така Фондация "КУЗМАНОВ" отговаря на най-съвременните изисквания за защита на личните данни, съгласно регламента на ЕС 2016/679 (GDPR).

 

Наистина са малко организациите в България, които прилагат в пълнота изискванията на GDPR, но ние ще продължим да го правим с цел опазване на Вашето спокойствие и Вашата сигурност.

Благодарим Ви, че ни се доверихте и работим заедно!

Обучения по “Презентационни умения на Учителя” и “Професионален етикет на Учителя” - 11 - 12.09.2018г.

Отново е септември, което означава, че ... отново сме на изнесено обучение с Педагогическия колектив на 101 СУ “Бачо Киро”-гр. София.
Фондация “КУЗМАНОВ” представя на Колегите, този път, темата “Презентационни умения на Учителя”. По време на двудневния курс на прекрасните Учители от школото ще се представи и една допълнителна нова тема - “Професионален етикет на Учителя”, чийто Лектор е г-жа Елена Колева - преподавател по мениджмънт и бизнес етикет и комуникация от СА “Д. А. Ценов” - гр. Свищов. До момента темата за протокола и етикета се приема много добре от Преподавателите и вече започнаха обсъждания за dress-code на участниците в курса 

"Презентационни умения на Учителя" и “Професионален етикет на Учителя” - 7-8.09.2018г.

Г-жа Елена Колева - беше гост-лектора на обучението “Професионален етикет на Учителя”, което проведохме днес он-лайн, 08.09.2018г., от Свищов. Обучението беше БЕЗПЛАТНО за всички Учители, които поне веднъж са участвали в наш квалификационен курс.
Свищов, в лицето на СУ “Николай Катранов”, беше изключително любезен домакин и на вчерашното (07.09.2018г.) ни обучение на тема “Презентационни умения на Учителя”.
В двата курса взеха участие над 550 Преподаватели от цялата страна, включително и от български училища в Италия и Чехия.
Благодарим Ви, уважаеми Колеги, за поредното доверие. 
Отдел “Образование и култура” на Фондация “КУЗМАНОВ” ще продължи да работи за развитие на българското образование и през предстоящата 2018/2019 учебна година.

Инструкции към онлайн частите на обученията през месец септември 2018г.

Уважаеми Колеги,
 
   Благодарим Ви за поредното доверие към отдел "Образование и култура" на Фондация "КУЗМАНОВ" и включването Ви в обучителните темтични курсове "Презентационни умения на Учителя" и "Професионален етикет на Учителя".
За да участвате в онлайн частта на обучението Ви е нужен компютър (с колонки)/лаптоп/смартфон, който да е свързан с Интернет. Напомняме Ви, че ако в уречения ден и час нямате възможност да бъдете пред компютъра, то ние ще Ви изпратим пълен запис от онлайн обучението на регистрирания от Вас email. Записът ще бъде достъпен до 48 часа след изпращането му.
Имайте в предвид, че може да задавате въпроси на Лектора, в реално време като ги записвате отстрани в платформата. Поради изисквания на YouTube само регистрирани потребители могат да пишат в платформата.
 
Колегите да очакват удостоверенията си в посочените от тях офиси на "Еконт", най-късно, до 14 работни дни след приключване на обучителния курс.
 
   Молим Ви, на съответните дати - 7 и/или 8 септември 2018г., няколко минути преди 13:00 часа, да последвате линка, който е изпратен на регистрираните от Вас email-и.
       
   ВАЖНО! Фондация "КУЗМАНОВ" НЕ поема отговорност за форсмажори обстоятелства (природно бедствие, война, тежко заболяване или смърт на лектора и т.н.), които могат да доведат до забавяне на обучението, влошаване или загуба на сигнала или дали качеството на Интернета в България ще бъде достатъчно добро. Ако по една или друга причина не успеете да гледате обучителния тематичен курс на живо или по време на обучението се появи технически проблем и съответният линк спре да бъде активен, то посетете веднага сайта на Фондация „КУЗМАНОВ“, в рубриката „Новини“, където ще откриете допълнителна информация и резервен линк. Разбира се, може спокойно да изчакате и получаването на пълния запис от обучението на регистрирания от Вас email. 
Запис от обучението и учебните материали ще Ви бъдат изпратени, на регистрираните от Вас email-и, веднага след обучението. 
  
Оставаме на Ваше разположение за всякакви уточняващи въпроси и до срещата ни в 13:00 часа :-)
 
С уважение,
Екипът на Фондация "КУЗМАНОВ"

Обучение "Компютърно моделиране за III клас"-03.09.2018г.

В края на отминаващата и в навечерието на новата учебна 2018/2019 година екипът на отдел "Образование и култура" на Фондация "КУЗМАНОВ" има удоволствието да срещне, за пореден път, Учителите от 101 СУ "Бачо Киро" - София. 
За обучението по новия учебен предмет - Компютърно моделиране за III клас се видяхме само с Колегите от начален етап от школото, но съвсем скоро очакваме и квалификацията с целия Педагогически екип (за нея ще Ви разкажем допълнително:).
До нови срещи, драги Колеги, а до тогава да подготвите интересни и забавни компютърни програми за Вашите третокласници.;-)

Излезе от печат "Сборник с добри Педагогочески практики за иновативно образование"

Уважаеми Колеги,

С раост Ви споделяме, че излезе от печат "Сборник с добри Педагогически практики за иновативно образование" на Фондация "КУЗМАНОВ".
Книгата съдържа представените доклади по време на V Национална Педагогическа конференция, която се проведе в периода 24-26.11.2017г. и е част от цикъла Педагогически конференции на отдел "Образование и култура" на Фондация "КУЗМАНОВ".

Обучения през м. септември 2018г.

 

 

П О К А Н А

 

относно онлайн обучителени тематични курсове на теми:

 

ПРЕЗЕНТАЦИОННИ УМЕНИЯ НА УЧИТЕЛЯ

ПРОФЕСИОНАЛЕН ЕТИКЕТ НА УЧИТЕЛЯ (с опция за БЕЗПЛАТНО включване) 

 

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

ДРАГИ КОЛЕГИ УЧИТЕЛИ,

 

Бихме желали да Ви поканим на предстоящите онлайн части на обучителните тематични курсове на отдел „Образование и култура“ на Фондация „КУЗМАНОВ“. Вие може да се включите, както в едното, така и в двете обучения. 

 

Информация за обученията:

 

     И двата обучителни тематични курса са разработени от експертите на отдел „Образование и култура“ на Фондация "КУЗМАНОВ". Нашата организация предлага квалификационни курсове, които са одобрени от Министъра на образованието и науката, и вписани в Информационния регистър на МОН със заповед №РД09-194/02.02.2018г..

  Презентационни умения на Учителя е обучителен тематичен курс, който помага на Учителя да отговори на съвременните изисквания за все по-добри и атрактивни умения за презентиране на учебния материал, с цел да предизвика интерес в децата и учениците, и задържи по-дълго тяхното внимание. Тези умения включват в себе си: вербална и невербална комуникация (езикът на тялото), стилът на отправяне на послания към аудиторията, цялостната структура на презентирания материал и помощните средства за постигане на наистина запомнящ се урок (презентация).

  По време на обучението на тема "Презентационни умения на Учителя" ще се представят:

- формулиране на позитивни и ясни послания от страна на Учителя в детската градина или училището;

- основи на вербалната и невербалната комуникация;

- как да направим интересна и запомняща се презентация?;

- видове технически средства и софтуерни програми в помощ на Учителя;

- оптимална структура на учебния час;

- информационни материали, които ще бъдат изпратени на всеки участник по email; 

- удостоверение с 1 квалификационен кредит за преминало обучение, одобрено от МОН.

 

     Професионален етикет на Учителя - обучението е с опция за БЕЗПЛАТНО включване на колеги, които до момента са участвали поне в един квалификационен курс на Фондация "КУЗМАНОВ". Курсът е изцяло практически структуриран и цели да представи на участниците съвременните, световни, изисквания за Учителски етикет.

Обучителният тематичен курс се води от д-р Елена Колева - преподавател по мениджмънт и бизнес етикет в Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - гр. Свищов. 

  По време на обучението на тема "Професионален етикет на Учителя" ще се представят:

 - изискванията за етикет при комуникация - писмена и устна на Учителя, с практически насочки и примери;

- изискванията за етикет за облеклото (дрескода - dress-code) на Учителя, с редица практически примери, поднесени от лектора;

- възможност за задаване на въпроси от страна на участниците;

- препоръчана литература, която да продължи обучението на участниците по темата;

- НЕ СЕ предвижда издаване на удостоверение за завършен курс. Обучението е в подкрепа на Българските Учители.   

   

  Дати:

      Плануваме да проведем онлайн частите на обучителните тематични курсове на следните дати:

07.09.2018г. /петък/ за обучението на тема Презентационни умения на Учителя заявки се приемат до 04.09.2018г. /включително/ или до достигане на 300 регистрирани участници.

Начален час: 13:00 часа.

08.09.2018г. /събота/ за обучението на тема Професионален етикет на Учителя заявки се приемат до 04.09.2018г. /включително/ или до достигане на 300 регистрирани участници.

Начален час: 13:00 часа.

 

 Важно! Ако в този ден и час имате друг ангажимент, но сте се регистрирали за обучението, то ние ще Ви изпратим пълен запис за съответното обучение, на посочения от Вас email, който запис ще може да гледате през следващите 48 часа (след това записът няма да бъде активен).

         Цена:

        Цената на обучителния темтичен курс "Презентационни умения на Учител" е 25 лв. на участник.

Обучение "Презентационни умения на Учителя" - 25 лв./участник.

Обучение "Професионален етикет на Учителя" - 0 лв. (за участници, които до момента са участвали поне в един платен квалификационен курс на Фондация "КУЗМАНОВ") ИЛИ 10 лв./участник (за участници, които за пъртви път участват в платено обучение организирано от нас).

 

       Начин на плащане и получаване на материалите:

     Вие може да заплатите Вашата такса по един от двата начина:

1) По банков път - таксата се превежда по банковата сметка на Фондация "КУЗМАНОВ" като в основание за плащане задължително посочвате имената на участника/участниците, които вече са се регистрирали, за да знаем за кой/кои е преведената сума. При плащане по банков път, ние Ви издаваме фактура, която Ви изпращаме (и на хартия с подпис и печат) заедно с удостоверението до посочения от Вас офис на "Еконт". Този метод на плащане се препоръчва, когато таксата се заплаща от бюджета на учебното заведение (детска градина или училище). Ако от даденото учебно заведение се нуждаят предварително от проформа фактура, то моля свържете се с нас, за да Ви изпратим;

2) В офис на "Еконт", когато получавате пратката с Вашето удостоверение (чрез наложен платеж). Този метод се препоръчва за лица, които сами финансират участието си не се нуждаят задължително от фактура.

Политика за връщане на парите: Ако участник се откаже да участва в обучителен курс, след като е превел нужната сума към Фондация "КУЗМАНОВ" (и последната е издала вече надлежните документи свързани с обучението), то сумата от страна на Фондация "КУЗМАНОВ" НЕ подлежи на връщане към участника. 

     Всички удостоверения, и съпътстващи ги документи, ще бъдат изпратени до участниците в посочен от тях офис на "Еконт" (при регистрацията си всеки ще посочи най-удобният за него офис на "Еконт"). Материалите ще бъдат изпратени до офисите на "Еконт" най-късно до 14 работни дни след приключване на обучението. Доставката на материалите до офис на "Еконт" е на цена около 4,12 лв. и се поема от страна на участника.

 

 За кого е подходящо обучението:

 

- директори, заместник директори на учебни заведения;

- учители, включително ресурсни учители и специални педагози;

- психолози и/или педагогически съветници, които работят в учебно заведение

- и др.

 

Колегите, които желаят да се включат в обучение (обученията), може да попълнят ЗАЯВКА (кликнете върху думата ЗАЯВКА).

След подаване на заявка от Ваша страна ще поличите email с бланката на удостоверението и допълнителна инструкция. Ако до 36 часа след направена от Вас заявка НЕ получите от нас потвърдително писмо (email), то значи НЕ те успели да се регистрирате успешно.

 

С уважение,
        Екипът на Фондация "КУЗМАНОВ"

 

Job Fit Quest

От днес, 13.08.2018г., отдел "Младежки дейности" на Фондация "КУЗМАНОВ" вече предлага най-новия инструмент Job Fit Quest за определяне на личностен профил и професионална ориентация.

Job Fit Quest e инструмент, който оценява основните личностни характеристики, определящи мотивацията и поведението на хората в работата. Използва се за:
- подбор на кандидати за работа;
- идентифициране и развитие на таланти;
- определяне на нуждите от обучение и развитие;
- изграждане на екипи.

За да се подложите на теста Ви е нужен компютър/лаптоп с Интернет и под 20 минути време, в което да отговорите на стандартизираните за българския потребител въпроси.

Обучение на тема "Мениджмънт на класа" - 10.08.2018г.

Обучение на тема "Мениджмънт на класа" - 10.08.2018г.

Кой каза, че лятото е само за почивка? Определено така не мислят над 400 Учители от цялата страна и екипът на отдел "Образование и култура" на Фондация "КУЗМАНОВ", които заедно проведоха онлайн частта на обучението по "Мениджмънт на класа", в днешния горещ августовски ден.

За нашия екип е радостно, че над 97% от участниците в обучението са оценили курса като "много добър" и "отличен", а над 95 % веднага декларират готовността си да участват и в други обучения организирани от Фондация "КУЗМАНОВ".

Благодарим Ви, Колеги, за високата оценка и доверие!
Ще продължим да работим за Вас!

До нови срещи, което се очаква да бъде още на 14.08.2018г. с обучителния тематичен курс "Портфолио на Учителя". :-)

ЛИНКОВЕ към обучения за Учители на 10 и 14 август 2018г.

Уважаеми Колеги,
 
   Благодарим Ви за поредното доверие към отдел "Образование и култура" на Фондация "КУЗМАНОВ" и включването Ви в обучителния темтичен курс "Мениджмънт на класа" и "Портфолио на Учителя".
За да участвате в онлайн частта на обучението Ви е нужен компютър/лаптоп/смартфон с колонки и свързан с Интернет. Напомняме Ви, че ако в уречения ден и час нямате възможност да бъдете пред компютъра, то ние ще Ви изпратим пълен запис от онлайн обучението на регистрирания от Вас email. Записът ще бъде достъпен до 48 часа след изпращането му.
Имайте в предвид, че може да задавате въпроси на Лектора, в реално време като ги записвате отстрани в платформата. Поради изисквания на YouTube само регистрирани потребители могат да пишат в платформата.
 
Колегите да очакват удостоверенията си, в посочените от тях офиси на "Еконт", най-късно, до 5 работни дни след приключване на обучителния курс.
 
   Молим Ви, на съответните дати - 10 и/или 14 август 2018г., няколко минути преди 14:00 часа, да последвате линка, който е изпратен на регистрираните от Вас email-и.
       
