menu

BFQ-2

Отдел "Младежки дейности" към Фондация "КУЗМАНОВ" Ви предлага стандартизирания, международен, въпросник  за оценка на личността BFQ-2.

Описание
Въпросникът за оценка на личността по Голямата Петорка 2 (BFQ-2) е създаден от група изследователи в университета La Sapienza, Италия. Той е един от най-добре познатите и широко използвани тестове за измерване на Големите Пет фактора на личността.
Въпросникът оценява поведението в широк кръг от ситуации в работата като изследва петте домейна на Голямата Петорка и по два под-домейна. Докладът е лесен за разбиране и използване, както от масовия потребител, така и от специалисти в областта на човешките ресурси и е идеален за целите на кариерното ориентиране и личностна оценка.
 
При какви случаи може да се използва въпросникът?
Въпросникът за оценка на личността по Голямата Петорка 2 (BFQ-2) може да се използва при:
Подбор на кандидати за работа на различни нива;
Идентифициране на таланти;
Оценка на потенциала за развитие;
Оценка на нуждите от обучение;
Оценка/развитие на личността.
 
Структура на въпросника:
Енергия
Под-дименсии: Динамизъм и Доминантност
Дружелюбност
Под-дименсии: Сътрудничество и Сърдечност
Съзнателност
Под-дименсии: Внимание към детайлите и Упоритост
Емоционална стабилност
Под-дименсии: Контрол на емоциите и Контрол на импулсите
Отвореност към нов опит
Под-дименсии: Любознателност и Широта на възгледите
Скала Лъжа
Управлението на впечатленията - морал
Управлението на впечатленията - способности
 
Обработка на резултатите
Резултатите се обработват от психолози и експерти към Фондация "КУЗМАНОВ", преминали успешно сертификационно обучение за работа с Въпросник за оценка на личността по Голямата Петорка (BFQ-2).
Сертификационните обучения са съобразени с международните стандарти за професионално използване на тестове. Те са акредитирани от Дружеството на психолозите в Република България и са одобрени от издателите/авторите на оригиналните инструменти. Съдържанието на курсовете покрива изискванията за придобиването на Eurotest Certificate - EFPA и на ISO10667-1:2011.
 
Начин на работа с въпросника
Въпросникът може да бъде попълван, както на хартия, така и изцяло он-лайн (Вие получавате на посочен от Вас email специален линк и инструкции към него и попълвате формуляра на въпросника от удобството на Вашия дом/офис. Моля да имате в предвид, че веднъж започнат, въпросникът НЕ може да бъде спрян и оставен за по-късен етап).
 
Време за попълване: около 30-40 минути.
 
След това Вашите отговори се обработват от обучени и сертифицирани експерти и психолози, при нужда може да се проведе и разговор с психолог (личен или чрез Скайп), както цената не се променя. Няколко дни по-късно получавате подробен доклад с информация за Вашата личност, как хората Ви възприемат и каква служебна позиция би била най-подходяща за Вас. Вашият доклад се изпраща до посочен от Вас офис на "Еконт" като доставката е БЕЗПЛАТНА за Вас.
 
Цена
75 лв. - в цената е включено попълването на един въпросник, евентуална лична среща с наш представител (психолог), изготвяне и предоставяне на доклад до посочен от Вас офис на "Еконт".
 
Заявка на провеждане въпросника за личностна оценка
Може да заявите желанието си за попълване на въпросника BFQ-2 и последваща интерпретация на данните като попълните електронния формуляр - ЗАЯВКА ЗА BFQ-2 (кликнете с мишката върху думите ЗАЯВКА ЗА BFQ-2).
След това на посочения от Ваш email, при регистрацията, ще Ви бъде изпратена подробна информация, както и последващ линк с инструкция за попълване на въпросника BFQ-2. 
Таксата от 75 лв. може да заплатите, както при получаване на доклада Ви в офиса на "Еконт", така и предварително по банков път.
 
 
С уважение,
Екипът на Фондация "КУЗМАНОВ"