menu

Обучение № 2 - Работа със ЗУД

На 28.12.2015г. по-голямата част от педагогическия екип на ОУ "Христо Груев Данов" - Розино присъства на обучение на тема "Работа със ЗУД". Въпреки зимната ваканция, учителите бяха изключително активни при обсъждането на изискванията към воденето и попълването на учебната документация.
За Лекторите на Фондация "КУЗМАНОВ" това обучение е истински комплимент, защото учебното заведение за втори път тази година избира професионалистите на отдел "Образование и култура" на фондацията за своите обучения.
Благодарим Ви, Колеги за доверието!

Весели Празници!

Обучение на РЦ-Благоевград

Темата "Агресията и "беззагубният" метода за разрешаване на конфликти" беше обект на двудневното (22 и 23 декември 2015г), изнесено обучение на Ресурсен център-Благоевград, което се проведе в подножието на красивата Пирин планина. Около 60 ресурсни учители и психолози взеха участие в обучението от цяла Благоевградска област. По време на събитието бяха осъдени различни теоретични и практически насоки за идентифициране и борба с агресивните прояви при децата, учениците и младежите като видове конфликти, видове личности, методи за предотвратяване и борба с агресията и много други.
 
Ресурсните учители подредиха изложба с направени от тях дидактически материали за деца със зрителни увреждания.

Обучение на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"-Ковачево-19.12.2015г.

Педагогическият екип на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Ковачево направи на 18 и 19 декември 2015г., двудневно изнесено обучение на тема "Работа в мултикултурна среда". По време на обучението бяха обсъдени практически насоки за повишаване мотивацията на деца билингви, работа с родителите и в контекста на новия закон за Предучилищното и училищното образование и др.

За наша чест и удоволствие - обучаваща организация беше Фондация "КУЗМАНОВ".

Благотворителен Коледен базар 2015г.

Отдел "Социални дейности" на Фондация "КУЗМАНОВ" изгражда за първи път Коледна къщичка в центъра на гр. Пазарджик. Между Часовниковата кула и Художествената галерия на града е ситуирана дървената къщичка на Фондация "КУЗМАНОВ", в която се предлагат традиционни Коледни храни и напитки от западна Европа.
С приходите от продажбата на вурстчетата, греяното вино и хлебчетата ще се подкрепи обществено значима кауза – финансиране на занимания по театрално изкуство на група ученици от община Пазарджик. Конкретните ученици/училище ще бъдат избрани след 01.01.2016г., на конкурсен принцип, а разучената от тях театрална постановка ще бъде представена на голяма сцена в гр. Пазарджик.
Наши партньори в тази дейност са Младежки дом - Пазарджик и няколко школа.
 
Заповядайте в нашата Коледна къщичка!

Обучение на тема "Повишаване мотивацията на учене при учениците" - 04.12.2014г.

Двата педагогически екипа на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Дълбок извор и ОУ "Васил Левски" - Караджалово изслушаха за първи път обучение организирано и проведено от отдел "Образование и култура" на Фондация "КУЗМАНОВ". Темата беше важна и актуална - как да повишим мотивацията на учене при учениците?

Втора Национална Педагогическа конференция

Втората Национална Педагогическа конференция на тема РАБОТА С РОДИТЕЛИТЕ, част от поредицата педагогическите конференции на Фондация „КУЗМАНОВ“ - „Проблемните“ деца в училище се проведе в периода 27-29.11.2015г. в гр. Банско.
На конференцията взеха участие 94 директори, учители, педагогически съветници, психолози, представители на местната власт (ресор образование) и възпитатели.
По време на форума бяха споделени успешни педагогически взаимодействия с родителите от цялата страна и САЩ. Докладчици бяха, както представители на детски градини, така и на училища..
Третата Национална педагогическа конференция ще бъде с фокус върху учителите и възпитателите.
До нови срещи, Колеги :-)

Работа с родителите и в контекста на новия закон за образованието

Педагогическият екип на ОУ "Епископ Софрони Врачански" - гр. Видин, заедно с представители от ЦДГ № 1 - гр. Видин и СОУ "Цар Симеон Велики" - гр. Видин, изслушаха обучение на тема "Работа с родителите и в контекста на новия закон за предучилищното и училищното образование".
Обучението се проведе на 25.11.2015г. в гр. Видин, в два еднакви модула, защото участниците бяха значителен брой и обучение в един модул, на всички участници, би било неефективно.
Домакините ни подариха две специално написани стихотворения за нас, а ние открихме нови приятели.
Темата на обучението е нова за отдел "Образование и култура" на Фондация "КУЗМАНОВ", но вече имаме доста заявки за нея.

