menu

Обучение в ОУ "Христо Смирненски" - гр. Радомир - 27 и 28.12.2016г.

Ваканция?! Да, но не и за Педагогическия екип на ОУ "Христо Смирненски" - гр. Радомир, който избра работните дни между Коледа и Нова година за обучение на тема "Агресията и "беззагубният" метод за разрешаване на конфликти" с обучаваща организация отдел "Образование и култура" на Фондация "КУЗМАНОВ".
Ако някой си мисли, че сме отегчили Колегите от школото със скучна лекция, то той греши. Интерактивно преподаване, кафе-пауза, пица, Радомирска боза, прекрасно отношение от г-жа Румяна Давидкова - директор на училището и екипа й и много забавни моменти "преследваха" Колегите по време на цялото обучение. Доказателство за това е вече уговореното двудневно изнесено обучение на 7 и 8 февруари 2017г. в гр. Банско, където ще обсъждаме "Вербалната и невербалната комуникация".
Ние обаче ще имаме удоволствието да срещнем учителите и още през януари 2017г., защото училището ще бъде домакин на поредната Работна среща на тема „Превенция на агресията в учебните заведения на територията на община Радомир“, в която ще бъдат включени всички учебни заведения от региона, община, полиция, родители и други заинтересовани страни.
Удосотоверенията, които изготвя нашата организация са съгласно наредба № 12 на МОН от 01.09.2016г.

Обучение с РЦПППО-Благоевград - 22 и 23.12.2016г.

За второто си обучение с Фондация "КУЗМАНОВ", Колегите от Регионален център - Благоевград избраха темата "Вербална и невербална комуникация".
Обучението се проведе на 22 и 23 декември 2016г., в гр. Банско и на него присъстваха почти всички 55 ресурсни учители и психолози от Благоевград. Вярваме, че представените похвати и методики ще им помогнат за по-лесната комуникация с децата, техните родители и помежду им.
Точно преди една календарна година, пак в Банско, обсъждахме агресията и методите за решаване на конфликтни ситуации с представителите на именно на РЦ-Благоевград. За нашия екип беше радостно да ги срещнем отново, а още по-щастливи сме, че Колегите останаха за пореден път удовлетворени от представената тема от г-жа Катя Кючукова - Директор на отдел "Образование и култура" в организацията ни и водещ лектор в България. Затова ще очакваме следващата ни среща, през февруари 2017г., на тема "Приобщаващо образование".

 

За Коледа 2016г. в "Жулевия дом"

На 20.12.2016г. г-н Атанас Кузманов - Изпълнителен директор на Фондация "КУЗМАНОВ" присъства на отбелязаването на два празника: среща с децата от "Жулевия дом" - Лесичово и рожденият ден на основателката на "Жулевия дом", която е дарила прекрасната си семейна къща за децата на България - г-жа Нена Топчийска. За г-жа Топчийска и екипът й има място за всяко дете в нужда, не само в ЦНСТ-то, а и в сърцата им.

Г-н Кузманов отправи поздрав към младежите от ЦНСТ "Жулевия дом", както и към всички присъстващи гости и помогна на Дядо Коледа при доставката на подаръци за децата от дома.

Обучение "Приобщаващо образование"

На 17 и 18 декември 2016г. Лекторите на Фондация "КУЗМАНОВ" проведоха и двудневно обучение на тема "Приобщаващо образование" с педагогическия екип на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Ведраре, който за втори път се доверяват на нашите експерти. А темата "Приобщаващо образование" беше представена наистина от експерт с областта - г-жа Истилияна Стоева имаща значителен опит при разработването на държавните документи по темата, директор на Ресурсен център-София град и специализирала по темата в чужбина. Определено учителите имаха множество въпроси и питания по тази нова тема, която е вменена на учебните заведения с новия закон за образованието. А ние се радваме, че успяхме да им дадем компетентни отговори, които ще им помогнат да работят по-добре с децата със СОП и даровитите деца.
Сигурни сме, че с Колегите от школото ще се видим отново. До нови срещи, Колеги!

Обучение на тема "Портфолио на Учителя"

Тази седмица отдел "Образование и култура" е на двудневно обучение (17 и 18 декември 2016г.) с учителите от две детски градини - ДГ "Първи юни"-гр. Карлово и ДГ "Детски рай"-Куртово Конаре. Мястото на изнесеното обучение е гр. Павел баня, където чудесно се съчетава придобиването на нови знания и компетенции предадени от Лекторите на Фондация "КУЗМАНОВ", с лековитата минерална вода в региона и чудесното време за разходка на открито.
Темата "Портфолиото на учителя - инструмент за оценка и самооценка на дейността на учителя" става все по-актуална последните месеци, особено след мега уебинара, на същата тема, проведен от в началото на месец октомври 2016 г. с рекорден брой участници в он-лайн събитие в България.

Работна среща в гр. Пазарджик на тема "Благоденствието на децата"

На 15.12.2016г., по инициатива на НМД и с любезното домакинство на фондация "СПО", водещи неправителствени организации от региона на Пазарджик проведоха работна среща с представители на местната власт. Темата на кръглата маса беше, най-общо, благоденствието на децата в България - минали, настоящи и бъдещи дейности, които да подобрят здравето, психологическото развитие, възпитанието и бъдещето на най-ценния ресурс на страната ни - децата на България, защото "Промяната в едно дете - променя България".
На форума присъстваха от страна на гражданския сектор организации от голямото семейство на НМД като: фондация "СПО", фондация "ИГА", фондация "Жулевия дом", г-н Людмил Спасов - регионален координатор на НМД и Фондация "КУЗМАНОВ", както и представител на училище за политика "Димитър Паница". А от другата страна на масата бяха представители на местните институции - Директор на отдел "Образование" в община Пазарджик, шефът на АСП-Пазарджик и директорът на гимназия "Ив. С. Аксаков" - Пазарджик.
Няколко бяха основните изводи от срещата - промяната на ценностната система в обществото ни, включително и сред децата; дали съвременните родители имат времето и възможността да отглеждат едни бъдещи граждани на България, които са обществено ангажирани и с активна гражданска позиция; ранните бракове и т.н. Като цяло последните години има и много мерки за подобряване благосъстоянието на децата като: закриването на домовете за деца лишени от родителски грижи (като в Могилино), закриване на ТВУ-та, обсъждане на идеята за нов закон за семейството, включване на родителите по-активно в училищния живот на децата, овластяване на децата чрез ученическите парламенти (залегнали в закона за Предучилищното и училищното образование) и много други.
Всички участници в срещата си пожелаха това да е една от многото бъдещи подобни дискусии.