   ВАЖНО! Фондация "КУЗМАНОВ" НЕ поема отговорност за форсмажори обстоятелства (природно бедствие, война, тежко заболяване или смърт на лектора и т.н.), които могат да доведат до забавяне на обучението, влошаване или загуба на сигнала или дали качеството на Интернета в България ще бъде достатъчно добро. Ако по една или друга причина не успеете да гледате обучителния тематичен курс на живо или по време на обучението се появи технически проблем и съответният линк спре да бъде активен, то посетете веднага сайта на Фондация „КУЗМАНОВ“, в рубриката „Новини“, където ще откриете допълнителна информация и резервен линк. Разбира се, може спокойно да изчакате и получаването на пълния запис от обучението на регистрирания от Вас email. 
Запис от обучението и учебните материали ще Ви бъдат изпратени, на регистрираните от Вас email-и, веднага след обучението. 
  
Оставаме на Ваше разположение за всякакви уточняващи въпроси и до срещата ни в уречения ден, в 14:00 часа :-)
 
С уважение,
Екипът на Фондация "КУЗМАНОВ"

КАЧЕСТВО & СИГУРНОСТ

Фондация “КУЗМАНОВ” следи за качеството на своите услуги чрез ISO 9001:2015 (успешен втори одит) и сигурността на информацията, включително и личните данни, със системата ISO 27001:2017.
Така вече десетките хиляди Учители, които ни се доверяват за техните квалификации, може да бъдат спокойни за качеството на предлаганите от нас услуги и предприетите от нас мерки за опазване на личната им информация, отговарящи на националните и европейски изисквания

Обучения през месец август 2018г.

 

 

П О К А Н А

 

относно онлайн обучителени тематични курсове на теми:

 

МЕНИДЖМЪНТ НА КЛАСА

ПОРТФОЛИО НА УЧИТЕЛЯ 

 

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

ДРАГИ КОЛЕГИ УЧИТЕЛИ,

 

Бихме желали да Ви поканим на предстоящите онлайн части на обучителните тематични курсове на отдел „Образование и култура“ на Фондация „КУЗМАНОВ“. Вие може да се включите, както в едното, така и в двете обучения. 

 

Информация за обученията:

 

     И двата обучителни тематични курса са разработени от експертите на отдел „Образование и култура“ на Фондация "КУЗМАНОВ" и са одобрени от Министъра на образованието и науката, и вписани в Информационния регистър на МОН със заповед №РД09-194/02.02.2018г..

  Мениджмънт на класа е обучение разработено изцяло на основа уменията, които съвременният учител трябва да притежава, за да води успешно и атрактивно образователния процес по време на учебен час. По време на курса ще бъдат разгледани успешни педагогически практики по темата, както от България, така и от чужбина, ще бъдат представени типовете ученическо поведение и типовете учителско поведение, ще бъде обърнато внимание на традиционните и интерактивни методи на обучение и тяхното място в учебния час, както и много други теорeтични и практически насоки за успешно менажиране на класа. По време на курса се предвижда да бъде поканен гост-Лектор, който е преподавател в колеж в САЩ, експерт в областта на мениджмънта и ще ни представи обзорно образователната система в САЩ.

  По време на обучението на тема "Мениджмънт на класа" ще се представят:

- задaчите на учителя-мениджър и организиране на учебното пространство;

- стилове управление на класа;

- как да постигнем висока производителност и удовлетвореност в класната стая?;

- стилове на преподаване;

- различни типажи на ученическо поведение;

- информационни материали, които ще бъдат изпратени на всеки участник по email; 

- удостоверение с 1 квалификационен кредит за преминало обучение, одобрено от МОН.

 

     Портфолио на Учителя - обучението е разработено съгласно изискванията на закона за Предучилищното и училищното образование, наредба № 12 от 1.09.2016г. на МОН и други нормативни документи свързани с онагледяването на професионалното развитие и работата на Учителите. В курса има заложена и практическа част свързана с изготвянето на индивидуално портфолио. 

  По време на обучението на тема "Портфолио на Учителя" ще се представят:

 - теоретични и практически насоки за изготвяне на Портфолио на Учителя, съгласно наредба № 12 на МОН и другите нормативни документи;

- редица практически примери, поднесени от лектора;

- възможност за задаване на въпроси от страна на участниците;

- бланка на Учителско портфолио, с включени минималните изисквания. Формулярът на портфолио ще бъде изпратен на регистрираните от участниците email-и;

- удостоверение с 1 квалификационен кредит за преминало обучение, одобрено от МОН.   

     Дати:

 

Плануваме да проведем онлайн частите на обучителните тематични курсове на следните дати:

10.08.2018г. /петък/ за обучението на тема Мениджмънт на класа заявки се приемат до 06.08.2018г. /включително/ или до достигане на 300 регистрирани участници.

Начален час: 14:00 часа.

14.08.2018г. /вторник/ за обучението на тема Портфолио на Учителя заявки се приемат до 06.08.2018г. /включително/ или до достигане на 300 регистрирани участници.

Начален час: 14:00 часа.

 

 

Важно! Ако в този ден и час имате друг ангажимент, но сте се регистрирали за обучението, то ние ще Ви изпратим пълен запис за съответното обучение, на посочения от Вас email, който запис ще може да гледате през следващите 48 часа (след това записът няма да бъде активен).

         Цена:

        Цената на всеки отделен обучителен курс е 25 лв. на участник.

Обучение "Мениджмънт на класа" - 25 лв./участник.

Обучение "Портфолио на Учителя" - 25 лв./участник.

Ако един участник заяви участие и в двата обучителни курса, то общата цена ще бъде намалена с 10 лв., т.е. обучение "Мениджмънт на класа" + обучение "Портфолио на Учителя" = 50 лв. = 40 лв./участник. В този случай участникът получава достъп до двете обучения и две удостоверения с по 1 квалификационен кредит.

       Начин на плащане и получаване на материалите:

     Вие може да заплатите Вашата такса по един от двата начина:

1) По банков път - таксата се превежда по банковата сметка на Фондация "КУЗМАНОВ" като в основание за плащане задължително посочвате имената на участника/участниците, които вече са се регистрирали, за да знаем за кой/кои е преведената сума. При плащане по банков път, ние Ви издаваме фактура, която Ви изпращаме (и на хартия с подпис и печат) заедно с удостоверението до посочения от Вас офис на "Еконт". Този метод на плащане се препоръчва, когато таксата се заплаща от бюджета на учебното заведение (детска градина или училище). Ако от даденото учебно заведение се нуждаят предварително от проформа фактура, то моля свържете се с нас, за да Ви изпратим;

2) В офис на "Еконт", когато получавате пратката с Вашето удостоверение (чрез наложен платеж). Този метод се препоръчва за лица, които сами финансират участието си не се нуждаят задължително от фактура.

Политика за връщане на парите: Ако участник се откаже да участва в обучителен курс, след като е превел нужната сума към Фондация "КУЗМАНОВ" (и последната е издала вече надлежните документи свързани с обучението), то сумата от страна на Фондация "КУЗМАНОВ" НЕ подлежи на връщане към участника. 

     Всички удостоверения, и съпътстващи ги документи, ще бъдат изпратени до участниците в посочен от тях офис на "Еконт" (при регистрацията си всеки ще посочи най-удобният за него офис на "Еконт"). Материалите ще бъдат изпратени до офисите на "Еконт" най-късно до 14 работни дни след приключване на обучение. Доставката на материалите до офис на "Еконт" е на цена 4,12 лв и се поема от страна на участника.

 

 За кого е подходящо обучението:

 

- директори, заместник директори;

- учители, включително ресурсни учители и специални педагози;

- психолози и/или педагогически съветници, които работят в учебно заведение

- и др.

 

Колегите, които желаят да се включат в обучение (обученията), може да попълнят ЗАЯВКА (кликнете върху думата ЗАЯВКА).

След подаване на заявка от Ваша страна ще поличите email с бланката на удостоверението и допълнителна инструкция. Ако до 36 часа след направена от Вас заявка НЕ получите от нас потвърдително писмо (email), то значи НЕ те успели да се регистрирате успешно.

 

С уважение,
        Екипът на Фондация "КУЗМАНОВ"

 

Записване за обучителни тематични курсове за Учители

    Уважаеми Колеги,

   Отдел „Образование и култура“ на Фондация „КУЗМАНОВ“ вече над 3 години провежда квалификационни курсове за Учители в цялата страна, както присъствено, така и онлайн. Нашата организация държи рекорда и за уебинар с най-много участници – над 2 300 Учители от цяла България, които на 7 октомври 2016 г. присъстваха на БЕЗПЛАТНОТО обучението „Портфолио на Учителя“.

За тези няколко години успешно сме обучили над 10 000 Учители от детски градини, училища, центрове за работа с деца и т.н., които са били ситуирани в малки и големи населени места.

Фондация „КУЗМАНОВ“, изпълнявайки своята обществена дейност и подкрепяйки българските Педагози, периодично организира и напълно БЕЗПЛАТНИ квалификационни курсове с цел предоставяне на качествени обучения и предоставяне на теоретична и практическа информация, която би била в полза на просветителската дейност на Учителите.

Отдел „Образование и култура“ на Фондация „КУЗМАНОВ“, изпълнявайки изискванията на закона за Предучилищно и училищно образование, е вписана в Информационния регистър на одобрените програми за квалификация към МОН и получи заповед от Министъра на образоването и науката, с която са одобрени новите ни обучителни тематични курсове за Учители.

Заповедта на Министъра на МОН е под номер РД09-194/02.02.2018г.

Одобрените програми може да видите в регистъра ИРОПК на МОН като в квадратчето "Наименование на организацията" напишете само думата кузманов.

В сферата на образованието ние имаме и редица други образователни дейности като:

- ежегодни Национални Педагогически конференции (вече пет), в които всяка година над 140 Педагози от цялата страна представят свои добри практики за работа с деца, с техните родители, с ученици със СОП, иновативни методи за преподаване и т.н. Всяка година конференцията завършва с изготвянето на специален сборник с докладите. Вече хиляди са Колегите, които са присъствали на тези наши форуми като докладчици или само слушатели;

- осигуряване на дарения на книги, детски книжки, почистващи препарати, DVDDVD-плеари и други образователни средства на учебни заведения от цялата страна;

- образователни проекти с учебни заведения от цялата страна;

- и други.

                Драги Колеги, ако желаете да получавате периодично от нас информация за образователните ни проекти и инициативи, и организираните от нас квалификационни курсове, то просто ни оставете Вашия email за връзка.

Важно! Бихме желали да Ви уведомим всички Колеги, които се нуждаят от удостоверение с квалификационен кредит, че плануваме обучение в началото на месец август 2018г. при цена от 25 лв./участник. Допълнителна информация ще Ви изпратим на посочения от Вас email.

Ако желаете да оставите Вашия email и да получавате информация от нас, то моля последвайте линка – ЗАПИСВАНЕ ЗА ИНФОРМАЦИЯ (кликнете с мишката върху думите ЗАПИСВАНЕ ЗА ИНФОРМАЦИЯ).
                Благодарим Ви за доверието и до скорошни срещи.

С уважение,

Екипът на Фондация „КУЗМАНОВ“

Обучение "Мениджмънт на класа" (или как 400 Учители стават над 1400 само за няколко часа)-13.07.2018г.

Днес, на "фаталния" петък 13 - 13.07.2018г., от 13:00 часа се проведе онлайн частта на обучителния тематичен курс "Мениджмънт на класа", организиран от отдел "Образование и култура" на Фондация "КУЗМАНОВ".
В обучението взе участие и гост-лектор в лицето на г-жа Петя Ганчовска, която е част от образователната система на САЩ от 2001г. (първоначално като гимназист, после като студент, преподавател в колеж и не на последно място - родител на ученици от школа зад океана). Г-жа Ганчовска е завършила мениджмънт и експертно ни представи: управлението (мениджмънта) на американските учители, работата с родители, интерактивните начини на преподаване в класната стая, начина на използването на електроните дневници там и много други интересни факти за образователната система в САЩ.
И за да има равнопоставеност между запада и изтока, то бяха представени и образователните практики от Москва (Русия).
За квалификационния курс са записани малко над 400 Учители от цялата страна. А само за няколко часа съществуване в Интернет, записът от онлайн частта на обучението вече е гледано над 1400 пъти.

Свободното гледане на обучения или части от тях е част от обществената дейност на Фондация "КУЗМАНОВ". Периодично нашата организация организира и напълно БЕЗПЛАТНИ курсове за Колегите, с цел да ги подпомогнем в тяхната педагогическа дейност

Линк към онлайн частта на обучението "Мениджмънт на класа" - 13.07.2018г.

Уважаеми Колеги,
 
   Благодарим Ви за поредното доверие към отдел "Образование и култура" на Фондация "КУЗМАНОВ" и включването Ви в обучителния темтичен курс "Мениджмънт на класа".
За да участвате в онлайн частта на обучението Ви е нужен компютър/лаптоп/смартфон с колонки и свързан с Интернет. Напомняме Ви, че ако в уречения ден и час нямате възможност да бъдете пред компютъра, то ние ще Ви изпратим пълен запис от онлайн обучението на регистрирания от Вас email. Записът ще бъде достъпен до полунощ на 15.07.2018г. (неделя).
Имайте в предвид, че може да задавате въпроси на Лектора, в реално време като ги записвате отстрани на платформата. Поради изисквания на YouTube само регистрирани потребители могат да пишат в платформата.
В практическата част на обучението ще бъдат представени добри Педагогически практики за упрaвление на учениците от Русия и САЩ, Примерите ще бъдат презентирани от първо лице, както от основния Лектор на курса, така и от специално поканен Гост-лектор - г-жа Петя Ганчовска.
 
Колегите да очакват удостоверенията си в посочените от тях офиси на "Еконт", най-късно, до 5 работни дни след приключване на обучителния курс.
 
   Молим Ви, на 13.07.2018г. (петък), няколко минути преди 13:00 часа, да последвате линка, който е изпратен на регистрираните от Вас email-и.
       
   ВАЖНО! Фондация "КУЗМАНОВ" НЕ поема отговорност за форсмажори обстоятелства (природно бедствие, война, тежко заболяване или смърт на лектора и т.н.), които могат да доведат до забавяне на обучението, влошаване или загуба на сигнала или дали качеството на Интернета в България ще бъде достатъчно добро. Ако по една или друга причина не успеете да гледате обучителния тематичен курс на живо или по време на обучението се появи технически проблем и съответният линк спре да бъде активен, то посетете веднага сайта на Фондация „КУЗМАНОВ“, в рубриката „Новини“, където ще откриете допълнителна информация и резервен линк. Разбира се, може спокойно да изчакате и получаването на пълния запис от обучението на регистрирания от Вас email. 
Запис от обучението и учебните материали ще Ви бъдат изпратени, на регистрираните от Вас email-и, веднага след обучението. 
  
Оставаме на Ваше разположение за всякакви уточняващи въпроси и до срещата ни в 13:00 часа :-)
 
С уважение,
Екипът на Фондация "КУЗМАНОВ"

Обучение Teambuilding - 30.06.2018г.