Обучение по ХАДВ в ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - гр. Ихтиман

Целият педагогически колектив на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - гр. Ихтиман за втори път проведе обучение с Лекторите на отдел "Образование и култура" на Фондация "КУЗМАНОВ".

Този път, на 18.11.2015г., учителите научиха как да индентифицират хиперактивните деца с дефицит на внимание и как да работят с тях.

Скъпи Колеги, очакваме следващото, трето, обучение. До нови срещи! :-)

Двудневно обучение на 4 ОУ "Д. Петров" - гр. Сливен

Сред красотите на котелския балканн, на 7 и 8 ноември 2015г, педагогическият екип на школото изслушаха двудневно обучение на тема "Силата на училищната общност" - част I.
За по-добрата комуникация на учителите с учениците, родителите, местната власт и неправителствени организации - беше изнесена лекция и на тема вербална и невербална комуникация.
Проектът беше реализиран по проект "Училището като център в общността", финансиран от НМД, с обучаваща организация - Фондация "КУЗМАНОВ".

Обучение "Повишаване мотивацията на учене при учениците"

Темата на обучението "Повишаване мотивацията на учене при учениците" е специално разработена за педагогическите колективи на ОУ "Христо Ботев" - с. Гълъбник и ОУ "Иван Вазов" - с. Извор, които изслушаха заедно обучението на 02.11.2015г. в школото в с. Гълъбник.

5 години Фондация "КУЗМАНОВ"

На 1 ноември 2015г. Фондация "КУЗМАНОВ" навърши 5 години. На официално тържество, сред Колеги и Приятели, в гр. Велинград отбелязахме годишнината си.
Съвсем не случайно Фондация "КУЗМАНОВ" е учредена на тази важна за българското общество дата - 1 ноември, защото винаги сме се опитвали в нашите дейности да подкрепяме българското образование, младежите на страната ни и хората в нужда.
Честит празник!

Обучения на тема "Агресията"

Двата педагогически колектива на 171 ОУ "Стоил Попов" - София и 10 СОУ "Теодор Траянов" - София заедно и поотделно :-) преминаха обучение на тема "Агресията и беззагубният" метод за решаване на конфликти", в продължение на два дни, в хотел OLIMP - Велинград.
от Фондация "КУЗМАНОВ"

обучение на тема "Стрес и конфликти" - 26.10.2015г.

В деня след местните избори, учителите от ОУ "Отец Паисий"-гр. Асеновград преминаха обучение на тема "Стрес и конфликти". Темата е актуално и търсена през тази учебна година като обучение провеждано от Фондация "КУЗМАНОВ"

Обучение "Работа с родителите"

В ОУ "Любен Каравелов" - гр. Пещера се проведе обучение № 1 по проект "Българско даскало", изпълняван от Фондация "КУЗМАНОВ" по програма "Дъга".
Целите на обучението бяха: теоретични и практически насоки за подобряване на комуникацията учител-ученик-родител, създаване на правила в класната стая, похвати за привличане на родители към училищни каузи, Аз и Ти – послания, сформиране и работа с ученическия парламент и други.
Обучението се проведе на 24.09.2015г.
Фондация „КУЗМАНОВ“ изпълнява проект „Българско даскало“ финансиран от Фондация „Работилница за граждански инициативи“, програма за детско и младежко развитие„Дъга“, Фондация „Велукс“
Проектът се осъществява по програма „Дъга“, с финансовата подкрепа на Фондация „Велукс“