Ново партньорство, нови възможности

Фондация "КУЗМАНОВ" и НВУ "Васил Левски" - гр. Велико Търново подписаха партньорство на 30.11.2016г. (гласувано на Академичен съвет на 29.11.2016г.) относно организирането и провеждането на обучителни и квалификационни курсове за учители от системата на предучилищното и училищното образование.
Така вече отдел "Образование и култура" на нашата организация, при провеждането си на обучения в училища и детски градини в цялата страна, издава напълно легитимни удостоверения с квалификационни кредити, отговарящи на наредба № 12 на МОН от 01.09.2016.
НВУ "Васил Левски" - гр. Велико Търново е наследник на най-старото висше учебно заведение у нас, основано една година преди СУ "Св. Климент Охридски". Така с преподавателите от НВУ - Велико Търново ние покриваме огромен набор от теми за обучения, които вече успешно предлагаме на учебните заведения в страната.

101 СУ "Бачо Киро" - гр. София

В двудневното обучение, 10 и 11 декември 2016г., на част от Педагогическия екип на столичното 101 СУ "Бачо Киро" обсъждаме една колкото стара и "изтъркана" тема, толкова и актуална за нашето общество - "Агресията и „беззагубният” метод за разрешаване на конфликти".
Когато се говори за сериозни теми, това трябва да става на сериозно място, където участниците да се отдадат освен на интензивна работа, така и на интензивна антистрес програма. Затова избрахме изнесено обучение в гр. Банско.


За екипа на Фондация "КУЗМАНОВ" винаги е удоволствие да срещне г-жа Весела Иванова - приятел на нашата организация, която в случая е и в амплоато на директор на обучаваното школо.

Обучение на тема "Портфолио на Учителя" - 10.12.2016г.

Четири детски градини от региона на гр. Пловдив проведоха еднодневно обучение на тема "Портфолио на Учителя" с екипа на Фондация "КУЗМАНОВ".
Темата на това обучение е изключително актуална в контекста на новия закон за Предучилищното и училищното образование.
Вярваме, че бяхме полезни на Колегите, освен с теоретичните насоки, така и с множеството практически препоръки, които ще им помогнат да изготвят едно функционално учителско портфолио.

Обучение на ПГИТ - гр. Велинград /09-10.12.2016г./

"ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ В ПРЕПОДАВАНЕТО. УЧЕНИЦИТЕ - АКТИВНА СТРАНА В ОБУЧИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС" беше темата на двудневното изнесено обучение на целия педагогически колектив на ПГИТ "Алеко Константинов" - гр. Велинград.
Важно е да се отбележи, че през втория обучителен ден Колегите от школото изготвиха сами своите интелектуални карти (темата за интелектуалните карти беше задълбочено представена от г-жа Венета Кичукова - "Учител на годината - България 2016г." в категорията "Ученик-Учител" по време на IV Национална Педагогическа конференция на Фондация "КУЗМАНОВ", провела се в началото на месец декември 2016г.).

Обучаваща организация - отдел "Образование и култура" на Фондация "КУЗМАНОВ"

Обучение на тема "Приобщаващото образование" в гр. Стара Загора

ДО

 Директорите на учебни заведения

 от област Стара Загора

 

 

П О К А Н А

 относно обучителен тематичен курс на тема

 Приобщаващото образование 

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 От името на Фондация „КУЗМАНОВ“ бихме желали да Ви поканим на обучителен тематичен курс на тема Приобщаващо образование.

  Информация за събитието:

 Приобщаващо образование е нов образователен курс, разработен от специалистите в отдел „Образование и култура“ на Фондация „КУЗМАНОВ“, който вече успешно е представен пред няколко учебни заведения в цялата страна. Той е насочен към директори, зам. директори, учители, психолози и други специалисти.

 По време на обучението ще се представят:

 -  тълкуване на новата наредба за Приобщаващото образование;

 - практически съвети от специалист при работа с деца със СОП и стъпки за сформиране на вътрешно училищни екипи (ВУЕ), както и техните правомощия и задължения;

 - решаване на реални казуси, които да помогнат на ВУЕ при тяхната работа, както и на учителите на деца със СОП;

 - запознаване с основните типове СОП;

 - удостоверение за преминало тематично обучение с продължителност 16 учебни часа (8 учебни часа на живо, на 19.12.2016г. и 8 учебни часа он-лайн, една седмица по-късно) съдържащо 1 квалификационен кредит,  на тема Приобщаващо образование. Удостоверението ще бъде издадено от името на НВУ „Васил Левски“ – гр. Велико Търново, съгласно наредба № 12, чл. 48, ал. 1, т. 1 (от 01.09.2016г. на МОН)

            Място и дата:

 Плануваната дата за провеждането на обучението е 19 декември 2016г. /понеделник/, от 09:00 до 16:00 часа, в гр. Стара Загора. Конкретното място ще бъде обявено допълнително, в зависимост от броя желаещи да се включат в обучението (залата ще бъде в гр. Стара Загора и ще бъде оповестена най-късно до 14.12.2016г.).

 Една седмица по-късно ще има възможност участниците в обучението да участват и в он-лайн обучение (уебинар), където да се дискутират конкретни казуси и въпроси възникнали след курса.

 За кого е подходящо обучението:

 -   представители на държавни образователни институции (Община, РУО и др.);

 -   директори на учебни заведения (училища и детски градини);

 - учители, възпитатели и педагогически съветница от учебни заведения (училища и детски градини);

 -   лица и организации работещи в сферата на образованието и/или с родителите.

 Разходи на участниците в обучението:

 Таксата за един участник в обучението е 30 лв, която се превежда предварително по банков път на Фондация „КУЗМАНОВ“. Моля, желаещите да се включат в обучението да попълнят ЗАЯВЛЕНИЕ (чрез кликване върху думата ЗАВЛЕНИЕ или като посетят сайта ни).

 Бихме желали да Ви уведомим, че обучението ще се проведе при минимум 20 участника.

 Лектор:

 Г-жа Десислава Иванова –клиничен психолог и психотерапевт. Член на Съюза на Психолозите в България, психолог към РЦПППО – гр. София и шеф на екип, член на бившите ЕКПО към РУО-София-град, специализираща транзакционен анализ в Белгия, психолог-консултант за работа с деца и младежи към ВМА – гр. София.

 Уважаеми Колеги,

 Ще се радваме да Ви срещнем отново във Вашия град и поговорим за този важен училищен въпрос – приобщаващото образование.