Отново е юни, отново се срещаме с Колегите от ПЕГ "Йоан Екзарх" - гр.Враца и отново на изнесено обучение. Този път дестинацията е трявненският балкан, сгушен сред красотата на Стара Планина.
"Екип, сформиране на екип и работа в екип (Teambuilding)" е темата на обучителния тематичен курс, а обучаващата организация - разбира се отдел "Образование и култура" на Фондация "КУЗМАНОВ".
Важно е да се отбележи, че обучение на тази тема се провежда най-добре изнесено и с продължителност минимум три дни, както са решили и Учителите от града на Ботев.
Ние отиваме да поработим още малко, с иначе сплотения и прекрасен екип на школото.

Онлайн обучение на 13.07.2018г. за 15 лв.

П О К А Н А

 

относно онлайн обучителен тематичен курс на тема

 

МЕНИДЖМЪНТ НА КЛАСА

  

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

ДРАГИ КОЛЕГИ УЧИТЕЛИ,

 

В края на учебната 2017/2018 учебна година бихме желали да Ви поканим на почти БЕЗПЛАТНОТО онлайн обучение на отдел „Образование и култура“ на Фондация „КУЗМАНОВ“. Нашата организация, като неправителствена такава, се старае да предлага като напълно БЕЗПЛАТНИ, така изключително достъпни по цена квалификационни курсове за учители. При този обучителен курс - "Мениджмънт на класа", Вие заплащате само таксите за издаване на удостоверението и изпращането му по куриер, а самото обучение се явява напълно БЕЗПЛАТНО за Вас.

 

Информация за обучението:

 

     Обучителният тематичен курс е разработен от експертите на отдел „Образование и култура“ на Фондация "КУЗМАНОВ" и е одобрен от Министъра на образованието и науката, и вписан в Информационния регистър на МОН със заповед №РД09-194/02.02.2018г. 

  Мениджмънт на класа е обучение разработено изцяло на основа уменията, които съвременният учител трябва да притежава, за да води успешно и атрактивно образователния процес по време на учебен час. По време на курса ще бъдат разгледани успешни педагогически практики по темата, както от България, така и от чужбина, ще бъдат представени типовете ученическо поведение и типовете учителско поведение, ще бъде обърнато внимание на традиционните и интерактивни методи на обучение и тяхното място в учебния час, както и много други теорeтични и практически насоки за успешно менажиране на класа.

  По време на онлайн обучението на тема "Мениджмънт на класа" ще се представят:

- задaчите на учителя-мениджър и организиране на учебното пространство;

- стилове управление на класа;

- как да постигнем висока производителност и удовлетвореност в класната стая?;

- стилове на преподаване;

- различни типажи на ученическо поведение;

- информационни материали, които ще бъдат изпратени на всеки участник по email; 

- удостоверение с 1 квалификационен кредит за преминало обучение, одобрено от МОН.

 

          Датa: 

Плануваме да проведем онлайн обучителния тематичен курс на следната дата:

13.07.2018г. /петък/ заявки се приемат до 11.07.2018г. /включително/.

Начален час: 13:00 часа.

 

Важно! Ако в този ден и час имате друг ангажимент, но сте се регистрирали за обучението, то ние ще Ви изпратим пълен запис за съответното обучение, на посочения от Вас email, който запис ще може да гледате през следващите 48 часа (след това записът няма да бъде активен).

 

         Цена:

        Цената на обучителния курс е 15 лв. на участник.

Това е основно цената за издаване на удостоверението и изпращането му с куриер. Самото обучение се явява БЕЗПЛАТНО за участниците.

 

       Начин на плащане и получаване на материалите:

     Вие може да заплатите Вашата такса по един от двата начина:

1) По банков път - таксата се превежда по банковата сметка на Фондация "КУЗМАНОВ" като в основание за плащане задължително посочвате номера на фактурата ИЛИ имената на участника/участниците, които вече са се регистрирали, за да знаем за кой/кои е преведената сума. При плащане по банков път, ние Ви издаваме фактура, която Ви изпращаме (и на хартия с подпис и печат) заедно с удостоверението до посочения от Вас офис на "Еконт". Този метод на плащане се препоръчва, когато таксата се заплаща от бюджета на учебното заведение. Ако от даденото учебно заведение се нуждаят предварително от проформа фактура, то моля свържете се с нас, за да Ви изпратим;

2) В офис на "Еконт", когато получавате пратката с Вашето удостоверение (чрез наложен платеж). Този метод се препоръчва за лица, които сами финансират участието си не се нуждаят задължително от фактура.

Политика за връщане на парите: Ако участник се откаже да участва в обучителен курс, след като е превел нужната сума към Фондация "КУЗМАНОВ" (и последната е издала вече надлежните документи свързани с обучението), то сумата от страна на Фондация "КУЗМАНОВ" НЕ подлежи на връщане към участника. 

     Всички удостоверения, и съпътстващи ги документи, ще бъдат изпратени до участниците в посочен от тях офис на "Еконт" (при регистрацията си всеки ще посочи най-удобният за него офис на "Еконт"). Материалите ще бъдат изпратени до офисите на "Еконт". Доставката на материалите до офис на "Еконт" е БЕЗПЛАТНА за Вас.

 

 За кого е подходящо обучението:

 

- директори, заместник директори;

- учители, включително ресурсни учители и специални педагози;

- психолози и/или педагогически съветници, които работят в учебно заведение

- и др.

 

Колегите, които желаят да се включат в обучение (обученията), може да попълнят ЗАЯВКА (кликнете върху думата ЗАЯВКА).

След подаване на заявка от Ваша страна ще поличите email с бланката на удостоверението и допълнителна инструкция. Ако до 36 часа след направена от Вас заявка НЕ получите от нас потвърдително писмо (email), то значи НЕ те успели да се регистрирате успешно.

 

С уважение,
        Екипът на Фондация "КУЗМАНОВ"

 

Обучение "Работа с родителите"-25.06.2018г.

И тази учебна година нашата организация - Фондация "КУЗМАНОВ" има удоволствието да срещне Колегите от ОУ "Ген. Карцов"-Христо Даново и НУ "Васил Левски"-Иганово. "Приобщаващо образование" и "Работа с родителите" бяха двете обучения, които проведохме с Учителите от двете школа през учебната 2017/2018 година. Вторият обучителен тематичен курс (Работа с родителите) беше изнесено обучение, сред красотите на Клисурския балкан.
Благодари сме на Учителите от двете училища, с които работим през последните три години. И за напред ще направим всичко възможно да им организираме и представим квалификационните курсове по атрактивен, достъпен и професионален начин.
Благодарим Ви, Колеги, за доверието и до нови срещи!

Обучение "Портфолио на Учителя"-23.06.2018г.

Нашият екип има удовослтвието да срещне за пореден път (вече им изгубихме точната бройка - 5 или 6 :-) ) Педагогическите колективи на ОУ "Отец Паисий"- Искра и ОУ "Христо Ботев"-Градина. Този път, Колегите избраха за изнесеното си обучение вилната зона над село Марково, Пловдивско, където отдел "Образование и култура" на Фондация "КУЗМАНОВ" представи нормативните изисквания за изготвяне на Учителско портфолио. 
Вярваме, че сме били и този път полезни на Учителите от двете школа и им пожелавам хубаво лято и до нови срещи през следващата учебна година!


От екипа на Фондация "КУЗМАНОВ"

ЗАЯВКА за "Сборник с добри Педагогически практики за иновативно образование"

     Уважаеми Дами и Господа,

   Бихме желали да Ви представим поредната книга, съдържаща добри Педагогически практики от цялата страна. След предходните издания: "Учителски наръчник", "Родителски наръчник", "Сборник с добри Педагогически практики от цяла България" (книгите може да откриете на нашия сайт, като може дори да изтеглите "Родителски наръчник" напълно БЕЗПЛАТНО), събрали богатия опит на Учители от цяла България при работата им с ученици и техните родители, с радост Ви представяме и "Сборник с добри Педагогически практики за иновативно образование". Сборникът съдържа над 450 страници, на които са представени реални добри Педагогически практики и доклади на Учители от цялата страна, представени по време на V Национална Педагогическа конференция, 24-26.11.2017г., в гр. Банско. На форума взеха участие над 140 Педагози от цялата страна, като в Сборник с добри Педагогически практики за иновативно образование са публикувани всички изложени доклади.
Списък на докладчиците и представените от тях теми може да видите в списъка по-долу. 

   Отдел "Образование и култура" на Фондация "КУЗМАНОВ", Ви предлага да закупите, според нас, тази наистина ценна книга, събрала опита на Българските Просветители и представен по време на V Национална Педагогическа конференция. Вашият екземпляр може да я заявите като последвате линка - ЗАЯВКА (кликнете върху думата ЗАВКА).
Цената на сборника е 29 лв., който съдържа над 450 страници материали. Това е крайна цена! В нея е включена и БЕЗПЛАТНА за Вас доставка, до посочен от Вас офис на "Еконт".
   Книгата може да закупите, както от името на физическо лице, така и от името на институция (учебно заведение, община, неправителствена организация и т.н.), като ние ще Ви издадем надлежно фактура.
Плащането може да извършите по банков път/Easy Pay/Еконт и др. най-късно до 09.07.2018г.
   Важно! Сборникът с добри Педагогически практики за иновативно образование може да поръчате само за ограничен период от време - до 08.07.2018г. /включително/. След тази дата повече поръчки НЯМА да бъдат приемани и единствената възможност да си набавите безценната книга е като участвате в VI Национална Педагогическа конференция (през ноември 2018г.), когато същата ще бъде раздадена на участниците във форума. Заявените сборници ще бъдат изпратени до избрания от Вас офис на "Еконт" в периода 23-27.07.2018г. 


   За поръчка на сборника, моля попълнете ЗАЯВКА (кликнете върху думата ЗАЯВКА).

   С уважение,

   Екипът на Фондация "КУЗМАНОВ"

  

Автор/ автори

Тема на доклада

Юлия Ненова

Приобщаващо образование в детската градина- взаимодействие ДГ-деца-родители

Галина Попова

Екологичното предприемачество - иновативно образование с много възможности

Асен Зашев

Блок - часове

Лидия Василева

Частна немска гимназия "Ерих Кестнер" - иновативно училище. Въвеждане на проектна седмица като иновативен метод за обучение.

Лидия Василева

Работа по проекти като метод за обучение – теория и практика

Татяна Дренска, Грета Тихомирова Енчева

Общуване с родителите в социалната мрежа facebook

Мариана Добрева

Отношенията на детето към членовете на семейството - изследване

Силвия Тодорова Митрофанова

Проект "Диви и щастливи"

Маруся Йончева

Социалната компетентност на децата от подготвителна група

Мария Николова

Развиване на житейски умения у   учениците от ромски произход в часовете по български език и литература

 

Успешна социализация на деца със СОП

Снежана Найденова

Социални аспекти на приобщаващата среда

Зоя Кокалова

Уникалният свят на Марти и неговите малки учители

Ина Петрова

Да разпознаем, разберем и помогнем на децатата със сензорна дезинтеграция

Йорданка Начева, Пенка Неделкова

Евфективно педагогическо взаимодействие учител-дете-родител-институция

Албенка Игнатова, Вилма Великова и Руси Русев

Приобщаващото училище - едно училище за всички

Димитринка Георгиева

Приложението на Office 365 за качествено образование

Даниела Атанасова

Използване  на съвременните  образователни технологии в часовете по Човекът и природата

Пламена Цветанова

Формиране на ценности у децата в партньорство с родителите

Любомира Любенова Пенева

"Един ден от живота ми в училище"

Виолина Иванова Величкова

Добри практики и осъществяване на допълнителната подкрепа на децата със специални образователни потребности в ОУ " Д-р Петър Берон"

Паолина Станчева

Ателие- допълнителна форма на педагогическо взаимодействие с открити възможности за приобщаващо образование

Пламена Неделчева

Новаторският дух на малък човек с голяма стъпка

Марияна   ХристеваЕвгения Василева

„ACT  TOGETHER – BE  CREATIVE!“ - сътрудничество за иновации и обмен на добри практики

Станислава Йосифова Бекярова

Здрави и силни растем

Радостина Чейрекова, Даниела Колева

Здравно хигиенни навици при деца от 3-5 години

Блага Петрова Енева

Усъвършенстване грамотността на учениците от IV клас чрез възприемане, интерпретиране и създаване на текст в часовете за самоподготовка

Севдие Алиева

еТУИНИНГ ПРОЕКТ „ДЕЦА В ДВИЖЕНИЕ“/ еTWINNING PROJECTS „MOVEMENT4KIDS”

Милена Маринова

Социометрията в помощ на приобщаващото образование

Вяра Данева

Съвременно състояние на проблема за емоционалната интелигентност в предучилищна възраст.

Мария Бозукова

Подвижните игри за ориентиране в тримерното пространство при 5-6 годишните деца

Елена Михайлова

Игрови техники и упражнения за   развитие на емоционалната интелигентност като неделима част от адаптационния процес на 3-4-годишните деца

Татяна Трикова

Внедряване на ИКТ в образователния процес – инструмент за създаване на интерес у подрастващите

Силвия Маринова

Иновации в обучението по Човек и общество с цел овладяване на учебния материал и постигане на по - високи резултати.

Кристина Бонева, Ангелина Иванова

Образователна интеграция на ученици от ромски произход чрез извънкласни дейности

Райна Иванова

Развитие на познавателен интерес и творческо въображение чрез работа с природни материали в предучилищна възраст.

Мариана Халачева

Туристически клуб за ученици „Пирински стражи” –педагогическа практика за създаване и развитие на екологичномислещи личности

Лиляна Шаламанова

Целодневното обучение  в начален етап на Иновативно СУ „Св. св. Кирил и Методий", гр. Велинград – работилница за таланти и бъдещи откриватели

Василка Кънева

Учителят и мотивацията на ученици билингви в начален етап на образование

Илияна Кътева

Иновативни подходи на преподаване на ученици,обучавани в мултикултурна среда

Анелия Андреева/Галя Цолова Велкова Андреева

ПРОГРАМА ЗА АДАПТИРАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПЪРВИ КЛАС НА 20. ИНОВАТИВНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ТОДОР МИНКОВ“

Маргарита Теохарова Спирова

Родителски кът  - дейности за превръщането на родителите в партньори на училището по програма Еразъм+

Обучение "Портфолио на Учителя" - 08.06.2018г.

Днес се проведе онлайн частта от обучителния тематичен курс "Портфолио на Учителя", в който се включиха Педагози от цялата страна.
Колегите за пореден път оцениха обучението като изключително полезно и практически ориентирано.

Отдел "Образование и култура" на Фондация "КУЗМАНОВ" има значителен опит в провеждането на този квалификационен курс, включително и по Интернет. През октомври 2016 год. нашата организация проведе уебинар по темата с над 2 400 участника от цяла България, което онлайн обучение все още не може да бъде надминато по брой участници, вече близо две години.
Благодарим Ви, драги Колеги, за доверието и чудесното съвместно сътрудничество вече толкова години.

Обучение по "Компютърно моделиране за III клас"-05.06.2018г.