Обучение "Стрес и конфликти" - 21.09.2015

На 21.09.2015г. педагогическия екип на ОУ "Христо Ботев" - с. Лопян премина обучение на тема "Стрес и конфликти". Обучението беше изнесено - сред красотата на Етрополския балкан, който спомогна за по-ползтоворното протичане на анти-стрес обучението.
Обучаваща огранизация - Фондация "КУЗМАНОВ"

"Довери ми се"

Фондация „КУЗМАНОВ“, отдел „Образование и култура“ стартираха педагогическите обучения за 2015/2016 учебна година с реализирането на дейността „Довери ми се“ на СОУ „Нешо Бончев“ – гр. Панагюрище, по проект „Училището като център в общността“. В нея взеха участие представителна част от педагогическия екип на школото – петнадесет класни ръководители в начален, прогимназиален и гимназиален етап. За четири дни, от 1 до 4 септември 2015г., учителите преминаха интензивно изнесено обучение на тема „Работа с родителите – част I“, в което получиха редица теоретични и практически насоки за ефективни умения при общуване между учител-родител-ученик, разговор с родители при проблемна ситуация, планиране на родителска среща, създаване на родителски клуб и провеждане на родителски лектории в него, типове родителско поведение, работа с „проблемните“ ученици и др. Лекторите на организацията провеждаща обучението - Фондация „КУЗМАНОВ“ бяха подготвили редица казуси и ролеви игри, които помогнаха на педагозите да натрупат опит и научат добри педагогически практики.
Обучителният курс завърши с изготвянето на индивидуални план-графици за работа с родителите от всеки класен ръководител, а новите знания участниците в обучението ще споделят с колегите си при вътрешноучилищна квалификация. Евентуалните проблеми при изпълнението на план-графиците ще бъдат обсъдени на последяващо обучение - „Работа с родителите – част II” през февруари 2016г., когато учителите ще споделят с психолозите-обучители и предизвикателствата и успехите си при по-интензивната и целенасочена работа с родителите.
Инициативата е финансирана по проект „Училището като център в общността“, финансиран от Национална Мрежа за Децата.

Обучение на тема "Учителско портфолио"

Педагогическият екип на ОУ "Юрий Гагарин" - гр. Смолян пожела за изнесеното си обучение в гр. Велинград, темата "Професионалното портфолио - инструмент за оценка и самооценка на дейността на учителя".
Лекторите на Фондация "КУЗМАНОВ" разработиха специално темата за Колегите от Смолян, които намериха време освен за учителското портфолио, така и за почивка на 3 и 4 юли 2015г. в СПА-столицата на Балканите.
С това двудневно обучение, ние, отдел "Образование и култура" на Фондация "КУЗМАНОВ" сложихме край на обученията за тази учебна година.
В периода февруари - юли 2015г. екипът Лектори на Фондация "КУЗМАНОВ" посетиха малки и големи населени места в цялата ни страна, срещнаха се с учители от детски градини, начални, основни и средни училища, както и от гимназии.
Само за няколко месеца обучихме над 500 учители, директори и т.н. Благодарим Ви за доверието!
С Колегите от ОУ "Юрий Гагарин" - гр. Смолян ще се видим най-късно през следващия април, когато училището им отбелязва 146г. от създаването си, а Фондация "КУЗМАНОВ" ще бъде сред гостите на тържеството.
А иначе обученията ни продължават с нови теми още през новата учебна година.
Хубава ваканция и до нови срещи! :-)

Обучение за училищната агресия

На изнесено обучение, педагогическият колектив на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - гр. Пордим, изслуша обучителните модули на темата "Агресията и "беззагубният" метод за решаване на конфликти" от Лекторите на Фондация "КУЗМАНОВ".
Колегите от северна България избраха гр. Смолян и гр. Златоград за тридневното си обучение.

ХАДВ с ОУ "Любен Каравелов"

Лято е, учебната година е към своя край, а за някои учебни заведения даже е приключила, но учителите от ОУ "Любен Каравелов" - гр. Пазарджик се подготвят за предизвикателствата, които ще им поднесат техните ученици, които ще прекрачат прага на школото на 15.09.2015г.
Сигурни сме, че след двудневното обучение , което премина в гр. Велинград, Колегите вече имат по-добри теоретични и практически познания за работа с хиперактивни деца, при които се наблюдава и дефицит на вниманието.