 Молим да заявите Вашето участие най-късно до 14.12.2016г., като попълните ЗАЯВЛЕНИЕ.

                                                                                                            Приложения: 1 - програма на обучителния курс – Приобщаващо образование.

 

 Приложение 1

 ПРОГРАМА

 относно обучение на тема

 Приобщаващо образование

 19.12.2016г., понеделник

 09:00 – 10:30 часа – Откриване на обучението. Обсъждане на наредбата за Приобщаващото образование.

 10:30 – 11:00 часа – обяд

 11:00 – 12:30 часа – Категории ученици, които са включени в допълнителната и общата подкрепа

 12:30 – 13:00 часа – почивка

 13:00 – 13:30 часа – Отделните групи деца със СОП.

 13:30 – 14:00 часа - почивка

 14:00 – 16:00 часа – Препоръки за корекционно-възпитателна работа с учениците (попадащи в ДОИ за Приобщаващо образование)

  Изложената по-горе програма е работна и организаторите си запазват правото да внасят корекции в нея, за които участниците ще бъдат своевременно уведомени.

Ученическо онлайн списание ЩЪРКЕЛ

Отдел "Образование и култура" на Фондация "КУЗМАНОВ" в партньорство със сдружение „Шанс чрез умения“, сдружение „Обединение Светилник България“, Фондация за информационен обмен и обслужване на слепи и инвалиди „Равностойно партньорство” – София и  Радио Брайл FM и АРДУС (Асоциация на родителите на деца с увреден слух) – Пловдив и София спечелиха прокет към Столична община, направление "Култура на общността", програма 9 "Активно участие" на тема Ученическо онлайн списание „Щъркел“.

 

   Ученическото онлайн списание «Щъркел» е продължение на Социален проект «Щъркелите» (http://storks.biz/ ), който бе осъществен от Сдружение «Шанс чрез умения» в периода септември 2015 – април 2016 г. Списание «Щъркел» е интерактивен образователен и социален проект, който има за цел да провокира творческата активност и социалната ангажираност на децата от цяла България. То може да се превърне в една виртуална аудио-визуална платформа на всички деца и младежи от страната до 18 години, вкл. и на такива със специални потребности. В списанието ще намерят място и българчетата извън България, деца-чужденци, пребиваващи в България, или от други страни, които да пишат на своя език. Предвижда се в списанието да бъдат публикувани журналистически и литературни произведения, рисунки, графики, фотографии, преводна литература, очерци и пр. – цялото многообразие на ученическото творчество.

В основата на проекта стои създаването на ученическа редколегия на сп. «Щъркел» и 5 творчески школи, пряко свързани със съдържанието и визията на списанието. Школите са: журналистическа; за творческо писане; 2 арт школи – една терапевтична и втора - за изработване на илюстрации към авторските детски литературни и журналистически материали; и  фотографска школа. Подготвените материали ще бъдат публикувани в сп. «Щъркел». Предвижда се участието на доброволци-студенти от специалност «Журналистика», българска и друга филология, художествени специалности, музика и др., както и на активното включване на деца и младежи със специални потребности – основно с увреден слух и зрение.  Сп. «Щъркел» си поставя задача да открива таланти и да спомага за тяхното развитие, предоставяйки им възможност да осъществят потенциала си. То може да се превърне във виртуална платформа за изява на техните дарби, като същевременно ги накара да се почувстват високо оценени, приети и обичани. Продължавайки традицията на Социален проект «Щъркелите», онлайн списание «Щъркел» може да се превърне в благоприятна среда, където децата и младежите «в норма» и децата и младежите със СОП да развиват заедно своите дарби, без да бъдат разделяни. В проекта е предвидено обявяването на национален конкурс за есе, приказка, стихотворение, рисунка и фотография, на тема: «България – врата към Европа», посветен на събитието «София – град-домакин на председателството на България на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.», а също и провеждането на летен «Щъркел фест» в парк «Врана». Участниците в проекта ще имат възможност да участват в градски културни събития и литературни четения в хода на целия проект. Финалът на проекта ще се състои през декември 2017 г.

IV Национална Педагогическа Конференция - Банско

Поредната, и до момента най-мащабна, Национална Педагогическа конференция на Фондация "КУЗМАНОВ" се проведе в периода 2-4.12.2016г., в гр. Банско.
В това издание на форума взеха участие над 140 представители на детски градини, училища, РЦПППО (Хасково и Плевен), общини (Пловдив, р-н Западен и Бобов дол), неправителствени организации (фондация "Хестия" и НМД в лицето на Регионалния координатор Людмил Спасов) и други заинтересовани лица за българското образование.
За първи път абсолютно цялата конференция се излъчваше и он-лайн (и в трите конферентни дни) чрез платформата "Уебинария" и така достигна до още повече педагози от цялата страна.
Важно е да отбележим и броят заявени доклади - 42, които ще намерят място в специален сборник, където наистина ще бъдат поместени чудесните дейности, които се извършват в учебните заведения в контекста на новия закон за Предучилищното и училищното образование.
По време на конференцията беше представен модел за оценка и самооценка на учителите от г-жа Весела Иванова - директор на 101 СУ "Бачо Киро" - гр. София, която последните две години работи по такъв международен проект и е била на работно посещение в Ирландия.
Международният обмен продължи с директен Скайп-разговор с г-жа Сълзица Громан - учител в Австрия, която ни представи австрийската образователна система и отговори на множество въпроси, поставени от участниците в конференцията.
Конференцията събра и един носител на "Приз Просветител на Българското образование" - г-н Прокоп Павлов и един лауреат на титлата "Учител на годината - България 2016г.", в категорията "Учител-Ученик" - г-жа Венета Кичукова. Специална делегация беше дошла и от СУ "Никола Катранов" - гр. Свищов, от което училище е г-жа Галя Рошелова - "Учител на годината - България 2016г." в категорията "Цялостно творчество".

Пълен запис на конференцията, с представените презентации на докладите, ще бъде качен скоро на нашия сайт и така всеки Учител, Родител и заинтересовано лице ще може да си "открадне" добри и работещи педагогически идеи от цялата страна.

Отдел "Образование и култура" на Фондация "КУЗМАНОВ" изказва дълбоката си благодарност на всички участници в IV Национална Педагогическа конференция и се прекланя през значимия им Просветителски труд, както и на г-н Людмил Спасов от НМД и г-н Петър Петров от "Уебинария" за оказаната подкрепа по време на реализиране на самата конференция.