За първи път нашият екип провежда обучение в гр. Мездра. Домакин на първия ни обучителен тематичен курс в града беше и първото училище в населеното място - ОУ "Христо Ботев", чиято сграда е паметник на културата и посторена с даренията на местното общество.
Колегите от школото оцениха изключително високо представените теоритични и практически знания, от нашия Лектор, които ще им бъдат полезни при воденето на новия учебен предмет - "Компютърно моделиране за III клас".
Вярваме, че скоро ще се срещнем отново с Учителите при тяхното изнесено обучение

Online обучение на тема "Приобщаващо образование"-02.06.2018г.

Втори юни 2018г. се оказа интензивен за екипа на Фондация "КУЗМАНОВ. Докато част от Лекторите ни водеха присъствено обучение в троянския балкан, то г-жа Катя Кючукова - Директор на отдел "Образование и култура" в организацията ни водеше оналайн частта от обучителния тематичен курс "Приобщаващо образование", в което участваха учители от цялата страна. 
За това онлайн обучение нашият екип избра да го излъчи от морската ни столица - Варна.
Радваме се, че бяхме полезни на Колегите от десетките детски градини и училища от цяла България, при работата им с наредбата за "Приобщаващото образование" - една много теоретична и трудна тема, но от изключителна важност за образователната ни система.

Обучение на тема "Подготовка, изпълнение и управление на проекти"-02.06.2018г.

Учителите от СУ "Христо Смирненски" - Гулянци и ОУ "Климент Охридски" - Крушовене избраха една различна, но важна тема - работа по проекти. за своята квалификация. Отдел "Образование и култура" на Фондация "КУЗМАНОВ" представи темата в цялостност - от идеята, намирането на източници за финансиране, разписване на самата проектна документация до отчитането, проектния език и т.н. Обучителният тематичен курс беше воден от експерта в областта - д-р Ваня Димитрова, която има опит при разработването и изпълнението на редица проекти, както в различни учебни заведения, така и на ниво университет и НПО.
А след усилената работа Колеги имат право и на почивка в СПА центъра на с. Чифлик (троянско).

Линкове към онлайн обученията през месец юни 2018г.

Уважаеми Колеги,
 
   Благодарим Ви за поредното доверие към отдел "Образование и култура" на Фондация "КУЗМАНОВ" и включването Ви в обучителните ни тематични курсове.
За да участвате в онлайн обучението Ви е нужен компютър/лаптоп/смартфон с колонки и свързан с Интернет. Напомняме Ви, че ако в уречения ден и час нямате възможност да бъдете пред компютъра, то ние ще Ви изпратим пълен запис от онлайн обучението на регистрирания от Вас email. Записът ще бъде достъпен около 48 часа.
Имайте в предвид, че може да задавате въпроси на Лектора, в реално време като ги записвате отстрани на платформата. Поради изисквания на YouTube само регистрирани потребители могат да пишат в платформата.
   Молим Ви, в деня на заявеното от Вас обучение, няколко минути преди 14:00 часа, да последвате линковете, които са Ви изпратени на регистрираните от Вас email-и.
       
   ВАЖНО! Фондация "КУЗМАНОВ" НЕ поема отговорност за форсмажори обстоятелства (природно бедствие, война, тежко заболяване или смърт на лектора и т.н.), които могат да доведат до забавяне на обучението, влошаване или загуба на сигнала или дали качеството на Интернета в България ще бъде достатъчно добро. Ако по една или друга причина не успеете да гледате обучителния тематичен курс на живо или по време на обучението се появи технически проблем и съответният линк спре да бъде активен, то посетете веднага сайта на Фондация „КУЗМАНОВ“, в рубриката „Новини“, където ще откриете допълнителна информация и резервен линк. Разбира се, може спокойно да изчакате и получаването на пълния запис от обучението на регистрирания от Вас email. 
Позволете ни да Ви напомним, че запис от обучението и учебни материали ще бъдат изпращани само на участниците, които са си изпратили попълнените карти. 
  
Оставаме на Ваше разположение за всякакви уточняващи въпроси и до срещата ни в 14:00 часа :-)
 
С уважение,
Екипът на Фондация "КУЗМАНОВ"

Обучение "Мениджмънт на класа"-25.05.2018г.

Колегите от 88 СУ "Димитър Попниколов"-гр. София поканиха отдел "Образование и култура" на Фондация "КУЗМАНОВ" за квалификационния си курс. Това е вторият обучителен курс, който нашият екип провежда с Учителите от школото. Темата на сегашното обучение беше "Мениджмънт на класа" и вярваме, че с изложената теория и няколкото практически ориентирани казуси, сме помогнали на Колегите да управляват поверените им ученици по-ефективно и ефикасно.

Инструкция за online обученията през месец юни 2018г. на Фондация "КУЗМАНОВ"

Уважаеми Колеги,

Благодарим Ви за поредното доверие и включването на Ваш представител/представители в обучителните тематични курсове "Приобщаващо образование" и/или "Портфолио на Учителя". Он-лайн обучителната чат отново ще се проведе чрез платформата YOUTUBE, и най-късно до 29.05.2018г. ще Ви изпратим линк и допълнителна инструкция за включването Ви в уебинара.
Бихме желали да Ви напомним, че изпращаме удостоверенията до посочените от Вас офиси на "Еконт". Би трябвало да получите email и SMS от 'Еконт", когато пратката Ви е в техния офис.
Позволете ни да Ви напомним и за това, че може да ни изпратите попълненото си удостоверение най-късно до 25.05.2018г., а извършите плащане (в офис на "Еконт" или по банков път - в зависимост от Вашата заявка) - най-късно до 30.05.2018г. Моля, да имате в предвид, че ако в оказаните срокове НЕ ни изпратите Вашето попълнено удостоверение и/или заплатите обучението си, то Вашата заявка ще бъде изтрита и Вие няма да получите линкове за обучението на по-късен етап.
Колегите, които вече са ни изпратили попълнените си удостоверения и карти молим ДА НЕ НИ ГИ ИЗПРАЩАТ повторно. Ако има проблем, то ние ще се свържем с Вас. :-)


ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЧИНА НА ПОПЪЛВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕТО

В прикачения файл на писмата, които сте получили, Ви изпращаме и двата вида удостоверения - за обучението по "Приобщаващо образование" (файлът е озаглавен ПО-MON) и за обучението по "Портфолио на Учителя (файлът е озаглавен ПФ-MON). Всеки попълва вида удостоверение, за което обучение се е записал.
Например: Ако сте се записали САМО за обучиенито по "Приобщаващо образование", то Ви молим да попълните, с Вашите данни, само удостоверението с име ПО-MON.
Ако сте за записали САМО за обучението по "Портфолио на Учителя", то Ви молим да попълните, с Вашите данни, само удостоверението с име ПФ-MON.
Обаче, ако сте се записали и за ДВЕТЕ обучения, то Ви молим да попълните, с Вашите данни, и двете прикачени удостоверения.

Нужното Ви удостоверение молим да копирате толкова пъти, колкото е броят на участниците от Вашето учебно заведение. Молим Ви да попълните данните във всяко едно удостоверение, за всеки един участник, които са оцветени в червено. Молим Ви да НЕ променяте нищо друго по удостоверението! Абсолютно нищо друго по удостоверението, освен текста оцветен в червено! Ако при попълването страницата се размести и текстът отиде на съседната страница не се притеснявайте - ние ще го редактираме. Обучението носи 1 квалификационен кредит. Попълнените удостоверения молим да ни върнете обратно по email-а, в същия формат, най-късно до 25.05.2018г.
Колкото по-рано ни върнете попълнените удостоверения, толкова по-бързо (дори преди края на онлайн обучението) ще Ви ги изпратим до посочения от Вас офис на "Еконт" БЕЗПЛАТНО.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЧИНА НА ПОПЪЛВАНЕ И ИЗПРАЩАНЕ НА КАРТАТА
 

Важно! Този път картата, в която всеки един участник дава мнението си за отминалото обучение и декларира, че е получил обучителни материали, удостоверение и т.н.. ще се изпраща по email. Двата вида карти (за обучението по "Приобщаващо образование" - ПО-Карта и за обучението по "Портфолио на Учителя" - ПФ-Карта) са приложени в прикачения файл. Попълването на картите е аналогично като при удостоверенията - попълвате тази карта, за което обучение сте се записали. Ако сте се записали и за двете обучения - попълвате и двете карти. Вие си преценявате кога ще си попълните и ще ни изпратите картите сканирани на нашата електронна поща (може да ни ги изпратите и предварително), но НЕ по-късно от три дни след провеждането на всяко обучение! Попълнените и сканирани от Вас карти се изпращат на този email, от който получавате кореспонденция от нас.
Материалите от обучителните курсове, както е обявено и в самата покана за тях, ще Ви бъдат изпратени по регистрираните от Вас email-и, след обучението (заедно със записа от отминалия курс). Материали ще бъдат изпращани САМО на участници, които са си попълнили картата, сканирали са я и са ни я върнали на нашата електронна поща (email) !

 
Позволете ни да напомним на участниците, които са заявили желание за проформа фактура - при плащането й задължително да окажат номера на фактурата. А участниците, които са пожелали да запалят таксите си в офис на "Еконт" - ще сторят това, когато получават от куриера удостоверението си.

Ако се нуждаете от допълнителна информация - моля, свържете се с нас по удобен за Вас начин.
 
С уважение,

Екипът на Фондация "КУЗМАНОВ" и "КУЗМАНОВ ОБРАЗОВАНИЕ" ЕООД

Обучение по ХАДВ-15.05.2018г.

Колегите от ДГ № 14 "Карлсон" - гр. София отново се довериха на отдел "Образование и култура" на Фондация "КУЗМАНОВ" за своята квалификация. Темата на обучението, този път, беше "Хиперактивност и дефицит на внимание. Практически насоки за работа с хиперактивни деца и ученици".
Важно е децата със СОП и поведенчески проблеми да се идентифицират в ранна детска възраст, за да може да получат необходимата допълнителна подкрепа и пораснат като активни граждани в обществото ни.

Обучение "Мениджмънт на класа"-28.04.2018г.

Отдел "Образование и култура" на Фондация "КУЗМАНОВ" проведе първото си обучение в СУ "Николай Катранов"-гр. Свищов. Но с Колегите от школото се познаваме от няколко години. Среща ли сме ги в: изданията на "Националните Педагогически конференции" организирани от нас; редица онлайн обучения; както и на церемонията "Учител на годината - България 2016г.", когато г-жа Галя Рошелова беше отличена с приз "Учител на годината - България 2016г. - за цялостно творчество".
"Мениджмънт на класа" беше темата на обучителния тематичен курс, който проведохме (присъствено и онлайн) в последния уикенд на месец април 2018г. в СУ "Николай Катранов" - Свищов.

Обучение "Стрес и конфликти" - 28.04.2018г.

Отново нашият екип има удоволствието да бъде сред красотите на Етрополския балкан, с чудесните Колеги от СУ "Христо Ясенов"-гр. Етрополе, но този път към групата се присъединиха и Учителите от ПГ-Етрополе, с който се срещаме за първи път.
Преди две седмици си говорихме как да организираме учебния час така, че да бъде по-интересен за учениците чрез обучителната тема - "Интерактивни методи на обучение", а през този уикенд (28-29.04.2018г.) обсъждахме стреса и конфликтите.
Обучителният тематичен курс "Стрес и конфликти" е сред най-атрактивните, интересни и практически ориентирани обучения за Учители на отдел "Образование и култура" на Фондация "КУЗМАНОВ".
Благодарим Ви, драги Колеги, за доверието и до нови срещи!

Предстоящи онлайн обучения за УЧИТЕЛИ

 

 

П О К А Н А

 

относно онлайн обучителени тематични курсове на теми

 

ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ

ПОРТФОЛИО НА УЧИТЕЛЯ 

Семинар на тема "Новата регулация за защита на личните данни (GDPR). Съгласно европейския регламент № 2016/679"

 

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

ДРАГИ КОЛЕГИ УЧИТЕЛИ,

 

Бихме желали да Ви поканим на предстоящите онлайн обучителните тематични курсове на отдел „Образование и култура“ на Фондация „КУЗМАНОВ“. Вие може да се включите, както в едното, така и в двете обучения. 

 

Информация за обученията:

 

     И двата обучителни тематични курса са разработени от експертите на отдел „Образование и култура“ на Фондация "КУЗМАНОВ" и са одобрени от Министъра на образованието и науката, и вписани в Информационния регистър на МОН със заповед №РД09-194/02.02.2018г. 

  Приобщаващо образование - обучението е разработено изцяло на основа наредбата за Приобщаващото образование, която е в сила от 27.10.2017г. По време на курса ще бъдат разлгледани и стъпките за налагане на санкции, механизмът за противодействие на тормоза и насилието, и цялостната документация, свързана с наредбата за "Приобщаващото образование".

  По време на онлайн обучението на тема "Приобщаващо образование" ще се представят:

- подробно представяне на наредбата за "Приобщаващото образование" и практическото й влияние върху работата на Учителя;

- изясняване на основните термини в нормативната уредба като: "обща и допълнителна подкрепа", "координатор на екип" и др.;

- процедурата за налагане на наказания, с практически примери от страна на Лектора;

- механизмът за противодействие на агресивните прояви и тормоза, в контекста на приобщаващото образование;

- възможност за задаване на въпроси от страна на участниците;

- бланки на документи, които трябва да бъдат изготвени съгласно изискванията на наредбата на "Приобщаващото образование". Документите ще бъдат предоставени на участниците или на CD или на регистрираните от тях email-и;

 

- удостоверение с 1 квалификационен кредит за преминало обучение, одобрено от МОН.

     Портфолио на Учителя - обучението е разработено съгласно изискванията на закона за Предучилищното и училищното образование, наредба № 12 от 1.09.2016г. на МОН и други нормативни документи свързани с онагледяването на професионалното развитие и работата на Учителите. В курса има заложена и практическа част свързана с изготвянето на индивидуално портфолио. 

  По време на онлайн обучението на тема "Портфолио на Учителя" ще се представят:

 - теоретични и практически насоки за изготвяне на Портфолио на Учителя, съгласно наредба № 12 на МОН и другите нормативни документи;

- редица практически примери, поднесени от лектора;

- възможност за задаване на въпроси от страна на участниците;

- бланка на Учителско портфолио, с включени минималните изисквания. Формулярът на портфолио ще бъде изпратен на регистрираните от участниците email-и;

- удостоверение с 1 квалификационен кредит за преминало обучение, одобрено от МОН.

     Семинар "Новата регулация за защита на личните данни (GDPR). Съгласно европейския регламент № 2016/679" - семинарът е разработен на база процедурата по ISO 27001:2013 и има за цел да подпомогне директорите и администрацията на учебните заведения (и не само) с подготовката им да отговорят на новите изисквания за опазване и администриране на личните данни. Моля да обърнете внимание, че това е семинар, а НЕ обучение с квалификационен кредит. Той има за цел да Ви подпомогне в процеса на въвеждане на новите изисквания.