Teambuilding на ОУ-Розино

Учителите от ОУ "Хр. Г. Данов" в с. Розино проведоха тридневно обучение на тема "Екип и сформиране на екип (Teambuilding)" с Лекторите-експерти на Фондация "КУЗМАНОВ".
Сред красотата на Пирин планина 29 педагози и непедагогически специалисти работиха за изграждане и сплотяване на екипа си. Разбира се имаше и време за почивка, SPA-процедури и разходки сред природата.
Специална изненада беше посланието в бутилка, което получиха от техните колеги от съседно населено място, преминали Teambuilding обучение към Фондация "КУЗМАНОВ", преди няколко дни.
Двата училищни екипа си пожелаха да бъдат заедно на следващото обучение, което разбира се ще бъде организирано най-добрите в този бранш - Фондация "КУЗМАНОВ".

Приемственост в обучението между начален и прогимназиален етап

Училището ОУ "Дядо Иван Арабаджията" - с. Царацово стана домакин на второ обучение, в рамките на този месец, на тема "Приемственост в обучението между начален и прогимназиален етап".
Педагогическите специалисти от школото, под ръководството на професионалните лектори на Фондация "КУЗМАНОВ", изготвиха план за преодоляване на "проблемите" пред петокласниците и стратегия за работа с техните родители.

Екип и сформиране на екип (Teambuilding)

Тридневното обучение на тема "Екип и сформиране на екип (Teambuilding)" в гр. Несебър подобри екипната работа и по-добрата междуучилищна комуникация на ОУ "Ген. Карцов" - с. Христо Даново и НУ "Васил Левски" - с. Иганово.
Двата училищни екипа преминаха успешно крайморското обучението проведено то Фондация "КУЗМАНОВ", в периода 19-21.06.2015г.

Педагогически стратегии на взаимодействието училище – семейство

ОУ "Дядо Иван Арабаджията" - с. Царацово е вече сред обучените училища от Фондация "КУЗМАНОВ".
На 17.06.2015г. малкият дамски колектив премина обучение на тема "Педагогически стратегии на взаимодействието училище – семейство".
На 24.06.2015г. педагозите са си поръчали обучение и на тема "Приемственост в обучението между начален и прогимназиален етап", което професионалистите от отдел "Образование и култура" на Фондация "КУЗМАНОВ" ще осъществят.

Изнесено обучение на тема "Агресията и решаване на конфликти"

Половината от учителския колектив на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - гр. Ихтиман премина изнесено обучение на тема "Агресията и "беззагубният" метод за решаване на конфликти".
Считаме, че избраната от педагозите тема е изключително актуална не само за училищното образование, а и в контекста на агресивните и конфликтни събития, които се случват в нашата страна през последните седмици.
Очакваме с нетърпение следващата ни среща, когато ще имаме възможността да се запознаем и с другата половина педагози. :-)
Обучаваща организация: Фондация "КУЗМАНОВ"

Национална педагогическа конференция-обучение

Националната педагогическа конференция обучение на тема "Проблемните" деца в училише" събра 68 учасстника от 31 учебни заведения, ресурсни центрове и НПО от цялата страна в гр. Банско
Три дни (30 май, 31 май и 1 юни 2015г.) учители, директори, психолози, педагогически съветници и представители на неправителствени организации споделяха добри педагогически подходи при работата си.
Бяха проведени поредица обучителни модули, с практически насоки за работа с „проблемни“ деца/ученици в учебните заведения, относно емоционално-поведенческите проблеми на учениците, агресията и методите за решаване на конфликти, работата с деца със СОП (хиперактивност, дефицит на внимание и др.), подобряване на комуникацията учител-ученик-родител и др.;
В края на конференцията-обучение „Проблемните“ деца в училище" участниците решиха да подемат инициативата "Старите школа", за която съвсем скоро ще бъде предоставена допълнителна информация от Фондация "КУЗМАНОВ".
Организатор: отдел "Образование и култура" на Фондация "КУЗМАНОВ".