Он-лайн излъчване на IV Национална Педагогическа конференция

Уважаеми Колеги,


Както обещахме, че може да гледате чудесните педагогически практики представяни на IV Национална Педагогическа конференция (провеждаща се в момента, 2-4.12.2016г. в гр. Банско), за детски градини и училища, от цялата страна, напълно БЕЗПЛАТНО чрез платформата "Уебинария".
За целта последвайте седния линк:

http://webinaria.bg/quick.php

След като влезете в линка напишете следните парило за достъп: Уебинар ИД: 1977767620 ПИН Код: 918660

Програмата на събитието може да видите в нашия сайт, поканата за конференцията, но най-общо започваме в 9:00 до 12:00 часа, след което от 14:00 до 15:30 часа.

Днес, 03.12.2016г., започваме в 14:30 часа с директна връзка с Колега от Австрия, който да ни разкаже да образователната система там, след което продължаваме със семинарните занятия.

Новото ни попълнение

Драги Приятели,
Бихме желали да споделим с Вас нашата радост от закупуването на служебен автомобил за нуждите на Фондация „КУЗМАНОВ“. Така ние, от 24.11.2016г., разполагаме с един нов и надежден автомобил, който ще ни помогне по-добре да работим за българското образование и подкрепяме хора в нужда и деца заплашени от социално изключване.
Сърдечно благодарим и на Дилърския център на Moto Pfohe в гр. Пазарджик и по-конкретно от г-жа Севдалина Галишева, която ни направи значителна отстъпка, показваща социалната отговорност на Мото Пфое-България.

Нека многобройните ни пътувания в страната и чужбина бъдат безаварийни и успешни!

Обучение на тема "Работа в мултикултурна среда"

Уикендът не е почивен за Колегите от ДГ "Камбанка" - гр. Мъглиж. В периода 27-28.11.2016г. те провеждат обучение на тема "Работа в мултикултурна среда", по проект „Светът е за всички“ към ЦОИДУЕМ.
Разбира се са избрали за обучението си една от най-добрите и водещи обучителни организации в България - отдел "Образование и култура" на Фондация "КУЗМАНОВ".
Колегите от детската градина получиха изцяло авторски учебни материали на отдел "Образование и култура" на Фондация "КУЗМАНОВ" и редица теоретични и практически насоки за работа с деца от ромски произход и техните родители.

Обучение на 5 ДГ от гр. Пловдив

Пет детски градини от гр. Пловдив проведоха двудневно обучение, на 22 и 23 номеври 2016г., с екипа на отдел "Образование и култура" на Фондация "КУЗМАНОВ".
Участниците бяха разделени на две групи - едната изслуша темата „Работата с родителите и в контекста на Обществените съвети“ с Лектор Катя Кючукова, а другата се запозна с „Новият закон за Предучилищното и училищното образование през призмата на детските градини“ - с Лектор Атанас Кузманов.

Обучение на ДГ "Радост" - гр. Сандански

19 и 20 ноември 2016г., Банско ... една позната дестинация на екип "Образование и култура" на Фондация "КУЗМАНОВ".
Нашият обучителен уикенд продължи с темата "Работа с родителите в контекста на новия закон за Предучилищното и училищното образование, през погледа на детските градини", която избраха детските учители от ДГ "Радост" - гр. Сандански.
Използвахме случай да инспектираме и хотела за IV Национална Педагогическа конференция, която ще се проведе в гр. Банско, в периода 2-4.12.2016г., защото за нас е важно всеки един от 126 участника в конференцията да се чувства добре, а и изненадите, които подготвяме изискват своята организация.

 

Обучение на СУ "Евлоги Георгиев"

Колегите от СУ "Евлоги Георгиев" - гр. Тръстеник провеждат двудневно изнесено обучение (19 и 20 ноември 2016г.) разбира се с Преподаватели от отдел "Образование и култура" на Фондация "КУЗМАНОВ".
В избраната тема "Съвременен модел на учебното занятие. Планиране на педагогическата дейност" беше включена информация за повишаване мотивацията на учене на учениците, иновативни методи на преподаване, събрани от цялата страна и чужбина, както и много забавни моменти.
За 16 учебни часа обучение колегите ще получат един квалификационен кредит, в удостоверение издадено от ВУЗ (в партньорство с Фондация "КУЗМАНОВ") и отговарящо изцяло на наредба № 12 на МОН от 01.09.2016г.

он-лайн-уебинарът "Портфолио на ученика/детето"

Уебинарът на тема "Портфолио на ученика/детето" събра педагози от цялата страна пред компютъра на 18.11.2016г., от 14:00 до 17:00 часа. Събитието е второто он-лайн обучение на отдел "Образование и култура" на Фондация "КУЗМАНОВ" подкрепящо учителите в България при въвеждането на новите нормативни документи в образователната ни система.

Първият мега уебинар, за който се записаха 800 педагози от цялата страна, представи теоретичните и практически насоки при изготвянето на "Портфолио на Учителя" и беше воден от г-н Атанас Кузманов. Сега г-жа Катя Кючукова беше проучила българският и международен опит в тази сфера, а он-лайн обучението получи следните отзиви:

- над 85% от участниците (учители) оцениха представянето на лектора като много добро и отлично;

- за съжаление отново имаше технически проблеми с платформата, която използвахме, което е затруднило в известна степен работата на всички включени в събитието;

- 97.7% са декларирали желанието си да вземат участие в други уебинари на Фондация "КУЗМАНОВ".

Поради технически причини не се осъществи запис от уебинара, затова такъв няма да бъде качен и в нашия You Tube канал.

Благодарим за изказаната подкрепа от страна на Колегите-учители и ще се радваме да бъдем отново заедно в следващото ни он-лайн обучение.

До нови срещи!

 

 

относно "Портфолио на ученика/детето"

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Денят на нашето он-лайн обучение на тема "Портфолио на ученика/детето" наближава. Както бяхме обявили предварително регистрацията за събитието продължи до 16.11.2016г. и в нея се записаха 101 участника. Благодарим Ви!
До вчерашния ден, 16.11.2016г. приемахме и плащания на таксата за уебинара. Всички колеги платили в срок ще получат тази вечер кодове за достъп за обучението в петък. Ако Вие сте платили в срок, но не получите писмо с кодовете за достъп до края на дена на 17.11.2016г., то моля свържете се по телефона с представител на Фондация "КУЗМАНОВ" най-късно до 12:00 часа на 18.11.2016г., който да направи нужната проверка.
За Колегите, които НЕ са превели таксата в срок (ако не е уговорено нещо друго по телефона), най-учтиво ги молим да НЕ ПРЕВЕЖДАТ финансови средства, защото няма да има техническо време таксата да пристигне в нашата банкова сметка, а от там и да успеем да Ви включим в уебинара. Ако Вашата такса е преведена след оказания срок, 16.11.2016г., то ние НЕ носим отговорност за включването Ви в обучението "Портфолио на ученика/детето", както няма да получите учебни материали и удостоверение, така и платената от Вас такса няма да бъде възстановена, а ще отиде за подкрепа на обществените дейности на Фондация "КУЗМАНОВ".