  

     Дати:

 

Плануваме да проведем онлайн обучителните тематични курсове на следните дати:

02.06.2018г. /събота/ за обучението на тема Приобщаващо образование заявки се приемат до 27.05.2018г. /включително/ или до достигане на 300 регистрирани участници.

Начален час: 14:00 часа.

08.06.2018г. /петък/ за обучението на тема Портфолио на Учителя заявки се приемат до 03.06.2018г. /включително/ или до достигане на 300 регистрирани участници.

Начален час: 14:00 часа.

22.06.2018г. /петък/ за семинара на тема Новата регулация за защита на личните данни (GDPR) заявки се приемат до 17.06.2018г. /включително/ или до достигане на 300 регистрирани участници.

Начален час: 14:00 часа.

 

Важно! Ако в този ден и час имате друг ангажимент, но сте се регистрирали за обучението, то ние ще Ви изпратим пълен запис за съответното обучение, на посочения от Вас email, който запис ще може да гледате през следващите 36 часа (след това записът няма да бъде активен).

         Цена:

        Цената на всеки отделен обучителен курс и семинара е 49 лв. на участник.

Обучение "Приобщаващо образование" - 49 лв./участник.

Обучение "Портфолио на Учителя" - 49 лв./участник.

Семинар по GDPR - 49 лв./участник.

Ако един участник заяви участие и в двата обучителни курса, то общата цена ще бъде намалена с 10 лв., т.е. обучение "Приобщаващо образование" + обучение "Портфолио на Учителя" = 98 лв. = 88 лв./участник. В този случай участникът получава достъп до двете обучения и две удостоверения с по 1 квалификационен кредит.

       Начин на плащане и получаване на материалите:

     Вие може да заплатите Вашата такса по един от двата начина:

1) По банков път - таксата се превежда по банковата сметка на Фондация "КУЗМАНОВ" като в основание за плащане задължително посочвате имената на участника/участниците, които вече са се регистрирали, за да знаем за кой/кои е преведената сума. При плащане по банков път, ние Ви издаваме фактура, която Ви изпращаме (и на хартия с подпис и печат) заедно с удостоверението до посочения от Вас офис на "Еконт". Този метод на плащане се препоръчва, когато таксата се заплаща от бюджета на учебното заведение (детска градина или училище). Ако от даденото учебно заведение се нуждаят предварително от проформа фактура, то моля свържете се с нас, за да Ви изпратим;

2) В офис на "Еконт", когато получавате пратката с Вашето удостоверение (чрез наложен платеж). Този метод се препоръчва за лица, които сами финансират участието си не се нуждаят задължително от фактура.

Политика за връщане на парите: Ако участник се откаже да участва в обучителен курс, след като е превел нужната сума към Фондация "КУЗМАНОВ" (и последната е издала вече надлежните документи свързани с обучението), то сумата от страна на Фондация "КУЗМАНОВ" НЕ подлежи на връщане към участника. 

     Всички удостоверения, и съпътстващи ги документи, ще бъдат изпратени до участниците в посочен от тях офис на "Еконт" (при регистрацията си всеки ще посочи най-удобният за него офис на "Еконт"). Материалите ще бъдат изпратени до офисите на "Еконт" до 14 работни дни след приключване на обучението. Доставката на материалите до офис на "Еконт" е БЕЗПЛАТНА за Вас.

 

 За кого е подходящо обучението:

 

- директори, заместник директори;

- учители, включително ресурсни учители и специални педагози;

- психолози и/или педагогически съветници, които работят в учебно заведение

- и др.

 

Колегите, които желаят да се включат в обучение (обученията), може да попълнят ЗАЯВКА (кликнете върху думата ЗАЯВКА).

След подаване на заявка от Ваша страна ще поличите email с бланката на удостоверението и допълнителна инструкция. Ако до 36 часа след направена от Вас заявка НЕ получите от нас потвърдително писмо (email), то значи НЕ те успели да се регистрирате успешно.

 

С уважение,
        Екипът на Фондация "КУЗМАНОВ"

 

Обучение на тема "Интерактивни методи на обучение"-15.04.2018г.

СУ "Христо Ясенов" - град Етрополе, в лицето на г-жа Мила Манчева - директор на училището, посрещна за първи път Фондация "КУЗМАНОВ". За своя първи обучителен тематичен курс част от Колегите от школото избраха изключително интерактивната и практически ориентирана тема "Интерактивни методи на обучение". За едно модерно обучение трябва да има е един модерен (интерактивен, иновативен) начин за завършването му. Нашият екип е посочил в регистъра ИРОПК на МОН, че това ще стане с изготвянето на мисловни карти за отделните етапи на обучение в школото. 
Участниците в обучението дадоха своите високи и положителни мнения, в обратната си връзка, за организацията на обучението и представения материал от г-жа Катя Кючукова - Директор на отдел "Образование и култура".
И поръчаха следващия си обучителен курс още на 28.04.2018г., когато ще поговорят за стреса и конфликтите с експерта в областта - д-р Наталия Любенова.
Благодарим Ви, Колеги, за чудесното сътрудничество!

Обучение на тема "Работа с родителите"-14.04.2018г.

Отдел "Образование и култура" на Фондация "КУЗМАНОВ" за пореден път срещна екипите на детските градини от район "Западен" на община Пловдив.
Домакин на събитието беше самата районна общинска администрация, която винаги е подкрепяла образователния процес в региона.
Добрите педагогически практики на Колегите от детските градини, участващи в обучението, многократно са представяни на Националните Педагогически конференции на Фондация "КУЗМАНОВ".
"Работа с родителите" с акцент върху детските градини - беше темата на този обучителен тематичен курс.
Вярваме, че съвсем скоро ще срещнем нашите приятели от пловдивските учебни заведения, на поредното обучение.

Запис от онлайн обучението на 03.04.2018г.

Уважаеми Колеги,

Благодарим Ви за активното участие в онлайн обучителен тематичен курс на тема "Компютърно моделиране за III клас", който се проведе на 03.04.2018г.
В линковете по-долу изпращаме двете части на обучението. Същите са публикувани в YouTube-канала на Фондация "КУЗМАНОВ", където ще останат до 13.04.2018г.
Запис на "Компютърно моделиране за III клас" - част I (кликнете с мишката върху синия текст).
Запис на "Компютърно моделиране за III клас" - част II (кликнете с мишката върху синия текст).
 
Материалите на Колегите, поръчали допълнителния пакет, ще бъдат изпратени до заявените от тях офиси на "Еконт" в периода 10.04.2019-16.04.2018г.

Хубави почивни дни и празници,

С уважение,


Екипът на Фондация "КУЗМАНОВ" и "КУЗМАНОВ ОБРАЗОВАНИЕ" ЕООД

Инструкция за онлайн обучението по "Компютърно моделиране за III клас" на 03.04.2018г.

   Уважаеми Колеги,
 
   Благодарим Ви за поредното доверие към отдел "Образование и култура" на Фондация "КУЗМАНОВ" и партньорската й организация "КУЗМАНОВ ОБРАЗОВАНИЕ" ЕООД и включването Ви в обучителния тематичен курс Компютърно моделиране за III клас.
За да участвате в онлайн обучението Ви е нужен компютър/лаптоп/смартфон с колонки и свързан с Интернет. Напомняме Ви, че ако в уречения ден и час нямате възможност да бъдете пред компютъра, то ние ще Ви изпратим пълен запис от онлайн обучението на регистрирания от Вас email.
Имайте в предвид, че може да задавате въпроси на Лектора, в реално време като ги записвате отстрани на платформата. Поради изисквания на YouTube само регистрирани потребители могат да пишат в платформата.
   Молим Ви, на 03.04.2018г. /вторник/, няколко минути преди 14:00 часа, да последвате следните линкове:
 
!!! „Компютърно моделиране за III клас“ – част I (кликнете с мишката върху синия текст). Този линк ще бъде активен от 14:00 часа до 15:30 часа, когато ще е първата част от обучението.
 
!!! „Компютърно моделиране за III клас“ – част II (кликнете с мишката върху синия текст). Този линк ще бъде активен от 16:00 часа до 18:00 часа, когато ще бъде втората част от обучението.
  
   ВАЖНО! Фондация "КУЗМАНОВ" НЕ поема отговорност за форсмажори обстоятелства (природно бедствие, война, тежко заболяване или смърт на лектора и т.н.), които могат да доведат до забавяне на обучението, влошаване или загуба на сигнала или дали качеството на Интернета в България ще бъде достатъчно добро. Ако по една или друга причина не успеете да гледате обучителния тематичен курс на живо или по време на обучението се появи технически проблем и съответният линк спре да бъде активен, то посетете веднага сайта на Фондация „КУЗМАНОВ“, в рубриката „Новини“, където ще откриете допълнителна информация и резервен линк. Разбира се, може спокойно да изчакате и получаването на пълния запис от обучението на регистрирания от Вас email. 
 
СЛЕДВАЩАТА ИНФОРМАЦИЯ Е НА ВНИМАНИЕТО НА КОЛЕГИТЕ, КОИТО СА ПОРЪЧАЛИ И ДОПЪЛНИТЕЛНИЯ ПАКЕТ
 
    Драги Колеги,
 
   Бихме желали да Ви напомним, че ще Ви изпратим следните материали:
- хартиената фактура (Вие вече сте получили на пощите си електрони копия);
- удостоверенията за преминало обучение;
- CD-наръчника;
- един лист, на който ще трябва да напишете името и фамилията си, да се подпишете, и да върнете веднага на куриера. На този лист ще пише, че сте присъствали на обучението, получили сте учебни материали (CD –диск) и удостоверение, и т.н.. Също така на този лист може да дадете и Вашата оценка от проведеното обучение, но само ако желаете. Листът ще Ви изпратим по email-a през следващите дни, за да го видите предварително.
Описаните по-горе материали ще Ви бъдат изпратени до посочения от Вас офис на „Еконт“, БЕЗПЛАТНО за Вас. Очаквайте пратките си най-късно до седем работни дни след провеждане на обучението, т.е. най-късно до 16.04.2018г.
Моля да имате в предвид, че ако НЕ потърсите практиката си в посочения от Вас офис на „Еконт“ (от „Еконт“ би трябвало да Ви информират и чрез SMS или телефонно обаждане, че имате пратка) и от куриерската фирма ни я върнат, то ние бихме могли да Ви я изпратим обратно само, ако заплатите всички разходи по доставката й до момента.
Фондация „КУЗМАНОВ“ може да прави корекции по издадените вече фактури и изпратените от Вас удостоверения до 03.04.2018г.. След това всяка една корекция се заплаща от участника.
Оставаме на Ваше разположение за всякакви уточняващи въпроси и до вторник, в 14:00 часа :-)
 
С уважение,
Екипът на Фондация "КУЗМАНОВ"
 

Семинар посветен на агресията в община Шумен-26.03.2018г.

Поредният семинар посветен на борбата с агресивни прояви сред децата и учениците беше представен в община Шумен. Организатор на събитието беше отдел "Образование и култура" на Фондация "КУЗМАНОВ" в партньорство с МКБППМН към община Шумен.
Г-жа Катя Кючукова - експерт и ненадминат лектор, не само у нас, в областта на обученията на Учители, представи най-новите световни изследвания върху детската и младежка агресия пред Колегите от гр. Шумен - учители от детски градини и училища, представители на община Шумен, ДАЗД и други заинтересовани институции. 
Във втората част на събитието присъстващите участници споделиха за предизвикателствата при решаване на конфликтни ситуации в ежедневната си практика, а нашият екип ги подкрепи с експертни и практически съвети.

Поредицата от семинари посветени на борбата с агресията продължава и в други общини на България. Нашата организация ги провежда и финансира вече над три години.

Обучение на тема "Агресията в Детските градини" - 25.03.2018г.

Нашият екип е на гости на ДГ "Щастливо детство"-гр. Пловдив, където са дошли и от ДГ "Наталия"-гр. Пловдив и ДГ "Биляна"-гр. Пловдив.
Темата на обучителния тематичен курс е "Агресията и "беззагубният" метод за разрешаване на конфликти". Явно темата беше изключително актуална за присъстващите Колеги, защото споделиха редица казуси от ежедневието си и активно участваха в дебата. 
Отдел "Образование и култура" на Фондация "КУЗМАНОВ" продължава темата с агресията и мерките за борба с нея още утре, в община Шумен, където ще проведем поредния семинар пред Педагози от региона.

Обучение на тема "Приобщаващо образование"-24.03.2018г.

Отново имаме удоволствието да срещнем Колегите от детските градини и ОЦРД в Стамболийски. 
"Приобщаващо образование" е темата, която Фондация "КУЗМАНОВ" представи този път пред Учителите.
Дали е било полезно обучението?
Да! 
Дали обучителният тематичен курс е предоставил и помогнал на Педагозите при необходимата документация?
Абсолютно да!
Тези отговори получихме в обратните връзки, както и високата оценка от самото обучение.
Радваме се, че сме били полезни на Колегите и очакваме с нетърпение следващата ни среща.

Обучение по "Емоционална интелигентност"-23.03.2018г.

Обор от 1953 г.! 
Отдел "Образование и култура" на Фондация "КУЗМАНОВ" провежда обучение с учителите от ОУ "Йордан Йовков"-гр. Ямбол в сграда-обор от 1953г., който е част от хотелски комплекс в с. Ичера, община Сливен.
Обучителният тематичен курс "Емоционална интелигентност" е не само атрактивен, но и изключително полезен за българското общество, където темата не е залегнала в системата на българското образование.
А г-жа Катя Кючукова - Директор на отдел "Образование и култура" във Фондация "КУЗМАНОВ" и Лектор по темата, я представи пред Колегите от школото по един приятен и не натоварващ начин, в нейната дълбочина и практическа насоченост.
Следва продължение ...

Обучение по ХАДВ - 18.03.2018г.

Днес, 18.03.2018г., екипът на отдел "Образование и култура" на Фондация "КУЗМАНОВ" е с Учителите от ОУ "Панайот Волов" - гр. Асеновград, където присъствено говорим за работата с деца, които са хиперактивни и/или с дефицит на вниманието.
Работата с ученици, диагностицирани с ХАДВ, вече е регламентирана в наредбата за Приобщаващото образование, но и едно специализирано обучение, като това, имат своите предимства. 
Благодарим на Колегите от школото за оказаното доверие и за високите оценки, дадени в обратната връзка, които показват, че обучението е било интересно, полезно и практически насочено.

Обучение на тема "Работа с родителите" - 17.03.2018г.

"Съвременни стратегии за работа с родителите" беше поредната тема на поредния обучителен курс, който Фондация "КУЗМАНОВ" имаше удоволствието и честта да представи пред Колегите от ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - гр. Ихтиман. 
"Работата с родители" е ново обучение, което се предлага от отдел "Образование и култура" на Фондация "КУЗМАНОВ", и е различно адаптиран, както за детски градини, така и за училища.
Обучителният тематичен курс е одобрен от МОН и вписан в регистъра ИРОПК.

Над 100 Директори на обучение на Фондация "КУЗМАНОВ" - 16.03.2018г.