Обучение по "Агресията и „беззагубният” метод за разрешаване на конфликти"

На 25.05.2015г., дамските педагогически колектива на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - с. Стрелци и НУ "Св. Св. Кирил и Методий" - с. Борец излушаха, с голямо внимание и интерес, обучителния курс на тема "Агресията и „беззагубният” метод за разрешаване на конфликти".
Домакин на събитието беше училището в Стрелци, за което сърдечно благодарим на Колегите за топлото посрещане, а професионалните лекторите, разбира се, че бяха осигурени от Фондация "КУЗМАНОВ".
До нови срещи, Колеги :-)

Обучение по ХАДВ в 99 ОУ - гр. София

На 20.05.2015г., по време на първия ДЗИ, двата педагогически колектива на ОБУ "Д-р Петър Берон" - Момин проход и 99 ОУ "Проф. Василка Томова" - гр. София, преминаха обучени на тема "Хиперактивност и дефицит на внимание. Практически насоки за работа с хиперактивни деца и ученици" към Фондация "КУЗМАНОВ".
Колегите, специлани педагози от двете болнични училища, демонстрираха отлични познания по клинична психология, но и с интерес и внимание изслушаха практичческите насоки на лекторите на Фондация "КУЗМАНОВ" по темата.

Ученици със СОП – дислексия и дефицит на внимание - 17.05.2015

Темата "Ученици със СОП – дислексия и дефицит на внимание. Практически насоки за работа с ученици със СОП" беше специално избрана тема от екипа учители в китното селце Голица.
Обучението беше специално разработено от лекторите на Фондация "КУЗМАНОВ" за целите на учебното заведение.

ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"-с. Белополци

В почивния 16.05.2015г., представители на отдел "Образование и култура" на Фондация "КУЗМАНОВ" посетиха за пореден път района на източните Родопи, където се срещнаха с педагогическия екип на училището в Белопопци, с който проведоха обучение по ХАДВ.
Благодарим на Колегите за топлото посрещане.
До нови срещи! :-)

177 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - обучени!

Поредното обучение по "Хиперактивност и дефицит на внимание. Практически насоки за работа с хиперактивни деца и ученици" беше проведено от професионалните лектори на отдел "Образование и култура" на Фондация "КУЗМАНОВ" на 15.05.2015г.

ХАДВ - 15.05.2015г. в Шумата

Десетте педагози от ОУ "Васил Левски" - Шумата преминаха обучение по "Хиперактивност и дефицит на внимание. Практически насоки за работа с хиперактивни деца и ученици" с лектор на Фондация "КУЗМАНОВ".

ОБУЕНИЕ на ОУ "Васил Левски" - Караджово

"Консултиране на учители и на родители на "проблемни" деца" е темата на двудневното обучение, 9 и 10 май 2015г., на педагогическия екип на ОУ "Васил Левски" - Караджово.
Сред красотата на източните Родопи, в гр. Златоград, педагозите от школото получиха редица практически и теоретични насоки от доказаните Лектори на отдел "Образование и култура" на Фондация "КУЗМАНОВ" за подобряване комуникацията си с родителите и "проблемните" ученици в училище.

Обучение - гр. Пещера - 26.04.2015г.

Около 30 представители от две училища - ОУ "Любен Каравелов"-гр. Пещера и ПГЛМП "Васил Левски"-гр. Пещера, партньори по проект "Всеки ученик може да бъде отличник" към ЦМЕДТ "Амалипе", прекараха целият неделен ден заедно. Въпреки почивният 26.04.2015г., участниците бяха изключително дейни в проведеното обучение насочено към успешното решаване на конфликти, работата на учителя, подобряване на комуникацията между учител-ученик-родител и др.
Обучението се проведе от доказалите се лектори на отдел "Образование и култура" към Фондация "КУЗМАНОВ"

Консултиране на учители и на родители на "проблемни" деца

Обучителната тема "Консултиране на учители и на родители на "проблемни" деца" е сред новите теми предлагани от отдел "Образование и култура" на Фондация "КУЗМАНОВ", но бързо набираща популярност сред учебните заведения в страната.
На 25.04.2015г. част от педагогическия екип на Гимназия "Христо Ботев" - гр. Дупница получи практически насоки за подобряване на взаимодействието ученик-учител-родител.