Освен кодовете за достъп, на успешно регистрираните участници, ще им бъдат изпратени и учебни материали, които да им бъдат в помощ при практическото изготвяне на ученическото/детското портфолио.

Оставаме на Ваше разположение, с пожелание за успешен ден и до 14:00 часа на 18.11.2016г.,

Екипът на Фондация "КУЗМАНОВ"
мобилен номер 0878302753
email: office@foundationkuzmanov.com
foundationkuzmanov@gmail.com
http:// www.foundationkuzmanov.com

Регистрацията за IV Национална Педагогическа конференция приключи

Уважаеми Дами и Господа,

Бихме желали да Ви уведомим, че регистрацията за IV Национална Педагогическа конференция на Фондация "КУЗМАНОВ" приключи. Въпреки, че има още десетина дни до обявения краен срок за подаване на заявления за участие, то регистрацията беше затворена по-рано, защото предвидените 90 места се запълниха. Не само се запълниха, а даже към момента имаме регистрирани 126 участника от детски градини, училища, общини, РЦПППО, неправителствени организации и др. На всички тях сме подготвили възможността за обмен на добри педагогически практики, семинари посветени на приобщаващото образование и стреса в учителската професия и много изненади като ... :-)

Благодарим Ви за доверието и Ви очакваме на 02.12.2016г., за началото на конференцията, в гр. Банско.

 

От екипа на Фондация "КУЗМАНОВ"

Обучение № 3 на Учители по проект "Българско даскало"

През месец ноември 2016г. се проведе обучение № 3 за УЧИТЕЛИ по проект "Българско даскало", който се реализира от Фондация КУЗМАНОВ в рамките на програма „Дъга“ на Фондация „Работилница за граждански инициативи“,  с финансовата подкрепа на Фондация „Велукс“.

В двете проектни училища: ОУ "Любен Каравелов" - гр. Пещера и ОУ "Св. Климент Охридски" - с. Алеко Константиново се проведоха поредните обучения по проекта, чиито цели бяха: учителите от учебните заведения да споделят трудностите и успехите си от първата проектна година и обсъдят предизвикателствата, които им предстоят до края на проекта. Бяха обсъдени и конкретни теми като: приобщаващото образование, работа с ученици с емоционално-поведенчески проблеми, нормативните подходи за работа с родители и ученици в контекста на новия закон за Предучилищното и училищното образование и др.

Да се готвят родителите ... :-)

 

 

Защо не се разбираме с децата си?

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Ние разбираме и знам колко е важна комуникацията родител-дете. Една добра комуникация може да направи домашната атмосфера хармонична, денят Ви ползотворен и приятен. Докато лошата комуникация с децата Ви, или дори лисата на такава, освен, че ще напрегне отношенията с най-ценното Ви - Вашето дете, то със сигурност ще намали и продуктивността Ви в къщи и на работа, ще Ви направи раздразнителни и нелицеприятни към околните.

Да, ролята на родителите/възпитателите е да удовлетворяват потребностите на децата, като изпълняват едновременно главните родителски функции: сигурност и грижа за физическото и интелектуално развитие на децата.

Затова ние НЕ Ви предлагаме поредното теоретично научно изследване или книга посветена на подобряване на комуникацията и общуването. А нещо НОВО и ПРАКТИЧНО - он-лайн групи за родители, в които ще си говорим чисто практически съвети, от практиката на други родители, и ще получите подкрепа и консултация от психолози и психотерапевти.

В он-лайн групите за родители ще получите:

- група от родители, до 10 участника в една група, които имат сходни комуникационни проблеми с децата си;

- осъзнаване на ресурсите Ви и евентуално усвояване на нови знания за емоционалното и интелектуално възпитание и развитие на Вашите деца;

- как да разбираме по-добре децата си?;

- усвояване на четирите ключови компетентности на успешния родител: превенция, информиране, даване на сигурност и освобождаване от вината.

- изграждане на автономно и силно дете.

В нашите он-лайн групи Вие ще имате възможността също да:

- намерите пространство за споделяне, подкрепа и изразяване на преживяното с други родители, които имат сходните комуникационни проблеми с децата си като Вас;

- възможност да погледнете проблема от друга гледна точка и получите професионално мнение от психолог и психотерапевт;

- получаване на практически съвети за разрешаването на Вашия проблем;

- експертни съвети при обсъждането на "трудни" и деликатни теми във възпитанието на децата;

- постоянна връзка с квалифициран психолог, психотерапевт и НЛП-терапевт.

Как да се включите в он-лайн групите?

Ние бихме желали да Ви поканим напълно БЕЗПЛАТНО на първата он-лайн сесия. По време на първата ни среща Вие ще получите обща информация за типовете родителско поведение, типовете детско поведение, основни методи и похвати за по-успешна комуникация родител-дете.

Продължителност: 2 астрономически часа, с една почивка от 10 минути.

Първата сесия ще бъде тип уебинар (он-лайн обучение) и ще има повече лекционен характер, като в нея ще вземат участие повече от 10 участника (родители).

Ако първата сесия на групата Вие харесала и считате, че може да Ви бъдем полезни, то ще се радваме да се запишете след това в специализираните ни он-лайн групи. В специализираните он-лайн груп ще се работи с до 10 участника (родители), отново с продължителност 2 астрономически часа (с една 10 минутна почивка) и ще правим всичко това, което е описано по-горе в текста. Всяка една група ще има занимания веднъж седмично, в продължение на един месец.

За да заявите желанието си за включване в първата  БЕЗПЛАТНА он-лайн група, моля попълнете следната ЗАЯВКА (кликнете върху думата ЗАЯВКА, за да Ви се отводи допълнителен прозорец).

Дати:

Първият, БЕЗПЛАТЕН, он-лайн уебинар ще се проведе в седмицата 11-18.11.2016г.. При регистрацията си Вие ще попълните в кой ден и по кое време бихте желали да участвате в уебината и ще бъдете разпределени в зависимост от Вашето желание. Всеки един участник ще има право на ЕДНО участие, само ЕДИН ДЕН, в посочената седмица.