Дирекция 'Образование и младежки дейности" на община Варна се обърна към екипа на Фондация "КУЗМАНОВ" за провеждане на обучение на тема "ЗОП - Процедури за провеждане на обществени поръчки". 
И така на 16.03.2018г., в гр. Варна, се проведе присъственото обучение по темата. В обучителния тематичен курс бяха включени 110 участника - директори от региона на Варна и представители на самата общинска администрация от приморския град.
Въпреки изключително тежката и трудна тема, директорите изслушаха с интерес и до край цялото обучение, което е и в резултат на изключително експертното и професионално представяне на темата от Лектора по темата - доц. д-р по право адв. Събин Събев, от НВУ "Васил Левски" - гр. Велико Търново.

Обучение "Съвременни стратегии за работа с родителите"-13.03.2018г.

Трето подред обучение на Учителите от ОУ "Юрий Гагарин"-гр. Смолян с отдел "Образование и култура" на Фондация "КУЗМАНОВ".
Темата на обучението този път беше за взаимодействието, стратегиите и работата с родителите. 
За нас беше удоволствие да срещнем, за пореден път, нашите приятели от пето школо в Смолян и чакаме с нетърпение следващото ни обучение, което се очертава да бъде изнесено - на морето 

Обучение на тема "Портфолио на Учителя"-10.03.2018г.

"Слънчев и с високи градуси" - така може да се опише пролетният 10 март 2018г., но не само. "Слънчеви" и с "висок градус" на настроението е и екипа на ОУ "Св. Климент Охридски"-Скутаре, който премина първото си обучение с отдел "Образование и култура" на Фондация "КУЗМАНОВ". А по обратната връзка, която получихме - сигурни сме, че няма да е и последното ни обучение с малкия, но изключително мотивиран екип на школото.
"Портфолио на Учителя" е една от любимите теми на Фондация "КУЗМАНОВ" и затова се стараем да я приставим атрактивно, с практическа насоченост и достъпно пред Колегите.
Българските Учителите трябва по-уверено да представят своите педагогически успехи пред обществото, защото те правят наистина много с бъдещето на страната ни - нашите деца.

БЕЗПЛАТЕН онлайн обучителен тематичен курс на тема "Компютърно моделиране за III клас"

 

 

П О К А Н А

 

относно БЕЗПЛАТЕН онлайн обучителен тематичен курс на тема

 

КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ ЗА III КЛАС 

 

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

ДРАГИ КОЛЕГИ УЧИТЕЛИ,


 

Отдел „Образование и култура“ на Фондация „КУЗМАНОВ“ винаги е подкрепял Учителите в България под различна форма. Това правим и сега с онлайн обучителния тематичен курс на тема Компютърно моделиране за III клас, с който бихме желали да подпомогнем колегите начални учители при подготовката им да водят този учебен предмет (ЗП) през следващата учебна година. 

 

Информация за обучението:

 

Компютърно моделиране за III клас е обучителен тематичен курс, разработен от експертите в отдел „Образование и култура“ на Фондация „КУЗМАНОВ“ и преподаватели по информационни технологии от НВУ „Васил Левски“ – гр. Велико Търново, който се базира на проекта на учебната програма по „Компютърно моделиране за III клас (общообразователна подготовка)“.

 

Кратко представяне на учебната програма /източник МОН/:

 

обучението по компютърно моделиране в начален етап е насочено към овладяване на начални знания, умения и отношения, свързани с изграждане на дигиталната грамотност на учениците чрез създаване на компютърни модели на познати обекти, процеси и явления и експериментиране с тях.

 

Акцентът в обучението в трети клас е върху усвояване на знания и умения за работа с дигитални устройства, работа с файлове, създаване на анимирани проекти с използване на алгоритми с условия и повторения чрез визуална среда за блоково програмиране. Реализирането на компютърните модели във визуална среда се подготвя с нагледни материали в позната за учениците среда и изпълнение на алгоритми със средства на тази среда – албуми с блокове и пъзели, лесни за ръчно управление роботизирани устройства и др.

 

Чрез темите, заложени в програмата, се цели и запознаване с дигитална идентичност, основни правила за работа в дигитална среда, развитие на комуникационни умения, логическо мислене и творчество. Учениците използват програмна среда, чрез която създават свои интерактивни истории и анимации. При развиване умения по програмиране се усъвършенстват умения за прецизност при детайли чрез задаване на характеристиките на обектите и управлението на движението им. Обучението е с практическа насоченост и включва активна работа с преподавател и разнообразни задачи за самостоятелна работа, свързани с изучавани теми по другите учебни предмети.

 

Създаването на профили за работа в дигитална среда трябва да бъде под контрола на учител или родител.    

 

По време на БЕЗПЛАТНОТО онлайн обучение ще се представят:

 

-  теоретични и практически умения за преподаване на предмета от учителите в начален етап;

 

- предложения за включване на уроци в учебната програма по „Компютърно моделиране за III клас“. Примерно тематично разпределение;

 

- редица практически примери, поднесени от лектора;

 

- възможност за задаване на въпроси от страна на участниците.

 

        Всеки един може да се включи напълно БЕЗПЛАНО и свободно в обучението. Достатъчно е само да се регистрира. Ако сте се регистрирали, но не може в дадения ден и час да бъдете пред компютъра и да участвате в онлайн обучението, то няма да изпуснете нищо, защото ние ще Ви изпратим, на регистрирания от Вас email, пълен запис от обучителния курс.

 

        Учителите, които биха желали да получат допълнително и:

 

- специално разработен електронен Наръчник за Учителя с нагледни примери и богато илюстрован, който ще Ви помогне при подготовката и преподаването по учебния предмет. Наръчникът съдържа 53 страници, формат А4, теоретични и практически насоки разработени от нашите експерти. Също така има и над 20 разработени компютърни проекта, които може директно да използвате в часовете по Компютърно моделиране в III клас;

 

- удостоверение издадено с 1 квалификационен кредит. Обучението по "Компютърно моделиране за III клас" е одобрено от Министъра на образованието и науката и е вписано в Информационния регистър на МОН, със заповед № РД09-194/02.02.2018г..

 

        Колегите, които желаят да получат и допълнителния пакет (електронен Наръчник за Учителя и удостоверение с 1 квалификационен кредит, одобрено от МОН) трябва да заявят това си желание при регистрацията. Цената на допълнителния пакет (включващ и наръчника и удостоверението) е 49 лв, която сума се превежда по банков път. Всеки, който е заявил допълнителния пакет ще получи материалите си (удостоверението и CD с наръчника) до седем работни дни след датата на обучението като същите ще Ви бъдат изпратени до посочен от Вас офис на „Еконт“, също напълно БЕЗПЛАТНО.

 

     Дата:

 

Плануваме да проведем онлайн обучителния тематичен курс на тема Компютърно моделиране за III клас на 03.04.2018г. /по време на пролетната ваканция, във вторник/ - заявки се приемат до 30.03.2018г. /включително/ или до достигане на 1000 регистрирани участници.

 

     Начален час: 14:00 часа (позволете да Ви напомним, че ако в този ден и час имате друг ангажимент, но сте се регистрирали за обучението, то ние ще Ви изпратим пълен запис на посочения от Вас email).

 

            Лектор:

 

         г-жа Катя Кючукова – един от водещите Лектори в страната и Директор на отдел "Образование и култура" във Фондация "КУЗМАНОВ".

 

ИЛИ

 

        гл. ас. д-р Йордан Стоянов – преподавател по информационни технологии към катедра "Комуникационни и информационни системи" на НВУ „Васил Левски“ – гр. Велико Търново.

 

 За кого е подходящо обучението:

 

- начални учители;

 

- ръководител ИКТ, които да подпомата и направят последващо обучение на начални учители от тяхното школо;

 

- др.

 

Моля, желаещите да се включат в обучението да попълнят ЗАЯВКА (кликнете върху думата ЗАЯВКА).

 

Колегите, които ще заявят допълнителния пакет (удостоверение и наръчник), моля преди да извършите плащане, изчакайте получаване на допълнителна информация на посочения от Вас email при регистрацията.

 

 

 

С уважение,
        Екипът на Фондация "КУЗМАНОВ"

 

 

 

Обучение в Дупница - 07.03.2018г.

На 7.03.2018г. се проведе присъственото обучение по тема "Приобщаващо образование" за три професионални гимназии от гр. Дупница. Колегите от ПГТ, ПГХВХТ и ПГОСУ, всичките от града на фармацията, изслушаха представената информация за: общата и допълнителна подкрепа, механизъма за противодействие на тормоза в училище, процедурите за налагане на наказания и т.н. Не на последно място отдел "Образование и култура" на Фондация "КУЗМАНОВ" предостави и бланки на школата с цялата нужна документация, съгласно наредбата за "Приобщаващото образование".
Една трудна тема, но вярваме, че сме били полезни на Учителите в обучението.

Конференция в Любляна, Словения - 2-7.03.2018г.

Предстаители на Фондация "КУЗМАНОВ" и "КУЗМАНОВ ОБРАЗОВАНИЕ" ЕООД взеха участие в конференция посветена на програмирането сред ученици и младежи. Форумът се провежда от 2 до 7 март в гр. Любляна, Словения, и събра над 200 представители на фирми и неправителствени организации, от 15 държави, работещи в сферата на образованието.

Орагнизаторите на форума подкрепят организации по целия свят с микро грантове до 300 Евра, с които дадената организация трябва да проведе събитие за ученици и младежи свързано с програмирането. Събитието може да бъде конференция, обучение, състезание и т.н.

Вярваме, че подобни събития ще бъдат полезни за българските ученици и младежи, особено в контекста на новите учебни програми свързани с програмиране в училищата.

Обучение по "Компютърно моделиране за III клас", София-28.02.2018г.

През февруари 2018г. отдел образование и култура на Фондация "КУЗМАНОВ" проведе ВТОРИ цикъл от обучителни тематични курсове на тема "Компютърно моделиране за III клас". Обученията се провеждаха по график в цялата страна. На 28.02.2018г. беше последното обучение от цикъла, което се състоя в гр. София. Домакин на събитието беше отново 101 СУ "Бачо Киро" - гр. София, за което сърдечно благодарим на г-жа Весела Иванова - директор на училището. Лошите метеорологични условия от последните няколко дни попречиха на 9 от участниците да присъстват на курса, но нека Колегите не се притесняват, защото съвсем скоро ще имат възможността да проследят обучението онлайн. 
Онлайн курсът по "Компютърно моделиране за III клас" е в отговор и на редица запитвания от страна на Учители от цялата страна. Очаквайте още следващата седмица повече информация по темата.

Обучение на ДГ от община Стамболийски - 24.02.2018г.

Отдел "Образование и култура" на Фондация "КУЗМАНОВ" се срещна, за пореден път, с нашите Приятели от ДГ "Слънце", ДГ "Радост", ДГ "Пролет", ДГ "Изворче" и ОЦРД от община Стамболийски.
Този път темата на обучителния тематичен курс беше "Съвременни стратегии за взаимодействие между семейство и детска градина". Това е нова тема и разработена от нашите експерти специално за нуждите на обучението. Въпреки, че беше представена за първи път, участниците в обучителния курс оцениха (чрез анонимни анкети) изложената теория като изключително качествена и ползотворна за работата на Учителите с родителите.

Обучение в Плевен-22.02.2018г.

Интересът към обучителния тематичен курс "Компютърно моделиране за III клас", сред Колегите от плевенските школа, продължава да бъде голям. През декември 2017г. и сега, февруари 2018г., екипът на Фондация "КУЗМАНОВ" се срещна с Учители от региона на Плевен и им представи по достъпен начин нужните теоретични и практически знания, с които по-добре да преподават предмета "Компютърно моделиране за III клас" през следващата учебна година.
На 28.02.2018г. ще имаме удоволствието да срещнем и Колегите от региона на София по обучителната тема.

Обучение по "Компютърно моделиране за III клас"-21.02.2018г.

Днес екипът на Фондация "КУЗМАНОВ" посети града на Първата българска конституция (приета на 16 април 1879г.) - Велико Търново, където проведохме поредното обучение на тема "Компютърно моделиране за III клас".
Благодарим на Колегите за активното участие. 
Утре, 22.02.2018г., ни очаквайте в Плевен. 

Обучение на тема "Приобщаващо образование" -17.02.2018г.

Педагогическите специалисти на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - гр. Ихтиман проведоха поредното си, ако не се лъжем 5 ПОДРЕД, обучение с екипа на Фондация "КУЗМАНОВ".
Този път Учителите от школото избраха една трудна тема - наредбата за "Приобщаващото образование". Тема, която нашата организация има в регистъра на МОН за одобрените програми за квалификация. 
Обща подкрепа, допълнителна подкрепа, дългосрочна и краткосрочна подкрепа, механизъм за противодействие на тормоза в училище, набор от нужната документация и т.н. и т.н. Всичко това и още много по темата обсъдихме с нашите Учители-приятели от училището в Ихтиман.
С Колегите ще се видим отново съвсем скоро - на 17.03.2018г., когато ще говорим за успешното взаимодействие и работа с родителите.

Обучение по "Компютърно моделиране за III клас" в гр. Варна-16.02.2018г.

На 16.02.2017г. екипът ни на отдел "Образование и култура" на Фондация "КУЗМАНОВ" проведе поредното си обучение на тема "Компютърно моделиране за III клас", но този път в морската ни столица - Варна.
Всички присъстващи на обучението учители оцениха обучителния тематичен курс изключително високо, с представяне на информацията по достъпен и практически ориентиран начин.

Обучение на тема "Компютърно моделиране за III клас" в Пловдив - 12.02.2018г.

Днес екипът на Фондация "КУЗМАНОВ" проведе обучение на тема "Компютърно моделиране за III клас" с Колеги в ОбУ "Йордан Йовков" - гр. Пловдив.
Със същата тема сме във Варна на 16.02.2018г.

Обучителният курс е един от многото одобрени от МОН, които нашата организация предлага.

Одобрени обучения за Учители от МОН

Уважаеми Колеги,

Отдел "Образование и култура" на Фондация "КУЗМАНОВ" получи заповедта от Министъра на образоването и науката, с която са одобрени нововите обучителни тематични курсове за Учители.
Одобрените програми може да видите в регистъра ИРОПК на МОН като в квадратчето "Наименование на организацията" напишете думата "кузманов". 

Ето и линк към регистъра ИРОПК - РЕГИСТЪР (кликнете с мишката върху думата РЕГИСТЪР).

Заповедта на МОМ може да намерите и в раздел "Документи" на сайта ни.

Списък на одобрените програми:
1. Агресията и „беззагубният” метод за разрешаване на конфликти
2. Вербална и невербална комуникация
3. Екип, сформиране на екип и мотивация в екипа (Teambuilding)
4. Емоционална интелигентност
5. Иновативно образование
6. Интерактивни методи на обучение
7. Компютърно моделиране за III клас
8. Мениджмънт на класа
9. Наредба № 16 на МОН за управлението на качеството в институциите
10. Портфолио на детето/ученика
11. Портфолио на Учителя
12. Предприемаческо управление и стратегии
13. Презентационни умения на Учителя
14. Приобщаващо образование
15. Работа в мултикултурна/интеркултурна среда
16. Работа с родителите
17. Стрес и конфликти
18. Хиперактивност и дефицит на внимание. Практически насоки за работа с хиперактивни деца и ученици

Обучение на тема "Приобщаващо образование" - 07.02.2018г.