Обучение по ХАДВ - Нови Искър

В края на работната седмица, пет детски градини от р-н Нови Искър, общо 26 участника, преминаха успешно обучение по "Хиперактивност и дефицит на вниманието"

Обучение по ХАДВ-18.04.2015г.

ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - гр. Димитровград е средно по големина градско училище, което се сблъсква с ежедневните предизвикателства характерни за българската образователна система.
Ние от Фондация "КУЗМАНОВ" се радваме, че успяхме да подкрепим и помогнем на педагогическия екип при работата им с хиперактивни деца.
За наша радост ще се срещнем с Колегите от школото скоро, когато е планувано и чисто методическо обучение.

Консултиране на учители и на родители на "проблемни" деца Ал. Константиново

Два дни, 3 и 4 април 2015г., общо 20 представители на учители и родители от три училища (ОУ „Св. Климент Охридски“ – с. Ал. Константиново, ОУ „Христо Ботев“ –с. Братаница и ОУ “Отец Паисий” - с. Говедаре) слушаха лекции и се упражняваха при комуникацията и работата между ученици-учители-родители. Решаваха различни казуси как да се справят с "проблемните" деца в училище и научиха интересни психолого-педагогически похвати.
В резултат на заниманията за сплотяване на колективите - участниците от трите учебни заведения си тръгнаха като един по-силен екип, готов да си сътрудничеи не само в ежедневните училищни ситуации, а и при реализирането на редица проекти.
Обучението е по проект "Всеки ученик може да бъде отличник" на ЦМЕДТ "Амалипе" и е проведено от доказаните професионални лектори на отдел "Образование и култура" на Фондация "КУЗМАНОВ".

Обучение в ОУ "Христо Ботев" - Божурица

На, 02.04.2015г.., лекторите на Фондация "КУЗМАНОВ" проведоха поредното обучение на тема "Хиперактивност и дефицит на вниманието". Този път към темата проявиха интерес и активно участие 13 учители от Божурица (недалече от гр. Плевен).
Колегите от учебното заведение нескриха задоволството си и желанието пак да им проведем обучение, но на друга тема.
ДО НОВИ СРЕЩИ, КОЛЕГИ! :-)

Обучение в ПТГ „Джон Атанасов” – град Кюстендил

Петнадесет учители от ПТГ „Джон Атанасов” – град Кюстендил, на 1 април 2015г., минаха успешно обучение на тема "Агресията и "беззагубният" метод за решаване на конфликти". Освен теоретична част, в която място намериха теми като агресията - пасивно поведение, Аз-посланията, други пасивни поведения и други интересни факти, учителите упражниха редица методи при разрешаване на конфликти и "беззагубен" метод за разрешаването им.
Обучението е организирано и проведено от Фондация "КУЗМАНОВ".

Обучение по ХАДФ

На първа пролет - 21.03.2015г., лекторите на Фондация "КУЗМАНОВ" обучиха 22 учители от ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"-Априлово и 37 СОУ "Райна Княгиня"-София на практичска работа с хиперактивни деца. Педагозите влязоха в ролите на ученици, за да разберат по-добре потребностите на възпитаниците си, чрез редица игри.

Обучение - ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Горни Дъбник

И лошото времето не може да спре лекторите от отдел "Образование и култура" на Фондация "КУЗМАНОВ".
В началото на Баба Марта проведохме обучение с част от учителите (от прогимназиален етап) на тема "Хиперактивност и дефицит на вниманието" в ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Горни Дъбник.
Следващо обучение в гр. София :-)

ОБУЧЕНИ и в ОУ "Васил Левски"-Видраре

Драги Приятели, благодарим Ви за подкрепата. Радваме се, че може да помогнем при работата на българските учители. Поредното обучение на тема "Хиперактивност и дефицит на внимание - практически насоки за работа с хиперактивни деца и ученици" беше проведено на 28.02.2015г. от екипа на Фондация "КУЗМАНОВ", отдел "Образование и култура", с учителите от ОУ "Васил Левски" - с. Видраре.
Още селдващат седмица продължаваме с две обучения на същата тема и в област Плевен.
Повече подробности за обученията може да следите на сайта ни: www.foundationkuzmanov.com