Колко струва?

Първата Ви сесия е напълно БЕЗПЛАТНА. Ако желаете след това да продължите в специализираните он-лайн групи, Вие ще ни уведомите допълнително и за целия он-лайн курс, който е с продължителност по 2 астрономически часа веднъж седмично, в продължение на един месец, ще Ви съберем такса от 60 лв. (за целия едномесечен курс)

График на провеждане на он-лайн срещите:

Графиците за провеждане на он-лайн срещите на групата са съгласно:

- в каква група ще попаднете. Родителите с общи проблеми в комуникацията с децата попадат в обща група;

- Вашето лично желание и свободно време за включване в он-лайн групите също ще бъде взето в предвид.

Родителите често НЕ познават децата си, пристискат ги и ги задушават. Не бъдете един от тези родители, не бъдете "отровен родител", а издигнете комуникацията си с Вашето дете на едно ново, по-високо ниво.

 

Попълнете Вашата ЗАЯВКА - тук

Родителски наръчник - БЕЗПЛАТЕН

Уважаеми Дами и Господа,

Драги Родители,

 

С радост Ви представяме най-новата ни книга "Родителски наръчник за по-успешна комуникация с децата ни и техните учители". В нея ще намерите много полезна и практична информация, както и доказани добри педагогически практики от детски градини и училища в цялата страна. Така Вие ще може да предложите на учителите на Вашите деца вече изпробвани и интересни занимания, които да повишат интереса им към училище.

Книгата е изключително подходяща и за учители.

Вярваме, че наръчникът може да намери място в родителския кът на учебните заведения, където и други родители да се запознаят със съдържанието му.

Отдел "Образование и култура" на Фондация "КУЗМАНОВ" започва нова дейност - он-лайн срещи за родители, на които ще говорим защо комуникираме трудно с децата си? Срещите ще бъдат ежеседмични, под ръководството на психолог, в малки групи (до 10 човека). Повече информация може да намерите в новината Защо не се разбираме с децата си?, където може да се запишете и напълно БЕЗПЛАТНО.

Напълно БЕЗПЛАТНО може да изтеглите електронната версия на наръчника от линка или картинката поместени по-долу:

Линк за изтегляне на БЕЗПЛАТНИЯ "Родителски наръчник" - тук

 

Уебинар "Портфолио на ученика/детето"

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Честит Ден на Народните Будители! Днешният празник е двоен за нас - от една страна ние почитаме делата на Българските Будители и Просветители, а от друга - нашата организация има рожден ден. Ставаме на 6 години.

В тази връзка бихме желали да Ви "почерпим" с една от нашите дейности, а именно он-лайн обучение на тема "Портфолио на ученика/детето". Този уебинар се явавя продължение на мега събитието, което организрахме на 07.10.2016г., а именно "Портфолио на Учителя".

Обучението ще се проведе на дата: 18.11.2016г.

Времеви диапазон: 14:00 - 17:00 часа.

Сега също ще можете напълно БЕЗПЛАТНО да гледате запис от обучениет, качен в начшия You Tube канал. Уебинарът ще проведем отново с платформата "Уебинария".

На миналото събитие имаше над 800 регистрирани участника, но в деня на уебинара реално присъстваха около 400, т.е. около 400 Колеги са проявили НЕСЕРИОЗНОСТ и не са присътвали на събитието (най-вероятно след това са гледали уебинара на запис, защото гледанията на клипа вече са над 2000). Но така или иначе тези Учители са заели местата и НЕ са позволили на други, които са имали желание да се регистрират и да отделят време, да присъстват "на живо" на уебинара. Затова сега решихме да направим регистрацията за он-лайн обучението платена, т.е. ако желаете да участвате "на живо" в обучението, да получите информационни материали на електроните си пощи и удостоверение съгласно нивите изисквания в наредбата за "Статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти", то молим да се регистрират. Броят на местата е органичен около 100.

След това, всеки един желаещ ще може да изгледа напълно БЕЗПАЛТНО запис от уебинара, но няма да получи информационни материали, възможност за задаване на въпроси и удостоверение.

За да се регистрирате за он-лайн обучението, моля посетете линка ЗАЯВКА (кликнете върху думата "ЗАЯВКА") и попълнете данните си. До 16.11.2016г. очкаваме да заплатите таксата от 27 лв. на участник, по нашата банкова сметка, като в основание за плащане посочите имената на участника. Удостоверението ще бъде издадено за 4 учебни часа (0.25 квалификационни кредита), като се предвижда да бъде изготвено в партньорство с ВУЗ, в срок до 1 месец след приключване на обучението. Записването става след подаване на заявка и платена такса.

Удостоверенията ще бъдат изпратени на адреса на учебното заведение, което посочите при регистрацията.

Ако Вашето учебно заведение се нуждае от проформа фактура, то моля свържете се с нас, за да Ви издадем предварително.

Банкова сметка на Фондация "КУЗМАНОВ", на която може да заплатите регистрационната си такса от 27 лв. /двадесет и седем лв./ до 16.11.2016г. е:

Първа Инвестиционна банка АД

BIC: FINVBGSF 

IBAN BG59FINV91501214851508

Обучение на тема "Приобщаващо образование"

Поредното обучение, вече четвърто по ред, с нашите Приятели от IV ОУ "Димитър Петров" - гр. Сливен. Темата на двудневното обучение този път беше новият държавен образователен стандарт за "Приобщаващо образование". По време на двата дни (30 и 31 октомври 2016г.) Лекторът на Фондация "КУЗМАНОВ" тълкува подробно новата наредба за приобщаващото образование, запозна учителите с МКБ 10, дейностите на РЦПППО и представи редица казуси от практиката си, които вярваме ще помогнат на практическата работа на учителите в това ново за тях начинание.
За съжаление този път се видяхме само с част от Педагогическия екип на школото (25 представители), но се надяваме следващия път да бъдем всички заедно.

IV Национална педагогическа конференция

Вече сте прочели поканата и искате директно да попълните заявка за участие в IV Национална Педагогическа конференция, тогава моля последвайте линка - тук

 

 П О К А Н А

за IV Национална Педагогическа конференция  на тема

ДЕЙНОСТИТЕ В УЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ В КОНТЕКСТА НА НОВИЯ ЗАКОН ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ,

част от поредицата педагогическите конференции

на Фондация „КУЗМАНОВ“

  

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

С огромно удоволствие и най-учтиво Ви каним на IV Национална педагогическа конференция организирана от отдел „Образование и култура“ на Фондация „КУЗМАНОВ“.