В началото на втория учебен срок учителите от три детски градини от гр. Нови Искър (община София-град) проведоха ЧЕТВЪРТОТО си подред обучение с екипа на отдел "Образование и култура" на Фондация "КУЗМАНОВ". 
За този си обучителен тематичен курс избраха Наредбата за Приобщаващото образование.
Експертните данни и насоки, както и практическите материали на Лектора, бяха изключително високо оценени от Учителите в обучението, които сега започват с изготвянето на нужната документация по наредбата.

Обучителните курсове на Фондация "КУЗМАНОВ" са одобрени от МОН и вписани в регистъра ИРОПК.

Национална аматьорска фолклорна академия, 21-22.04.2018г.

Българското хоро и народна музика са не само средство за намиране на нови приятели, раздвижване на тялото и наслада от уникалната българска фолклорна музика, а имат и доказано благотворно въздействие върху човешкото тяло и психика.
 
     „КУЗМАНОВ ОБРАЗОВАНИЕ“ ЕООД, в партньорство с Фондация "КУЗМАНОВ", Ви канят на първото издание на Национална аматьорска фолклорна академия.
Форумът Национална аматьорска фолклорна академия ще събере хора от цяла България, които танцуват български народни танци непрофесионално. Такива са хилядите мъже и жени, които веднъж или няколко пъти седмично, посещават хоротеки или клубове по народни танци за непрофесионалисти.
 
Гаранция за връщане на платената от Вас сума, ако останете неудовлетворени от фолклорната академия!
 
     За кого е подходящ форумът:
- жени и мъже, които харесват българските народни танци;
- за всеки, БЕЗ значение колко опит има в народните танци;
- хора, които биха желали да научат нови фолклорни хора, срещнат нови приятели от България и се запознаят с Нестинарския обред
 
     По време на Национална аматьорска фолклорна академия сме планували следните дейности:
- обмяна на добри танцувални практики между участниците във форума;
- възможност за придобиване на теоретични и практически знания за основните типове хора в България;
- лекция на тема: Българското хоро – минало, настояще и бъдеще. Ефектът му върху човешкия организъм;
- семинар на тема „Нестинарски танц“;
- възможност за създаване на формални и неформални контакти между участниците;
- време за почивка и СПА-процедури сред красотите на Пирин планина;
- вечерта DJ, които да ни помогне да затвърдим наученото от деня;
- при добри климатични условия извършването и на Нестинарски обред, от нестинари с над 25 годишен стаж и участвали в редица Нестинарски танци в България и по света;
- и др.
 
      Място и дати:
     Плануваните дати за провеждането на първото издание на Национална аматьорска фолклорна академия са 21 и 22 април 2018г., в СПА-хотел „Casa Carina“ – гр. Банско (повече информация за хотела може да видите на линка http://bansko-casakarina.com) ИЛИ подобен на него.
 
     Разходи на участниците в I Национална аматьорска фолклорна академия:
     Хотел „Casa Carina“ – гр. Банско е нов и модерен хотел. Цената, която ни предлагат е 42 лв. на човек, на ден, за настаняване в двойна стая, на база All Inclusive (неограничено количество храна и напитки) и безплатно ползване на СПА-процедурите, т.е. разходите на един участник на ден са 42 лв. Конкретното предложение на хотел „Casa Carina“ – гр. Банско е поместено по-долу към настоящата покана.
За обезпечаване на I Национална аматьорска фолклорна академия (наем на зали, лектори-модератори, удостоверения, материали и др.) се включва такса участие.
При ранно записване и плащане на таксата за участие (до 09.02.2018г.): 65 лв.
При късно записване и плащане на таксата за участие (от 10.02.2018г. до 16.03.2018г.): 85 лв.
Сумарно цената на един участник, за двата дни, която включва: такса участие във форума, неограничено количество храна и напитки и свободен достъп до СПА-процедури е: 107 лв. (при ранно записване до 09.02.2018г.) и 127 лв. (при късно записване, след 10.02.2018г.). Предварително се плаща само таксата за участие към организаторите, а остатъкът от 42 лв. се заплаща към хотела, на място или по банков път, от където също се издава фактура.
Участниците във форума ще получат: удостоверение за участие.
 
Уважаеми Дами и Господа,
Ще се радваме да Ви срещнем отново на наше събитие и заедно да открием красотата на българските народни танци.
Молим да заявите Вашето участие (брой участници, данни за фактура и други изисквания) най-късно до 16.03.2018г., като попълните ЗАЯВКА (кликнете върху думата ЗАЯВКА или посетете нашия сайт).
Организаторите си запазват правото да спрат записването преди крайния срок – 13.03.2018г., ако капацитета на хотела се запълни.
 
Организаторите си запазват правото на промени в изложената по-горе програма и дати (поради форсмажорни обстоятелства), като за това ще уведомят своевременно участниците.
 
Ако останете неудовлетворени, просто ни напишете възразително писмо и ние ще Ви върнем платената от Вас сума. Гарантирано!
 
Предложение на SPA-хотел „Casa Carina“ – гр. Банско към участниците
В I Национална аматьорска фолклорна академия
 
Период: 21.04-22.04.2018 (1 нощувка).
Поради отоплителният сезон, в който вече се намираме, цената, която можем да ви предложим е 42,00 лв. на ден на човек при двойно и по-голямо настаняване, за единично настаняване цената е 66.00 лв. на ден на човек на база All inclusive.
Цената включва ползване на вътрешен басейн, фитнес, сауна, парна баня, безплатен wi-fi в зоната около Рецепция и Лоби бар, подземен гараж, 9 % ДДС, хотелска застраховка и туристическа такса.
 
ПРОГРАМА ALL INCLUSIVE
ЗАКУСКА: 08:00 – 10:00 ч.
Корнфлейкс, мюсли, краве сирене, кашкавал, шунка, кренвирши, шпеков салам, маслини, домати, краставици, мляко кисело, мляко прясно, бъркани яйца, варени яйца, пържени филии, мини кроасани, баница със сирене, мекици, сладко, мед, масло, плодове според сезона, хляб, кафе, чай, сок от пост микс, минерална вода.
ОБЯД: 12:30 – 14:00 ч.
3 вида салати, супа, готвени месни и безмесни ястия, плодове според сезона, домашни сладкиши, хляб, български алкохол, наливно вино, наливна бира, кафе, чай, сок от пост микс, минерална вода.
СЛЕД ОБЯД: 16.00 – 17.00 ч.
Дребни сладки и соленки, плод според сезона, български алкохол, наливно вино, наливна бира, кафе, чай, сок от пост микс, минерална вода.
ВЕЧЕРЯ: 19.00 – 21.30 ч.
Всяка вечер различни готвени интернационални ястия, 3 вида салати, скара, при подходящо време барбекю в градината на комплекса, различни видове месни и безмесни предястия и ястия, десeрти, плодове, хляб, български алкохол, наливно вино, наливна бира, кафе, чай, сок от пост микс, минерална вода.
08.00 – 22.00 ч. – кафе, чай, сок от пост микс, минерална вода.
13.00 – 22.00 ч. – български алкохол (2 вида ракия, водка, джин, вермут, ром, мента, мастика), наливна бира, наливно вино
ПЛАТЕНИ УСЛУГИ
Халат: 5,00 лв. за целия престой с депозит от 30,00 лв.
Бебешка кошара: 5,00 лв. на ден;
Домашен любимец до 5,00 кг. : 10,00 лв. на ден;
Подземен паркинг: 8,00 лв. за 24 часа;
 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ:
Цените са в лева на човек при минимален капацитет за основните легла.
Храната и напитките по програма All inclusiveса валидни само за основния ресторант на хотела.
При по-малко от 20 човека настанени в един и същи период в хотела, изхранването е по предварително избрано меню от хотела.
Вносни напитки и кафе еспресо се заплащат допълнително според меню.
Програмата All inclusive започва със следобедна закуска и завършва с обяд.
Лица до 18 г. нямат право на алкохолни напитки.
Настаняване след 14.00 ч. и напускане до 12.00 ч.
 
 
Best Regards
mob: +359 895 58 24 24
e-mail: info@bansko-casakarina.com
web: www.bansko-casakarina.com
 
 

Среща между неправителствения сектор и МОН - 30.01.2018г.

На 30.01.2018г. се проведе дългоочакваната среща между представители на неправителствения сектор, учебни заведения и МОН. 
На срещата, в която участва и Фондация "КУЗМАНОВ", бяха обсъдени принципни позиции за сътрудничеството между образователните институции и неправителствения сектор.
Признаваме си, дискусията беше на моменти доста разгорещена, но това е хубаво - явно е имало какво да си кажем :-)
Беше заключено, че НПО-секторът подпомага училищата и детските градини най-вече при: работата им с родителите, въвеждането на иновативни международни методи за работа, разработването и реализирането на проекти, обучителни квалификационни курсове за учители и др. Добрите практики идват от цялата страна и се надяваме тези добри примери да се множат във времето. 

Фондация "КУЗМАНОВ"

Ново партньорство с Асоциация за "Социална, Здравна и Правна Помощ”

Днес, 29.01.2018г., Фондация "КУЗМАНОВ" и Асоциация за "Социална, Здравна и Правна Помощ”-гр. Пловдив подписаха споразумение за сътрудничество. Двете неправителствени организации ще обединят сили при работата си в сферата на гражданските права. Целите на партньорството са: подпомагане осъществяването на адекватна защита и правоприлагане в сферата на защита правата и свободите на гражданите и децата; предоставяне на правна информация и разяснителни кампании за граждани; разясняване на правата и задълженията на гражданите и улесняване достъпа им до адекватна помощ от държавни органи.
От нашата работа сме констатирали, че нито институциите си знаят и спазват задълженията, нито гражданите си знаят и отстояват правата. Крайно време е да се промени това!

Образователно-културна инициатива между България и Русия

 

До
Директорите на учебни заведения
в Р. България

 

П И С М О

относно: образователно-културна инициатива между учебни заведения в България и Русия

 

Уважаема Госпожо/Господин Директор,

Бихме желали да Ви представим най-новата образователно-културна инициатива на Фондация „КУЗМАНОВ“, Руския културно-информационен център в София, учебни заведения (детски градини и училища) в гр. Москва, Русия и „КУЗМАНОВ ОБРАЗОВАНИЕ“ ЕООД.

 

Информация за образователно-културната инициатива

Дейността е насочена  в две категории – култура и образование.  Споделяйки идеята, че една от основните задвижващи сили в света е образованието, то ние бихме желали да дадем възможността на български и руски учители и ученици да обменят иновативни образователни методи на преподаване между двете страни. Добре образованите ученици ще израснат добре образовани възрастни хора, които ще добавят стойност към брутния вътрешен продукт на страната и ще бъдат активно гражданско общество. Разбира се образователния обмен на ученици/учители между България и Москва ще бъде съпроводен и с културен такъв – запознаване с бита, историята и културата на двата народа. При своите пътувания учениците ще бъдат настанени в приемни семейства (българчетата в руски семейства, а русначетата, при посещението си у нас, в български семейства). Така младите граждани, на двете страни, биха били по-толерантни към другите нации и етноси и биха живели по-добре в голямото световно семейство.

 Отдел „Образование и култура“ на Фондация „КУЗМАНОВ“ вече посети и осъществи контакт с няколко руски детски градини и училища, намиращи се основно в Москва. Учебните заведения са изключително иновативни и на водещи позиции в Руската федерация.

Идеята ни е, например през март 2018г., български учители (от детски градини и училища) и ученици да посетят руска детска градина и училище. Българската делегация може да бъде съставена от:

-   директори и учители от училища;

-         директори и учители от детски градини;

-         ученици.

Например през април-май 2018г. ученици и учители от Русия да посетят България. Съответно руските деца да бъдат настанени при техните приятели от България, които са им вече били на гости, а чуждестранните учители – в хотел.

Двустранната образователна програма ще:

- даде възможност на учебни заведения (детски градини и училища) в България да се запознаят с руската образователна система (Бел. ред. – от посещението си в Москва смело може да заявим, че руската образователна система е изключително иновативна и ние може да заимстваме редица добри педагогически практики);

- българските и руски ученици да научат повече за културата, историята и традициите на другата нация;

- директори, учители от училища и детски градини в Русия ще посетят респективно учебни заведения в България, където да се запознаят с българската образователна система;

- руски ученици да посетят български ученици;

- не на последно място може да се проведат и няколко работни срещи между участниците в България, на които да бъдат подпомогнати при превръщането на учебните им заведения в иновативни и модерни. Да се създаде общност на учебни заведения в България, които да се подкрепят при общите си образователни инициативи.

Изложените по-горе дейности НЕ са изчерпателни и крайни и подлежат на обсъждане. Те имат за цел само да представят по-добре идеята за бъдеща работна среща.

 

     За кого е подходящ образователно-културния обмен между България и Русия:

-         директори и учители от училища;

-         директори и учители от детски градини;

НЕ е задължително учителите да владеят чужд език. Ще бъде осигурен преводач от страна на организаторите.

-       ученици около 16 годишна възраст (9, 10 или 11 клас). Желателно е учениците да знаят на добро ниво английски език или руски език или немски език;

-  представители на образователни инситуции (МОН, РУО, общини, неправителствени организации и др.).

 

Продължителност и условия за настаняване на българските участници в делегацията:

Продължителността на престоя на българската делегация в Русия ще бъде 5 дни през март 2018г. Учителите ще бъдат настанени в хотел, а учениците – в приемни семейства.

Учениците ще се запознаят с бъдещите си приятели от Русия предварително, чрез email, Facebook, Skaype и др. Учениците ще разработят предварително различни мини образователни проекти с руските ученици с цел да се опознаят по-добре. Проектите ще бъдат посветени на историята, културата и традициите на двата народа. При посещението си в Русия българските ученици ще бъдат настанени в семействата на връстниците си от Русия, с които са поддържали предварителна комуникация. Учениците, които пътуват до Москва ще бъдат помолени да поемат ангажимент на свой ред да посрещнат в България руските ученици и да им бъдат приемно семейство.

 

Разходи на участниците в образователно-културната инициатива:

Очаквани разходи на един участник за пътуването до Русия и обратно са:

-        за директори и учители – 0 лв.* ИЛИ 1200 лв.

- за ученици и представители на образователни институции – 1200 лв.

*Забележка: Цена от 0 лв. се полага на учител, който осигури и води група от 10 ученика. Така, ако от едно училище се събера група от 25 ученици, то 3 (трима) учители от училището ще участват в образователния обмен БЕЗПЛАТНО.

 

В цената са включени:

-         двупосочен самолетен билет София-Москва-София;

-         учителите се настаняват в двойна стая в хотел три или четири звезди в центъра на Москва, с включена закуска;

-  учениците се настаняват в приемни семейства, при руски ученици, техни връстници;

-      трансфер между летището и хотела и обратно;

- трансфер за три дни между хотела и училището/детската градина и обратно;

-       преводач от руски на български и обратно.