Обучение на тема "Хиперактивност и дефицит на внимание"

Фондация "КУЗМАНОВ", отдел "Образование и култура", проведе обучение в гр. Доспат с възпитатели от местни детски градини на тема "Хиперактивност и дефицит на внимание". Практически насоки за работа с хиперактивни деца и ученици
Критерии за хиперактивност и дефицит на внимание или как да разберем, че детето има подобен проблем? Техники за работа с хиперактивност и много други теоретични и практични съвети.

Семинар "Агресията в училище" - гр. Видин, 18.02.2015г.

Първият от поредицата семинари на тема "Училищната агресия" беше организиран от Фондация "КУЗМАНОВ", отдел "Образование и култура", в партньорство с община Видин.
Участваха представители от 31 училища/детски градини от общо 33 в община Видин.

Учител на годината - България 2013г.

На 25.05.2013г. се проведе традиционната за нас вече церемония „Учител на годината – България 2013г.“. Грамотите и плакетите на отличените учители бяха връчени в зала на САБ (гр. София). Партньор на събитието беше ЦМЕДТ „Амалипе“.

Voices Angelorum - 2013г.

На 25.05.2013г., в зала на САБ (гр. София), се проведе благотворителната кампания „Voices Angelorum” съвместно с МДТ „Константин Кисимов“ – гр. Велико Търново и хор „Кантилена“ – гр. Велико Търново.

Целта на кампанията беше да се съберат средства за подпомагане на младежи (момичета и момчета), които имат изявени гласови възможности за пеене в хор, но не развиват таланта си поради финансови причини. Събраната сума от закупуване на покани, благотворителен търг и дарения беше на стойност 1755 лв.;

          Благотворителната кампания “Voices Angelorum” завърши на 28.06.2013г., когато в гр. София (в офиса на наш партньор - АДС) се проведе интервю-прослушване на певческите умения  на кандидатите за финансово подпомагане. В крайното класиране, с парична подкрепа от 585 лв. бяха дарени две девойки и един младеж. Получените финансови средства финалистите декларираха, че ще използват за плащане на месечните си такси в избраните от тях столични хорове, закупуване на сценично облекло, партитури или друго свързано с пеенето им в хорове

Мобилност - Шотландия (Англия) - 2012г.

Мобилността до Англия (Шотландия) се проведе от 16 до 21 април 2012г. В спортните и културно-образователни дейности, взеха участие и младежи от Холандия и страната-домакин Шотландия.

Мобилността може да се оцени като изключително успешна и ползотворна за българските младежи.

Образователна екскурзия - Долна баня - 2013г.

В двудневната обраователна екскурзия, 9-10.11.2013г., в гр. Долна баня, ученици от сточлични училища се занимаваха с Теам building занимания и посетиха ферма за щрауси.

 

In the Begining - 2011г.

Подкрепихме организационно изложбата на Никол Ценкова – ученичка от 10Б клас в 7 СОУ „Св. Седмочисленици” – гр. София, която изложба беше открита на 09.03.2011г. във фоайето на 7 СОУ – София.

Учител на годината – България 2011г.

На 25.05.2011г. в Съюза на архитектите в България (София) се проведе най-голямата дейност на ФОНДАЦИЯТА през 2011г., а именно „ЦЕРЕМОНИЯ УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА – БЪЛГАРИЯ 2011г.”. Наш партньор в реализирането на идеята беше Асоциация на Демократичните Синдикати (АДС). На събитието присъстваха номинирани учители от цяла България, специално жури избра най-добрите учители на България през 2011г. по личностни и професионални критерии. Церемонията беше отразена в новините на TV7 от 25.05.2011г. (запис от предаването е качен на сайта ни), няколко радиа, вестника и Интернет сайтове на РИО, училища и други в цялата страна.