 Информация за събитието:

ДЕЙНОСТИТЕ В УЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ В КОНТЕКСТА НА НОВИЯ ЗАКОН ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ е IV Национална педагогическа конференция, част от цикъла Педагогически конференции под надслов „Проблемните деца в училище“, организирани от Фондация „КУЗМАНОВ. Конференцията е посветена на иновативните, успешни и добри педагогически практики (дейности) във всички учебни заведения (детски градини и училища), приобщаващото образование, работата с родителите и т.н. Успешното учебно заведение минава през дейността на успешния учител, затова по време на този национален форум ще бъдат представени нови, съвременни и традиционни педагогически взаимодействия учител-ученик-родител-институция.

По време на IV Национална педагогическа конференция участниците ще бъдат поканени да представят:

-  поредица доклади представящи педагогически практики за успешна работа с учениците (иновативни методи за преподаване чрез: казуси, ролеви игри, симулационни игри, дискусионни методи, мозъчни атаки, дебати, метод на проектите, инсърт техника и др.);

- доклади и презентации посветени на новите отношения учебно заведение – родител, в контекста на новия закон за образованието;

- доклади и презентации посветени на приобщаващото образование (работа с деца със СОП, с хронични заболявания, надарени и т.н.);

- ще се проведат и поредица семинари, в които участниците (директори, учители, възпитатели, и други заинтересовани лица) ще работят в малки групи и споделят опита си с прилагането на новия закон за Предучилищното и училищното образование;

- всички изнесени доклади по време на конференцията ще бъдат събрани в сборник, който ще бъде отпечатан и предоставен на заинтересованите страни за българското образование (МОН, РУО, училища, неправителствени организации и др.). Съгласно чл. 49, ал. 3, т. 2 от НАРЕДБА № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, всеки участник в конференцията, който подготви и представи доклад (в последствие докладът ще бъде публикуван в специализирано издание – сборника с доклади) ще получи допълнително и още един квалификационен кредит (т.е. ще има общо два кредита от конференцията).

- ще бъде представен и сборникът с доклади от предходната, III Национална педагогическа конференция провела се през месец юни 2016г., в гр. Сливен.

Четвъртата Националната педагогическа конференция на тема ДЕЙНОСТИТЕ В УЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ В КОНТЕКСТА НА НОВИЯ ЗАКОН ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ще даде възможност на участниците (директори, учители, възпитатели, психолози, ресурсни учители, служители в държавната администрация и неправителствения сектор) да представят до 20 минути своите добри практики при работата си. Самият доклад може да бъде дълъг и изчерпателен и той, целият, ще намери място в сборника, който ще се издаде в последствие, но презентацията по този доклад е желателно да бъде до 20 минути. Презентация по-дълга от 20 минути се допуска, ако представеният метод е абсолютно нов и иновативен за нашата образователна система (по-дългите от 20 минути презентации се съгласуват предварително с организаторите). Може участникът да бъде и само слушател, без да изнася доклад или презентация. Форумът ще даде възможност и за изграждане на формални и неформални контакти и връзки между участниците, които биха им били полезни при работата по проекти, обмен на информация и др.

 Място и дата: Плануваните дати за провеждането на IV Националната педагогическа конференция са 2, 3 и 4 декември 2016г., в СПА-хотел „Casa Carina“ – гр. Банско (повече информация за хотела може да видите на линка http://bansko-casakarina.com).

За кого е подходяща IV Националната педагогическа конференция:

- представители на държавни образователни институции (МОН, РУО и др.);

- директори на учебни заведения (училища и детски градини);

- учители, възпитатели, психолози и педагогически съветница от учебни заведения (училища и детски градини);

- представители на Регионални центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование (бившите Ресурсни центрове);

- лица и организации работещи в сферата на образованието или с ученици.

 Разходи на участниците в IV Националната педагогическа конференция:

Хотел „Casa Carina“ – гр. Банско е нов и модерен хотел. Цената, която ни предлагат е 40 лв. на човек, на ден, за настаняване в двойна стая, на база All Inclusive (неограничено количество храна и напитки) и безплатно ползване на СПА-процедурите, т.е. разходите на един участник на ден са 40 лв. За две нощувки 80 лв. Конкретното предложение на хотел „Casa Carina“ – гр. Банско е поместено в приложение 2 към настоящата покана.

За обезпечаване на IV Национална педагогическа конференция  (наем на зали, лектори-модератори, отпечатване на сборници с докладите от конференцията, удостоверения, материали за семинарите и др.) се включва такса участие от 80 лв..

Сумарно цената на един участник, за трите дни, която включва: такса участие в конференцията, неограничено количество храна и напитки и свободен достъп до СПА-процедури е 160 лв. От общата сума от 160 лв. се превеждат, преди конференцията – до 25.11.2016г., по банков път 80 лв. към Фондация „КУЗМАНОВ“ (срещу фактура), а остатъкът от 80 лв. се заплаща към хотела, на място или по банков път, от където също се издава фактура.

            Участниците в конференцията ще получат: удостоверение с един квалификационен кредит за участие в IV Национална педагогическа конференция на тема Дейностите в учебните заведения в контекста на новия закон за Предучилищното и училищното образование, наръчник за родителя с докладите от III Национална Педагогическа конференция на Фондация „КУЗМАНОВ“, както и възможност за формиране на формални и неформални контакти между отделните участници сред атмосферата на Пирин планина.

            За първи път плануваме да излъчваме конференцията на живо, чрез платформата "Уебинария", като ще бъдат излъчвани само представянето на докладите, но не и заниманията в семинарите, защото семинарните групи ще са няколко и няма да имаме техническата възможност да ги излъчваме всичките на веднъж. Достъпът до он-лайн излъчването ще е напълно БЕЗПЛАТЕН, като Фондация „КУЗМАНОВ“ не носи отговорност за качеството на картината или звука или прекъсване на сигнала поради технически причини. За повече информация относно он-лайн излъчването, моля следете нашия сайт.

Уважаеми Колеги,

Ще се радваме да Ви срещнем отново на наше събитие и заедно да  обсъдим как преодоляваме новите предизвикателства в образователната ни система.

Молим да заявите Вашето участие (брой участници, данни за фактура и други изисквания) най-късно до 25.11.2015г., като попълните ЗАЯВКА (кликнете върху думата „ЗАЯВКА“). За всеки отделен участник – се попълва отделна ЗАЯВКА.