В цената НЕ са включени:

-        разходи за издаване на виза (около 60 лв.). Ние ще Ви съдействаме за издаването на виза, НЕ е необходимо да посещавате посолството на Руската федерация у нас или да си набавяте специални документи. Ние ще се погрижим за всичко по визата Ви;

-         разходи за храна за обяд и вечеря на участниците;

-         дневни;

-         разходи от личен характер;

-   други разходи


Подарък

   Учителите от учебните заведения (детските градини и училищата) от България, които участват в образователно-културната инициатива ще участват напълно БЕЗПЛАТНО в обучителен тематичен курс на Фондация „КУЗМАНОВ“, по техен избор,  който ще им донесе 1 квалификационен кредит. А училищата, които участват и с ученически делегации, ще получат напълно БЕЗПЛАТЕН обучителен тематичен курс за своя педагогически екип. Тези обучителни тематични курсове (обучения) за учители струват, обикновено, между 1000 – 3000 лв. на учебно заведение (в зависимост от големината на учебното заведение и броят включени учители в самото обучение). Всяко училище може да си избере тема също с 1 квалификационен кредит, а нашата организация – Фондация „КУЗМАНОВ“ ще проведе обученията, независимо в коя част от страната са, за своя сметка. Нашата организация работи по редица образователни въпроси и успешно провежда обучения вече над 3 години, в цялата страна. Като сме обучили вече около 6000 учители (от малки и големи учебни заведения), провели пет Национални Педагогически конференции (с над 140 участници във всяка конференция), издали три Сборника с добри педагогически практики и един Наръчник за родители. Повече за образователните ни инициативи може да откриете на www.foundationkuzmanov.com

 

        Уважаеми Дами и Господа,

       Ще се радваме да работим заедно по образователно-културен обмен между България и Русия.

Молим да заявите Вашето желание за участие най-късно до 16.02.2018г., като се свържете с представител на Фондация „КУЗМАНОВ“ (по удобен за Вас начин).

 

Организаторите си запазват правото да спрат записването преди крайния срок – 16.02.2018г., ако има твърде много желаещи участници.

 

С уважение,
Екипът на Фондация "КУЗМАНОВ"

 

Работна среща по проект "Училището като център в общността" - 17.01.2018г.

Днес проведохме, поредната работна среща с представителите на ОУ "Васил Левски"- Караджово, по проект "Училището като център в общността" на НМД.
След деловата част на срещата, в която обсъждахме предстоящите инициативи на школото, на което отдел "Образование и култура" на Фондация "КУЗМАНОВ" е партньорска организация по проекта, се запознахме с новите иновативни методи на работа в училището.
Един такъв метод е рисуване върху стъкло (по специална техника). Снимката илюстрира тази техника. Не по-малко впечатляващо е и посланието, което получихме заедно с уникалното творение: "С пожелание за дългосрочно партньорство, позитивни емоции и удовлетворение  ! От екипа на ОУ "Васил Левски" с. Караджово"
Благодарим Ви, драги Колеги!

Дати за обучение на тема "Компютърно моделиране за III клас" - февруари 2018г.

ДО

Директорите на учебни заведения

в Р. България

 

П О К А Н А

относно обучителен тематичен курс на тема

КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ ЗА III КЛАС 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

ДРАГИ КОЛЕГИ УЧИТЕЛИ,

Бихме желали да Ви поканим на обучителния тематичен курс на тема Компютърно моделиране за III клас. Както си спомнянете ние проведохме подобни обучения, през месец декември 2017г., и в тях се включиха Колеги от регионите на: Благоеград, Пловдив, Плевен и София. Сега отдел "Образование и култура" на Фондация „КУЗМАНОВ“ ще проведе отново поредица от обучения в цялата страна на тема "Компютърно моделиране за III клас"

Информация за обучението:

Компютърно моделиране за III клас е обучителен тематичен курс, разработен от експертите в отдел „Образование и култура“ на Фондация „КУЗМАНОВ“ и преподаватели по информационни технологии от НВУ „Васил Левски“ – гр. Велико Търново, който се базира на проекта на учебната програма по „Компютърно моделиране за III клас (общообразователна подготовка)“.

Кратко представяне на учебната програма /източник МОН/:

обучението по компютърно моделиране в начален етап е насочено към овладяване на начални знания, умения и отношения, свързани с изграждане на дигиталната грамотност на учениците чрез създаване на компютърни модели на познати обекти, процеси и явления и експериментиране с тях.

Акцентът в обучението в трети клас е върху усвояване на знания и умения за работа с дигитални устройства, работа с файлове, създаване на анимирани проекти с използване на алгоритми с условия и повторения чрез визуална среда за блоково програмиране. Реализирането на компютърните модели във визуална среда се подготвя с нагледни материали в позната за учениците среда и изпълнение на алгоритми със средства на тази среда – албуми с блокове и пъзели, лесни за ръчно управление роботизирани устройства и др.

Чрез темите, заложени в програмата, се цели и запознаване с дигитална идентичност, основни правила за работа в дигитална среда, развитие на комуникационни умения, логическо мислене и творчество. Учениците използват програмна среда, чрез която създават свои интерактивни истории и анимации. При развиване умения по програмиране се усъвършенстват умения за прецизност при детайли чрез задаване на характеристиките на обектите и управлението на движението им. Обучението е с практическа насоченост и включва активна работа с преподавател и разнообразни задачи за самостоятелна работа, свързани с изучавани теми по другите учебни предмети.

Създаването на профили за работа в дигитална среда трябва да бъде под контрола на учител или родител.    

По време на обучението ще се представят:

-  теоретични и практически умения за преподаване на предмета от учителите в начален етап;

- предложения за включване на уроци в учебната програма по „Компютърно моделиране за III клас“;

- специално разработен Наръчник за Учителя с нагледни примери и богато илюстрован, който вярваме ще подпомогне учителя преподаващ предмета. Наръчникът ще бъде предоставен БЕЗПЛАТНО на всеки участник в обучението, като обучителен материал. Наръчникът за Учителя може да бъде закупен отделно, от учители не участващи в обученията, при цена от 25 лв/брой;

- редица практически примери, поднесени от лектора;

- възможност за задаване на въпроси от страна на участниците;

- удостоверение издадено с 1 квалификационен кредит. Обучението по "Компютърно моделиране за III клас" е одобрено от Министъра на образованието и науката и е вписано в Информационния регистър на МОН, със заповед № РД09-194/02.02.2018г..

     Дати:

Плануваме да проведем обучителния тематичен курс на тема Компютърно моделиране за III клас по следния график:

За региона на Благоевград: 09.02.2018г. /петък/ - заявки се приемат до 02.02.2018г. /включително/

 За региона на Пловдив: 12.02.2018г. /понеделник/ - заявки се приемат до 05.02.2018г. /включително/

За региона на Пазарджик: 13.02.2018г. /вторник/ - заявки се приемат до 06.02.2018г. /включително/

За региона на Ямбол: 14.02.2018г. /сряда/ - заявки се приемат до 07.02.2018г. /включително/

За региона на Стара Загора: 15.02.2018г. /четвъртък/ - заявки се приемат до 08.02.2018г. /включително/

За региона на Варна: 16.02.2018г. /петък/ - заявки се приемат до 09.02.2018г. /включително/

За региона на Бургас: 19.02.2018г. /понеделник/ - заявки се приемат до 12.02.2018г. /включително/

За региона на Шумен: 20.02.2018г. /вторник/ - заявки се приемат до 13.02.2018г. /включително/

За региона на Велико Търново: 21.02.2018г. /сряда/ - заявки се приемат до 14.02.2018г. /включително/

За региона на Плевен: 22.02.2018г. /четвъртък/ - заявки се приемат до 15.02.2018г. /включително/

За региона на Видин: 26.02.2018г. /понеделник/ - заявки се приемат до 19.02.2018г. /включително/

За региона на София: 28.02.2018г. /сряда/ - заявки се приемат до 21.02.2018г. /включително/

Изнесено тридневно обучение, за участници от цялата страна, в гр. Банско: 2, 3 и 4 април 2018г. /понеделник, вторник и сряда/ - заявки се приемат до 24.03.2018г. /включително/. Изнесеното тридневно обучение е различно от представените по-горе. На това обучение, освен теоритичните знания и нагледни примери представени от лектора, всеки участник ще има възможността сам, на персонален лаптоп, да упражни наученото и изготви компютърни програми, които да използва в преподавателската си дейност. За тридневното обучение най-вероятно ще изберем хотел "Каза Карина"- Банско, при цени от 42 лв. (на човек в двойна стая, на вечер, на база All Inclusive) и 69 лв. (на човек в самостоятелна стая, на вечер, на база All Inclusive). Таксата участие на един участник, за тридневното изнесено обучение, е 105 лв. и се заплаща към Фондация "КУЗМАНОВ".

Или общо разходи за тридневното изнесено обучение: 189 лв. на човек в двойна стая (84 лв. към хотела и 105 лв. към Фондация "КУЗМАНОВ").

 Конкретното място на провеждане на обучението ще бъде обявено допълнително, но това ще бъде подходяща зала в центъра на областния град.

Важно! Организаторите си запазват правото да прекратят по-рано, от обявеното, записването за дадена дата, ако групата за дадения регион стане твърде голяма.

     Продължителност:

            От 10:00 до 16:00 часа, в посочения ден, т.е. 8 академични часа присъствени и 8 академични часа он-лайн, в последваща дата. Общо (присъствени и он-лайн) 16 академични часа.

            Лектор:

         г-жа Катя Кючукова – един от водещите Лектори в страната и Директор на отдел "Образование и култура" във Фондация "КУЗМАНОВ".

        гл. ас. д-р Йордан Стоянов – преподавател по информационни технологии към катедра "Комуникационни и информационни системи" на НВУ „Васил Левски“ – гр. Велико Търново.

 За кого е подходящо обучението:

- начални учители;

- ръководител ИКТ, които да подпомата и направят последващо обучение на начални учители от тяхното школо;

- др.

Разходи на участниците в обучението:

Таксата за един участник в обучението е 49 лв, която се превежда предварително по банков път на Фондация „КУЗМАНОВ“. Моля, желаещите да се включат в обучението да попълнят ЗАЯВКА (кликнете върху думата ЗАЯВКА). Преди да извършите плащане, моля изчакайте получаване на проформа фактура на посочения от Вас email при регистрацията. Обучение се провежда при минимум 30 участника.

Важно! Фондация „КУЗМАНОВ“ може да проведе обучение и на други места в България, когато има заявена група от минимум 30 участника.

Уважаеми Колеги,

Ще се радваме да Ви срещнем отново във Вашия град.

 

С уважение,
        Екипът на Фондация "КУЗМАНОВ"

Обучение на тема "Приобщаващо образование" -15.01.2018г.

Може и да е грипна епидемия в област Перник, но отдел "Образование и култура" на Фондация "КУЗМАНОВ" не се плаши от бацили :-)
Докато учениците от миньорския град се радват на извънредната ваканция и снега, то учители им от три училища: XVI ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Перник, ОУ "Христо Ботев" - Батановци и ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Дивотино проведоха обучителен тематичен курс на тема "Приобщаващо образование". В обучените обсъдихме изменената наредба по Приобщаващо образование, съпровождащата я документация, реда и начина за налагане на санкции на ученици, механизъма за тормоз и др. 

Това е поредна среща на Колегите от школата с екипа на Фондация "КУЗМАНОВ". Благодарим за доверието и вярваме, че скоро пак ще се видим.

ТЪРСИ СЕ! Нов Колега за екипа ни

Ние сме една от активните неправителствени организации не само за региона на Пазарджик, но и за цялата страна.
За офиса ни в гр. Пазарджик търсим нов Колега за длъжността технически сътрудник (офис асистент).

Какво предлагаме?
- работа на пълен работен ден (ние не държим да стоите 8 часа в офиса. За нас е важно качеството, а не количеството);
- работна заплата от 800 лв. на месец (бруто) + командировъчни (когато се пътува в страната или чужбина) + средства за представително облекло;
- работа на трудов или граждански договор (в зависимост от Вашето желание);
- работа в офис, в офис сграда, в центъра на гр. Пазарджик;
- работа с документация (подреждане на документите на съответните им места, включително и на електронни данни);
- командировки в страната и понякога в чужбина, с цел подпомагане екипа на организацията при осъществяване на дейността й;
- техническият сътрудник (офис асистентът) приема заявки по телефона и електронната поща;
Ние Ви предлагаме не само работа, а работа с кауза, чрез която подпомагате различни обществени каузи, работите за развитието на гражданското общество и правите света около Вас малко по-добро място.

Какво търсим?
Идеалният кандидат би бил:
- мъж или жена със средно или висше образование;
- не е задължително да има опит по специалността, достатъчно е да има желание да учи;
- шофьорска книжка категория В;
- много добра компютърна грамотност - Ms Office, Internet, emails;
- много добри знания по български език - да умее да пише и говори правилно, да има умението да съставя кратки текстове - новини за Интернет страницата на организацията;
- добри познания по английски език (писмени и говорими);
- прецизност при изпълнение на поставените задачи и работата с документи;
- възможност за пътуване в страната и командировки;
- желание за развитие, работа по национални и международни образователни проекти;
- позитивна и креативна личност.

Как да кандидатствате?
Изпратете Вашето CV като посетите някой от линковете:
ЛИНК 1
ЛИНК 2.

Работна среща с представител на 44 НС-8.01.2018г.

Фондация "КУЗМАНОВ" по традиция работи с всички институции, организации и граждани, които са ангажирани с българското образование. 

 

Така днес, 8.01.2017г., на работна среща в офиса на организацията ни беше г-жа Надя Клисурска-Жекова - депутат от 44 Народно събрание. Г-жа Клисурска-Жекова е член на "Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите" и с нея обсъдихме редица въпроси свързани с развитието на гражданското образование, гражданското общество и доброволчеството в страната. 

 

Надяваме се, че законодателната власт има волята да създаде условията за развитието на активно гражданско общество в България.

 

 

 

Фондация "КУЗМАНОВ" вече подаде завявление за пререгистрация в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията

От 1 януари 2018г. влязоха в сила изменения и допълнения към Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Един от новите моменти в закона е факта, че неправителствените организации (сдружения и фондации) ще се регистрират в специално създадения Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията, а не както до момента беше - в окръжните съдилища.
Това ще доведе до ред положителни промени: уеднаквяване на изискванията за регистрация/пререгистрация на ЮЛНЦ; отпадане на нуждата да се издават на всеки 6 месеца, от окръжните съдилища, удостоверения за актуално състояние на сдружението/фондацията; по-голяма прозрачност на дейността на неправителствените организации и т.н.
Законът дава право на три годишен преходен период (до 31.12.2020г.), но Фондация "КУЗМАНОВ" още днес, 05.01.2018г., подаде заявление А16 за пререгистрация в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ (към Агенцията по вписванията) и до две седмици вече ще може да следите цялата информация за нас и от сайта на Търговския регистър.