Броят на участниците ще бъде ограничен до 90 поради ограничение на местата в конферентната зала на хотела. Ако броят на желаещите да се включат в IV Национална педагогическа конференция е твърде голям, то ще обмислим да проведем още една , дублираща, конференция една седмица по-късно от обявените дати.

            Приложения: 1 - програма на IV Националната педагогическа конференция на тема „Дейностите в учебните заведения в контекста на новия закон за Предучилищното и училищното образование; 2 – оферта от хотел „Casa Carina“ – гр. Банско

Приложение 1

ПРОГРАМА

за IV Национална педагогическа конференция на тема

Дейностите в учебните заведения в контекста на новия закон за Предучилищното и училищното образование

 

02.12.2016г., петък

до 14:00 часа – настаняване на участниците в СПА-хотел „Casa Carina“ – гр. Банско. Регистрация на участниците;

14:00 часа – 15:30 часа – откриване на IV Национална педагогическа конференция. Представяне на сборника с доклади от III Национална педагогическа конференция. Представяне на доклади и презентации от участниците в конференцията.

15:30 часа – 16:00 часа – почивка

16:00 часа – 17:00 часа – семинар по групи по предварително избрана тема*

след 17:00 часа – свободно време на участниците

19:00 часа – 21:30 часа – официална вечеря

            03.12.2016г., събота

9:00 часа – 10:30 часа - представяне на доклади и презентации от участниците в конференцията

10:30 часа – 11:00 часа – почивка

11:00 часа – 12:30 часа - представяне на доклади и презентации от участниците в конференцията

12:30 часа – 14:00 часа – обяд

14:00 часа – 15:30 часа – семинар по групи по предварително избрана тема*

след 15:30 часа – свободно време на участниците

19:00 часа – 21:30 часа – вечеря

            04.12.2016г., неделя

9:00 часа – 10:30 часа - представяне на доклади и презентации от участниците в конференцията

10:30 часа – 11:00 часа – почивка

11:00 часа – 12:00 часа – закриване на IV Национална педагогическа конференция  и връчване на сертификати;

след 12:30 – обяд на участниците, свободно време и отпътуване.

            *Забележка: Разпределението по групи за семинарите ще бъде в първия конферентен ден.

Изложената по-горе програма е работна и организаторите си запазват правото да внасят корекции в нея, за които участниците ще бъдат своевременно уведомени.

 

Приложение  2

Предложение на SPA-хотел „Casa Carina – гр. Банско към участниците

В IV Национална педагогическа конференция на тема

Дейностите в учебните заведения в контекста на новия закон за Предучилищното и училищното образование

Период:  02.12-04.12.2016 (2 нощувки).

Поради отоплителният сезон, в който вече се намираме, цената, която можем да ви предложим е 40,00 лв. на ден на човек при двойно и по-голямо настаняване, за единично настаняване цената е  60.00 лв. на ден на човек на база All inclusive.

Цената включва ползване на вътрешен басейн, фитнес, сауна, парна баня, безплатен wi-fi в зоната около Рецепция и Лоби бар, подземен гараж, 9 % ДДС, хотелска  застраховка и туристическа такса.

 Програма All inclusive

ЗАКУСКА: 08:00 – 10:00 ч.

Корнфлейкс, мюсли, краве сирене, кашкавал, шунка, кренвирши, шпеков салам, маслини, домати, краставици, мляко кисело, мляко прясно, бъркани яйца, варени яйца, пържени филии, мини кроасани, баница със сирене, мекици, сладко, мед, масло, плодове според сезона, хляб, кафе, чай, сок от пост микс, минерална вода.   

ОБЯД: 12:30 – 14:00 ч.

3 вида салати, супа, готвени месни и безмесни ястия, плодове според сезона, домашни сладкиши, хляб, български алкохол, наливно вино, наливна бира, кафе, чай, сок от пост микс, минерална вода.

СЛЕД ОБЯД: 16.00 – 17.00 ч.

Дребни сладки и соленки, плод според сезона, български алкохол, наливно вино, наливна бира, кафе, чай, сок от пост микс, минерална вода. 

ВЕЧЕРЯ: 19.00 – 21.30 ч.

Всяка вечер различни готвени интернационални ястия, 3 вида салати, скара, при подходящо време барбекю в градината на комплекса, различни видове месни и безмесни предястия и ястия, десeрти, плодове, хляб, български алкохол, наливно вино, наливна бира, кафе, чай, сок от пост микс, минерална вода.

08.00 – 22.00 ч. – кафе, чай, сок от пост микс, минерална вода.

13.00 – 22.00 ч. български алкохол (2 вида ракия, водка, джин, вермут, ром, мента, мастика), наливна бира, наливно вино


Допълнителни условия:

Цените са в лева на човек при минимален капацитет за основните легла.
Храната и напитките по програма All inclusiveса валидни само за основния ресторант на хотела.

При по-малко от 20 човека настанени в един и същи период в хотела, изхранването е по предварително избрано меню от хотела.

Вносни напитки и кафе еспресо се заплащат допълнително според меню.

Програмата All inclusive започва със следобедна закуска и завършва с обяд.

Лица до 18 г. нямат право на алкохолни напитки.

Настаняване след 14.00 ч. и напускане до 12.00 ч.

 

Попълнете ЗАЯВКА за включване в конференцията - тук

Фондация "КУЗМАНОВ" е вече член на Обществено-консултативен съвет към РУО-Пловдив

Отдел "Образование и култура" на Фондация "КУЗМАНОВ" кандидатства и беше приет за член на Обществено-консултативния съвет към РУО-Пловдив. Именно заради значимата си обществено полезна дейност в областта на образованието, нашата фондация получи това високо признание.
 
Нашият представител участва в заседанието на съвета на 12.10.2016г., на което бяха обсъждани въпроси относно наредбите за Обществените съвети към учебните заведения и приобщаващото образование. Специално внимание се обърна на механизма на прилагането на тези два стандарта от заинтересованите страни.
 

Фондация КУЗМАНОВ на гости на ученици в Пазарджик

В инициативата Национална седмица на четеното се включи и Фондация "КУЗМАНОВ". Г-н Атанас Кузманов - Изпълнителен директор на Фондация "КУЗМАНОВ" беше поканен да чета с деца 5-8 клас от СОУ "Петър Берон" - гр. Пазарджик. Книгата, от която четохме беше "Коледна песен" на Чарлс Дикенс (една специална книга за отдел "Образование и култура" на нашата организация, по която ние имаме театрална адаптация за ученици).
След разговора за Коледа, човешките ценности и вярата в доброто беше направено дарение на книги, любезно ни предоставени от ИК "Световна библиотека".